Enter your keyword

Edicija “Historija Bosne i Hercegovine” predstavljena u Mostaru

Edicija “Historija Bosne i Hercegovine” predstavljena u Mostaru

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona i Fakultet Humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru organizirali su predstavljanje edicije: “Historija Bosne i Hercegovine”, koja je objavljena u izdanju Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

Edicija je predstavljena u sali Amfiteatra Fakulteta humanističkih znanosti Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u utorak 27. februara 2024.

Riječ je o generacijskom projektu, kako ga autori nazivaju, na kojem su aktivno radili posljednje dvije i pol godine, a posebna vrijednost djela je svakako to što su ga pisali domaći autori, odnosno 47 doktora znanosti, devet urednika, a stručno mišljenje na rukopis dalo je 11 recenzenata.

Dr. Enes Dedić, viši naučni saradnik u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu kaže da motiv za stvaranje ovog projekta dolazi od činjenice da do sada ”nije postojala institucionalna, sveobuhvatna historija Bosne i Hercegovine”. Ranije je napisana od strane profesora s Filozofskog fakulteta i Instituta za historiju u toku ratnih događanja, i to je jedna kraća historija BiH koja obuhvata okvire do kraja Drugog svjetskog rata”, rekao je dr. Dedić. Napominje da se radi o multidicsiplinaronom pristupu projektu. ”Razlika između ovih djela i nekih ranijih pisanja i pokušaja da se napiše historija Bosne i Hercegovine, jeste korištenje napomena za svaku tvrdnju autora”, potcrtao je Dedić.

Ukupno je objavljeno šest tomova historije Bosne i Hercegovine, koji obuhvataju dijelove od najstarijih informacija tada dostupnih o Bosni i Hercegovini, pa do 1995. godine, a obuhvaćeni su i neki procesi nakon toga.

Dedić je kazao i da je prvi tiraž bio 500 primjeraka te da je već gotovo rasprodan. Edicija se sastoji od šest tomova (oko 2.250 stranica) naslovljenih: “Prostor Bosne i Hercegovine u prahistoriji i antici, “Srednjovjekovna Bosna”, “Bosna u osmansko doba”, “Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba”, “Bosna i Hercegovina u 20. stoljeću (1918-1945), “Bosna i Hercegovina u 20. stoljeću (1945-1995)”.

Pored dr. Dedića, promotori su bili prof. dr. Adis Zilić i prof. dr. Faruk Taslidža sa FHN u Mostaru te dr. Hana Younis, naučna savjetnica i dr. Dženita Sarač-Rujanac, viša naučna saradnica u Institutu za historiju UNSA.

Foto: bljesak.info