Enter your keyword

 

NELLA LONZA

Diplomirala,  magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Usavršavala se u Francuskoj i Italiji te iz paleografije u Zagrebu.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavala pravnu povijest (1984.-1997.), a od 1997. zaposlena u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, kojemu je od 2018. i voditelj. Od 2014. član suradnik, a od 2020. redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Pokrenula je i vodila Dubrovačku medievističku radionicu (1993-1996., suvoditelj Z. Janeković Römer). Od 2006. predavala je na poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva Sveučilišta u Dubrovniku, na kojemu djeluje i kao mentor.

Istraživanja je provodila u arhivima i bibliotekama u Austriji, Nizozemskoj, Belgiji, Francuskoj, Italiji i Vatikanu te domaćim arhivima i knjižnicama (Dubrovnik, Zagreb, Zadar). Suradnica je na hrvatskim i međunarodnim znanstvenim projektima, vodi projekt Zaklade Damaška (2018.-). Izlaganjima je sudjelovala na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Austriji, Nizozemskoj, Danskoj i SAD. Od 2016. djeluje kao ocjenjivač (evaluator, od 2020. vicechair panela) znanstvenih projekata EU (Horizon 2020, programi COST i MSCA, ukupno stotinjak projekata).

Dugogodišnja je urednica struke “pravo” u edicijama Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”. Član je uredništava Anala Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (1996.-, glavna urednica od 2018.), Dubrovnik Annals (Managing Editor 1998.-2018., a od 2018. Editor-in-Chief), i Otiuma: časopisa za povijest svakodnevice (1993.-1999.) te član uređivačkih odbora časopisa Crime, History & Societies / Crime, Histoire & Société (Genève, 2001-), Croatiae auctores Latini – Collectio electronica (2010-), Historijska traganja (Sarajevo, 2020-)  i projekta Ius illuminatum (Lisabon, 2019-).

Dobitnica je Nagrade grada Dubrovnika (za knjigu Kazalište vlasti, 2012.).

Govori i piše talijanski, francuski, engleski i nizozemski, čita njemački. S latinskog i talijanskog  prevodi srednjovjekovne i ranonovovjekovne pravne izvore.

 

POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

Knjige

Pod plaštem pravde: Kaznenopravni sustav Dubrovačke Republike u XVIII. stoljeću. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1997.

Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2005. (sa Z. Šundricom).

Statuta communis Duorum Castrorum / Statut Dvigradske općine. Pazin-Kanfanar: Državni arhiv u Pazinu, 2007. (s Jakovom Jelinčićem)

Kazalište vlasti: Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2009.

Vodnjanski statut / Statuto di Dignano. Vodnjan-Pazin: Grad Vodnjan-Dignano i Državni arhiv u Pazinu, 2010. (s Jakovom Jelinčićem)

Statut Paške općine / Statuta Communitatis Pagi, ur. Dalibor Čepulo. Pag-Zagreb: Matica hrvatska, Ogranak Pag i Pravni fakultet u Zagrebu, 2011. (suautorstvo prijevoda i uvodna studija)

Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397. Reformationes consiliorum civitatis Ragusii 1395-1397. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2011.

The Statute of Dubrovnik of 1272, ur. Nella Lonza. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, 2012.

Novigradski statut / Statuto di Cittanova MCCCCII. Novigrad-Cittanova: Grad Novigrad, 2014. (s Jakovom Jelinčićem).

Buzetski statut / Statuto di Pinguente MCCCCXXXV.  Buzet: Grad Buzet, 2017. (s Brankom Poropat).

Umaški statut / Statuto di Umago. Umag: Grad Umag, 2019. (s Jakovom Jelinčićem).

 

Znanstveni članci i prilozi u knjigama i zbornicima radova

»Tortura u Korčulanskom statutu i sudskim zapisima XV. stoljeća«, u: Zbornik znanstvenog skupa ‘Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine’, ed. Zvonimir Šeparović. Zagreb-Samobor 1989: 163-176.

»Pravna biblioteka Ivana de Scomle, zadarskog kanonika iz XIII. stoljeća«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 40 (1990) 1: 101-115.

»Dubrovački ‘Liber de maleficiis’ iz 1312-1313. godine«. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 25 (1992): 173-228 (suautor Zdenka Janeković-Römer).

