Enter your keyword

Demantij na pisanje CIN-a

Demantij na pisanje CIN-a

Na web stranici Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) pojavio se tekst pod naslovom „Nezakonita napredovanja na Univerzitetu u Sarajevu“ (Link: https://cin.ba/nezakonita-napredovanja-na-univerzitetu-u-sarajevu/ od 20. januara 2023.) u kojem se na neprofesionalan i tendenciozan način uvrstio iskaz dr. Sedada Bešlije, direktora Instituta za historiju u kojem stoji: „S druge strane, Sedad Bešlija, direktor Instituta za historiju, novinarima je rekao da na sjednicama glasa u skladu sa uputama rektora, prorektora i pravne službe.“

S tim u vezi, direktor Instituta za historiju daje sljedeće saopćenje za javnost u vidu demantija natpisa:

Obavještavam javnost da sam 27. decembra 2022. godine primio telefonski poziv u podnevnim satima u kojem je, bez prethodne najave kao ni obavještenja o tome u koje će se svrhe koristiti razgovor, novinarka CIN-a pitala za određene izbore u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu iz 2020. godine. U kratkom razgovoru sam joj kazao da se ne mogu sjetiti tog slučaja u datom trenutku, jer sam kao član Grupacije humanističkih nauka i Senata Univerziteta u Sarajevu glasao za jako veliki broj izbora u zvanje u protekle tri godine te da se posebno ne mogu odmah sjetiti izbora koji su vršeni na drugim Grupacijama o kojima je ona postavila upit. Nadalje, s obzirom na to da je upitala o načinu na koji sam glasao za određeni izbor u zvanje, pokušao sam joj kratko pojasniti način na koji se kroz sistem Univerziteta glasa za izbore u zvanja i u tom kontekstu pojasnio da članovi Senata dobiju zvanične materijale za svaki izbor, a na samoj sjednici dobiju i informacije od rektora, prorektora i pravne službe o izborima u zvanje i u skladu sa svime navedenim glasaju po savjesti. Nadalje sam pojasnio da se dešavalo da se pojedini izbori u zvanje, nakon novih informacija koje budu aktuelne nakon glasanja, a koje su najčešće povezane sa djelovanjem inspektora, ponovo budu stavljeni na dnevni red i u skladu sa novim okolnostima članovi Senata, u skladu sa svim informacijama i po savjesti donose odluke.

Ovo kratko obrazloženje je novinarka tendeciozno pretvorila u gore navedenu rečenicu i objavila u svom tekstu što odbacujem kao neprofesionalan čin.

Postoji mogućnost da je razgovor sa strane CIN-a sniman, pa bih pozvao novinarku da ga objavi, radi korektnog izvještavanja javnosti i zaštite digniteta svoje profesije, ali i rukovodioca na Univerzitetu u Sarajevu te članova univerzitetskog Senata.

 

Dr. Sedad Bešlija
Direktor Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu