Enter your keyword

 

ALMIR MARIĆ

Almir Marić rođen je 1986. godine u Mostaru. Studij historije završio je na Odsjeku za historiju Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Drugi i treći ciklus studija uspješno je završio na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Naslov doktorske disertacije odbranjene 2015. godine glasi Antičko društvo na prostoru današnje Hercegovine.

Trenutno radi na Odsjeku za historiju Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“. Područje užeg naučnog interesovanja je antičko razdoblje na prostoru današnje Bosne i Hercegovine, rimska provincija Dalmacija, razvoj klasične historije i arheologije u našoj zemlji, rimsko provincijalno društvo, rimska vojna historija, rimski epigrafski spomenici, religija itd. Radove objavljuje u raznim publikacijama, poput Istraživanja, Glasnika Zemaljskog muzeja, Godišnjaka Centra za balkanološka ispitivanja itd.

Učestvovao je, kao učesnik i organizator, na brojnim naučnim skupovima, konferencijama, okruglim stolovima, radionicama. Trenutno obavlja dužnost urednika časopisa Istraživanja, kojeg izdaje Fakutet humanističkih nauka.

BIBLIOGRAFIJA

Knjige:

 1. Rimske pomoćne kohorte na Humcu/Roman auxiliary cohorts in Humac, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2019.

Radovi:

 1. Izvori za historiju Daorsa, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 2, Mostar, 2007, str. 269-277.
 2. Prilozi prethistorijskoj topografiji Podveležja, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 6, Mostar, 2011, str. 9-19.
 3. Historijski razvoj Hercegovine – Prostor Hercegovine u prethistorijsko i antičko doba, Priručnik za edukaciju i polaganje posebnog dijela ispita za turističke vodiče u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Mostar, 2012, str. 7-12.
 4. Religijske prilike na prostoru gornje Neretve u antičko doba, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 8, Mostar, 2013, str. 29-47.
 5. Veljko Paškvalin, Antički sepulkralni spomenici s područja Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 8, Mostar, 2013, str. 53-57
 6. Počeci antike na prostoru današnje Hercegovine. Doba ilirskog helenizma, u : Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, Filozofski fakultet Sarajevo, 2014, str. 119-137.
 7. Servile caput. Prilog proučavanju ropstva u unutrašnjosti provincije Dalmacije, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja 43, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2014, str. 135-148.
 8. Ethnic and social structures in the area of today's Herzegovina during Roman times, u : Bosnia and Herzegovina: in Common History and Multicultural Atmosphere of the Balkans, IBAC Book Series 3, University of Istanbul, 2015, str. 84-98.
 9. Hispanske kohorte u logoru na Humcu, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 11, Mostar, 2016, str. 11-30.
 10. Prva kohorta Belgâ i njeni pripadnici u ljubuškom kraju, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, 45, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2016, str. 105-119.
 11. Doprinos Vukosave Atanacković-Salčić u istraživanju antičke historije i arheologije u Hercegovini u: Hercegovački naučnici i tradicija istraživanja u Hercegovini, Zbornik radova, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2016, 145-156.
 12. Evidentirani augzilijari cohors III Alpinorum equitata na Humcu, Glasnik Zemaljskog muzeja, (A) NS 54 (2012.), Sarajevo, 2017, 93 – 107.
 13. Oslobođenici u zaleđu Narone (epigrafsko-prosopografska analiza), Hercegovina 17, 2018, Mostar, 37-57.
 14. Edin Mulović, Katalog kamene arheološke zbirke Muzeja Hercegovine Mostar, Hercegovina, 17, 2018, 261-265.
 15. Cohortes equitatae in Humac. Kombinirane kohorte na Humcu u doba principata, Acta Illyrica, 3, 2019, Sarajevo, 79-97.
 16. Portretne stele na prostoru današnje Hercegovine – društveni kontekst, Hercegovina 18, Mostar, 2019, 7-33.
 17. Neki aspekti naseobinske kulture na prostoru gornje Neretve u rimsko doba, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, 15, Mostar, 2020, 11-27.