»’Pred gosparom knezom i njegovim sucima…’: Dubrovački kazneni postupci s početka XIV. stoljeća«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 30 (1992): 25-54.

»La biblioteca duecentesca del canonico zaratino Johannes de Scomla«. Rivista internazionale di diritto comune 3 (1992): 197-219.

»’Ma niti je suda niti pravde’: Kriminalitet i pravni poredak Dubrovačke Republike nakon ‘Velike trešnje’«. Dubrovnik N.S. 4/2 (1993) : 257-261.

»Kazneni postupak krčkog (vrbanskog) statuta iz 1388. godine«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 43 (1993) 6: 715-725.

»Novopronađeni izvori o sudskim postupcima protiv krčkih knezova u XIV. stoljeću«. Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka 35-36 (1994): 9-20.

»Svakodnevica Kneževa dvora u Dubrovniku u XVIII. stoljeću«. Otium 2 (1994) 1-2: 3-17.

»’Coram Domino Comite et suis Iudicibus’: Penal Procedure in Early-Fourteenth Century Dubrovnik«. Criminal Justice History 15 (1994): 1-38.

“Kazneni proces Dubrovačke Republike u XVIII. stoljeću”. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2 (1995) 2: 407-457.

»O nastavi hrvatske pravne povijesti na Pravnom fakultetu u Zagrebu prije osnutka zasebne katedre 1911. godine«, u: Pravni fakultet u Zagrebu, II, Prilozi za povijest katedri i biblioteke Fakulteta, 1, ur. Željko Pavić. Zagreb: Pravni fakultet, 1996: 269-277.

»Ceremonijal Dubrovačke Republike«, u: Diplomacija Dubrovačke Republike, Zbornik Diplomatske akademije 3 (1998): 169-175.

»Na marginama rukopisa Lastovskog statuta iz XIV. stoljeća«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36 (1998): 7-26.

»The policy of pardon in the eighteenth-century Republic of Dubrovnik«, u: Le pardon, ur. Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux i Pascal Texier. [Cahiers de l'Institut d'Anthropologie Juridique, 3]. Limoges: PULIM, 1999: 465-476.

»Izborni postupak Dubrovačke Republike«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 38 (2000): 9-52.

»Criminal Justice Perspective on Social Groups: The Eighteenth-Century Dubrovnik Case«. Dubrovnik Annals 4 (2000): 83-103.

»’Dvije izgubljene duše’: Čedomorstva u Dubrovačkoj Republici (1667-1808)«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 39 (2001): 261-303.

»Tužba, osveta, nagodba: modeli reagiranja na zločin u srednjovjekovnom Dubrovniku«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 40 (2002): 57-104.

»’Two Souls Lost’: Infanticide in the Republic of Dubrovnik (1667-1808)«. Dubrovnik Annals 6 (2002): 67-107.

»Dubrovački statut, temeljna sastavnica pravnog poretka i biljeg političkog identiteta«, u: Statut grada Dubrovnika sastavljen godine 1272. Dubrovnik: Državni arhiv, 2002: 11-46.

»La giustizia in scena: punizione e spazio pubblico nella Repubblica di Ragusa«. Acta Histriae 10/1 (2002): 161-190.

»Srednjovjekovni zapisnici dubrovačkog kaznenog suda: izvorne cjeline i arhivsko stanje«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41 (2003): 45-74.

»Državni pogrebi u Dubrovniku (17.-18. stoljeće)«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 131-148.

»Election Procedure in the Republic of Dubrovnik«. Dubrovnik Annals 8 (2004): 7-41.

»Un inedito Tractatus de dignitate et priuilegio doctoratus di Pietro d’Arezzo«, u: “Panta rei”. Studi dedicati a Manlio Bellomo, III, ed. Orazio Condorelli. Roma: Il Cigno Edizioni, 2004: 367-376.

»State funerals in Dubrovnik in the Seventeenth and Eighteenth Centuries«. Dubrovnik Annals 9 (2005): 71-89.

»Obliti privatorum publica curate: preci i srodnici jedne političke maksime«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 25-46.

