Enter your keyword

Međunarodna redakcija (broj 47)
Dr. Zijad Šehić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina,
zijad.sehic@ff.unsa.ba
Dr. Fahd Kasumović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina,
fahd.kasumovic@ff.unsa.ba
Dr. Elmedina Duranović, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bosna i Hercegovina,
elmedina.duranovic@iis.unsa.ba
Dr. Sedad Bešlija, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bosna i Hercegovina,
sedad.beslija@iis.unsa.ba
Dr. Enes S. Omerović, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bosna i Hercegovina,
enes.omerovic@iis.unsa.ba
Dr. Marko Atilla Hoare, Univerzitet “Sarajevska škola za nauku i tehnologiju”, Bosna i Hercegovina
Dr. Hatice Oruç, Fakultet za historiju, jezik i geografi ju, Univerzitet u Ankari, Republika Turska,
horuc@ankara.edu.tr
Dr. Hrvoje Klasić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska,
hklasic@ffzg.hr
Dr. Dragana Kujović, Istorijski institut Crne Gore, Crna Gora,
kujovic.dragana@gmail.com

Glavna i odgovorna urednica (broj 47)
Dr. Hana YounisInstitut za historiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
hana.younis@iis.unsa.ba

Sekretar (broj 47)
Dr. Enes Dedić, Institut za historiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
enes.dedic@iis.unsa.ba