»Povlačenje svjedoka za uho: zagonetka iz dubrovačke srednjovjekovne građe«, u: Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše, Peter Štih i Darja Mihelič. Ljubljana: Založba ZRC, 2006: 443-450.

»L’accusatoire et l’infrajudiciaire: la «formule mixte» à Raguse (Dubrovnik) au Moyen Âge«, u: Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident européen à la fin du Moyen Âge, ur. Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard i Andrea Zorzi. Roma: École française de Rome, 2007: 643-658.

»OBLITI PRIVATORUM PUBLICA CURATE: A Ragusan Political Epigraph and its Historical Background«. Dubrovnik Annals 11 (2007): 25-47.

»Blasius of Moravče, a Fifteenth-Century Canon of Zagreb and his Legal Manuscripts«, u: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV, ur. Pavel Krafl. [Opera Instituti historici Pragae, series C – Miscellanea 19]. Praha: Historický ústav AV CR, v. v. i., 2008: 444-455.

»Građa državnih institucija kao hagiografsko vrelo: dubrovački primjer« u: Hagiologija. Kultovi u kontekstu, ur. Ana Marinković i Trpimir Vedriš. Zagreb: Leykam international, 2008: 105-122.

»Dubrovački patriciji pred izazovom prava (druga polovica 14. i 15. stoljeće)«. Acta Histriae 16/1-2 (2008): 117-136.

»Leksikon Marina Držića, ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.
natuknice: Dondino (Dondini) Guglielmo: 133-134, kancelarija: 357-359, kanonsko pravo: 362-363, kažnjavanje: 381-383, progonstvo: 632, silovanje: 720-721, sudstvo: 763-764, tamnica: 790-791.

»Pulling the Witness by the Ear: A Riddle from the Medieval Ragusan Sources«. Dubrovnik Annals 13 (2009): 25-35.

»Dubrovački studenti prava u kasnom srednjem vijeku«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 48 (2010): 9-45.

»The Priest Barbius and His Crime Before the State and Church Authorities of Medieval Dubrovnik«, u: Violence and the Medieval Clergy, ur. Gerhard Jaritz i Ana Marinković.    Budapest-New York: Central European University Press, 2011: 77-89.

»Studenti giuristi Ragusei del tardo meioevo: un'analisi prosopografica«. Quaderni per la storia dell'Università di Padova 44 (2011): 3-43.

»Za spas duša, na dobrobit države: dubrovački rizničari i vremenita dobra za vječnu nabožnu svrhu (13-15. stoljeće)«, u: Knjiga rizničarskih najmova / Liber affictuum thesaurarie (1428-1547), prir. Danko Zelić. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2012: 9-24.

»Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljeću«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 317-358 (s Goranom Cvjetinovićem i Ružom Radoš).

»The Practice of Legal Consulting and the Policy of Law in Late Medieval Dalmatia«, u: Law and Disputing in the Middle Ages. Proceedings of the Ninth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2012, ur. Per Andersen i dr. Copenhagen: DJØF Publishing, 2013: 201-212.

»Pravo«, u: U potrazi za mirom i blagostanjem: Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, ur. Lovorka Čoralić. Biblioteka Povijest Hrvata, sv. 5. Zagreb: Matica hrvatska, 2013: 219-231.

»O nosu i ponosu: svećenik Barbije Longo pred crkvenim i svjetovnim vlastima srednjovjekovnog Dubrovnika«, u: Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, ur. Ivan Jurković, II. Pula-Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli-Državni arhiv u Pazinu, 2013: 45-59.

»Pravna kultura srednjovjekovne Dalmacije između usmenosti i pismenosti«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63/5-6 (2013): 1203-1232.

»Protutužbe u dubrovačkim kaznenim postupcima 18. stoljeća«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 235-254 (s Goranom Cvjetinovićem).

»Terra incognita: A handful of consilia regarding medieval Dalmatia«, u: Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, I, ur. Paola Maffei i Gian Maria Varanini. Firenze: Reti Medievali i Firenze University Press, 2014: 77-84.

»Festa svetoga Vlaha u starom Dubrovniku«, u: Sveti Vlaho u povijesti i sadašnjosti, ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2014: 44-79.

»Property under the Protection of the Authorities: Punishment of Thieves in Medieval Dubrovnik«, u: Town and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property, ur. Irena Benyovsky i Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 487-508.

»On cutting off noses and pulling out beards: Face as a medium of crime and punishment in medieval Dubrovnik«, u: Our Daily Crime. Collection of Studies, ur. Gordan Ravančić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 59-72.

»Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 53/1 (2015): 195-239 (s Hrvojem Baričevićem i Ružom Radoš).

»A Walking Memory: State-Designed Processions as a Tool of Collective Remembering in Late Medieval and Early Modern Dubrovnik«. Journal of Urban History 41 (2015): xxx.

»Splitski statut i praksa odlučivanja u Velikom vijeću sredinom 14. stoljeća«, u: Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, ur. Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludwig Steindorff. Split: Književni krug, 2015: 147-167.

»Godparenthood in Eighteenth-Century Dubrovnik: Children, Parents and Godparents as Knots of Social Networks«. Dubrovnik Annals 19 (2015): 71-98 (s Vedranom Stojanovićem).

»Zadarski fragment Lex Dei iz 9. stoljeća i pitanje pravnih izvora ranosrednjovjekovnih dalmatinskih gradova«. Rad HAZU 525 (2015): 127-144.

»The houses of recluse (reclusoria) in the urban and suburban setting of medieval Dubrovnik«, u: Scripta in honorem Igor Fisković. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana, ur. Miljenko Jurković i Predrag Marković. Zagreb-Motovun: Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, 2016: 301-307.

»Bratovština Sv. Lazara u Dubrovniku (1531­1808): osnutak, ustroj, članstvo«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 29­113 (sa Šteficom Curić Lenert).

»Krsna kumstva u Dubrovniku 18. stoljeća: djeca, roditelji i kumovi kao čvorovi društvenih mreža«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/2 (2016): 293­325 (sa Vedranom Stojanovićem).

»The Figure of Executioner in Dubrovnik Between Social Acceptance and Rejection (Fourteenth to Eighteenth Century)«. Dubrovnik Annals 20 (2016): 93-108.

»Prostori vlasti, prostori svakodnevice«, u: Knežev dvor u Dubrovniku: utvrda, palača, muzej, ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2016: 235-275.

»Posljednje vještice pred dubrovačkim sudom (1742.-1743.)«, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru, ur. Lovorka Čoralić i dr. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 671-677.

»Ritual padanja ničice i sudsko založno pravo srednjovjekovnog Dubrovnika«, u: Liber amicorum. Zbornik radova posvećen Antunu Cvitaniću, ur. Željko Radić. Split: Splitski književni krug, 2016: 283-304.

»Ego fui per omnia loca sancta: hodočašće Dubrovkinje Maruše u Svetu Zemlju 1394.« Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 529 (2017): 95-119.

»Sveti Vlaho, božanski zaštitnik Dubrovnika, čuvar njegove slobode i mira«, u: Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku, ur. Katarina Horvat-Levaj. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, ArTresor naklada d.o.o. – Dubrovnik: Dubrovačka biskupija, Zborna crkva sv. Vlaha, 2017: 19-39.

»The Culture of Voting in Medieval Split: Appearance and Reality.«, u: Cultures of Voting in Pre-modern Europe, ur. Serena Ferente, Lovro Kunčević i Miles Pattenden. London-New York: Routledge, 2018: 159-171.

»Mletačka vlast nad Dubrovnikom u ranom 13. stoljeću i „zakupno kneštvo“ Giovannija Dandola (oko 1209-1235).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku  56/1 (2018): 43-86.

»Il ruolo catalizzatore del dominio veneziano del primo Quattrocento nell'articolazione di alcune comunità dalmate«, u: Comunità e società nel Commonwealth Veneziano, ur. Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt i Ermanno Orlando. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2018: 95-110.

»Prisege i naputak – pravni okvir za djelovanje mletačkog kneza na čelu srednjovjekovnog Dubrovnika.« Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Razred za društvene znanosti 53 (2018): 59-95.

»Crkvica i pustinjački stan na Sv. Orsuli u kasnom srednjem vijeku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 57 (2019): 29-54.

»Bratovština Sv. Lazara među trgovačkim i obrtničkim bratovštinama srednjovjekovnog Dubrovnika.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 57 (2019): 175-198 (zajedno s Š. Curić Lenert).

»Ego fui per omnia loca sancta: Maruša of Dubrovnik and Her Pilgrimage to the Holy Land in 1394.« Dubrovnik Annals 23 (2019): 37-63.

»Pravni razvoj«, u: Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku, ur. Marija Karbić. Biblioteka Povijest Hrvata, sv. 3. Zagreb: Matica hrvatska, 2019: 163-177.

»Saint Blaise, the Divine Patron of Dubrovnik, Guardian of its Liberty and Peace.«, u: The Collegiate Church of St Blaise in Dubrovnik, ur. Katarina Horvat-Levaj. Dubrovnik-Zagreb: Dubrovačka biskupija, Institut za povijest umjetnosti i ArTresor, 2019: 19-39.

»Nel testo e tra le righe: i Libri maleficiorum e il processo penale a Dubrovnik (sec. XIII-XV).«, u: I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV, ur. Didier Lett. Roma: École française de Rome, 2020: 203-222.

»Rukopis Nikše Ragnine kao izvor podataka o proračunu Dubrovačke Republike u 16. stoljeću.« Povijesni prilozi 59 (2020): 143-163 (s Rinom Kralj-Brassard).

 

 

Stručni radovi

»Bilješka o navodnom Utišenićevom autorstvu Varadinskog registra«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 36 (1986) 5-6: 751-752.

»Magdalena Apostolova Maršavelski: Zagrebački Gradec – iura possessionaria«. Pravnik 20 (1987) 2 (36): 257-261.

»Ivan Beuc: Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 38 (1988) 3: 447-451.

»Le fonti criminali negli stati Italiani di Antico Regime: esperienze di ricerca a confronto. Znanstveni skup, Terra del Sole, 1989«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 40 (1990) 2: 251-254.

»Ivan Beuc: Povijest država i prava na području SFRJ«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 40 (1990) 3: 382-385.

»Ius commune and iura propria in Medieval Europe, International School of Ius Commune«. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 11 (1990): 377-383.

»Petar Požar: Hrvatske pravice«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 41 (1991) 1: 103-105.

»Pravna baština Grada«. Dubrovnik N.S. 4 (1993) 3: 226-230.

»Izričaj lastovske prošlosti«. Dubrovnik N.S. 6 (1995) 2-3: 189-191.

»Bariša Krekić, Dubrovnik, a Mediterranean Urban Society, 1300-1600«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36 (1998): 499-503.

»Ante Marinović, Dubrovačko pomorsko pravo: povijesni pregled«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 37 (1999): 344-349.

»Liber Croceus, ed. Branislav M. Nedeljković«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 37 (1999): 349-351.

»Gordan Ravančić, Život u krčmama srednjovjekovnog Dubrovnika«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 40 (2002): 266-269.

»Floriano Grimaldi, Pellegrini e pellegrinaggi a Loreto nei secoli XIV-XVIII«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 40 (2002): 292-294.

»Conference ‘The language of violence’. Koper (Slovenia), 11-13 October 2001«. Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies 6/1 (2002): 149-152.

»Lutke u državnim ritualima Dubrovačke Republike (XVII.-XVIII. stoljeće)«. Dubrovački horizonti 23/42 (2003): 11-18.

»Gordan Ravančić, Život u krčmama srednjovjekovnog Dubrovnika«. Dubrovnik Annals 7 (2003): 123-125.

»Floriano Grimaldi, Pellegrini e pellegrinaggi a Loreto nei secoli XIV-XVIII.«: Dubrovnik Annals 7 (2003): 127-129.

»Gli accordi con Curzola 1352-1421, prir. Ermanno Orlando«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 41 (2003): 299-300.

»Zdenka Janeković-Römer, Višegradski ugovor temelj Dubrovačke Republike«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 42 (2004): 347-349.

»Gli accordi con Curzola 1352-1421, ed. Ermanno Orlando«. Dubrovnik Annals 8 (2004): 179-180.

»Nada Skatolini, Pripovijesti o Gradu«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 45 (2007): 410-411.

»Inventari fonda veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru (godine 1325.-1385.), I, prir. Robert Leljak«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 45 (2007): 413-415.

»Il Carteggio Marcovaldi (1401-1437) nell’Archivio di Stato di Prato, prir. Paola Pinelli«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 45 (2007): 427-428.

»Il Carteggio Marcovaldi (1401-1437) nell’Archivio di Stato di Prato, ed. Paola Pinelli«. Dubrovnik Annals 11 (2007): 105-106.

»Pesca e patrimonio industriale: Tecniche, strutture e organizzazione (Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia tra XIX e XX secolo), ur. Maurizio Gangemi.«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 47 (2009): 380-381.

»Pesca e patrimonio industriale: Tecniche, strutture e organizzazione (Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia tra XIX e XX secolo), ed. Maurizio Gangemi.«. Dubrovnik Annals 13 (2009): 100-101.

Niz natuknica za Hrvatsku enciklopediju, Hrvatski biografski leksikon, Pravni leksikon, Hrvatski opći leksikon.

»Dubrovački kancelari o ‘velikoj’ i ‘maloj’ povijesti potkraj 14. stoljeća«. Dubrovački horizonti 47 (2009): 48-59.

»Bogišić i kultura sjećanja, ed. Josip Kregar et al.«. Dubrovnik Annals 15 (2011): 164-166.

»Bogišić i kultura sjećanja, ur. Josip Kregar i dr.«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 50 (2012): 431-433.

»Niko Kapetanić, Mlinovi na rijeci Ljutoj«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 51/2 (2013): 760-761.

»Miroslav Bertoša, Doba nasilja, doba straha: Vojnici-pljačkaši, seljaci-razbojnici i doseljenici-nasilnici u Istri XVII. i XVIII. stoljeća«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 51/2 (2013): 766-768.

»Niko Kapetanić, Mlinovi na rijeci Ljutoj«. Dubrovnik Annals 17 (2013): 119-120.

»Francesco Bettarini, La comunità pratese di Ragusa (1414-1434): Crisi economica e migrazioni colletive nel Tardo Medioevo.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 53/2 (2015): 520-524.

»Paola Pinelli, Tra argento grano e panni: Piero Pantella, un operatore italiano nella Ragusa del primo Quattrocento.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 53/2 (2015): 524-526.

»Tomislav Popić, Krojenje pravde. Zadarsko sudstvo u srednjem vijeku (1358.-1458.)«. Kroatologija 6/1-2 (2015): 345-347.

»Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia (1289-1361), ed. Alessandra Rizzi. Roma: Viella, 2015.« Dubrovnik Annals 21 (2017): 180-181.

»Marika Räsänen, Grijtje Hartmann i Earl Jeffrey Richards (ed.), Relics, Identity, and Memory in Medieval Europe [Europa Sacra, sv. 21]. Turnhout: Brepols, 2016, 359 stranica.«. Povijesni prilozi 52 (2017): 193-194.

»Akademik Nenad Vekarić (1955-2018), In memoriam.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 57 (2019): 257-260.

 

Izložbe

»Festa Sv. Vlaha u starom Dubrovniku«, izložba Sveti Vlaho, Dubrovački muzeji, 2012. (odabir izložaka, uvodni tekst i legende, tekst za katalog).

»Prostori vlasti, prostori svakodnevice«, izložba Knežev dvor u Dubrovniku: utvrda, palača, muzej, Dubrovački muzeji, 2016. (odabir izložaka, uvodni tekst i legende, tekst za katalog).

 

Popularni radovi

»Tri priče o strasti i časti iz 18. stoljeća.« Dubrovački horizonti 36 (1996): 6-11.

»Dvije ljubavne zgode iz 18. stoljeća«. Dubrovački horizonti 40 (2000): 65-69.

»Dvor dobre vlade«. Biseri Jadrana – Dubrovnik, ur. Mario Bošnjak. Zagreb: Fabra press, 2005: 21-24.

»Dubrovački statut, dionik europske pravne baštine i knjiga svih zakona”. Vijenac 485 (2012): 16-17.

»Dubrovački statut / The Statute of Dubrovnik«. Welcome to Dubrovnik /Dobrodošli u Dubrovnik 24 (2012): 11-12.

»Život dubrovačkog kneza / The life of the Rector of Dubrovnik«. Welcome to Dubrovnik /Dobrodošli u Dubrovnik 25 (2013): 62.