Enter your keyword

113 Search Results for: "Prilozi"
POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 53

POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 53

Blog post

Poštovani/e autori/ce, Prilozi su renomirani godišnji časopis Instituta za historiju s dugom tradicijom publikovanja (od 1965. godine), posvećeni u prvom redu objavljivanju originalnih rezultata istraživanja i proučavanja prošlosti Bosne i Hercegovine, ali su otvoreni i za sve druge naučne te stručne rasprave i priloge koji se problematski i metodološki odnose na prošlost Jugoistočne Evrope, ali i […]

Časopis Instituta za historiju “Prilozi” uspješno indeksiran u bazu podataka “Scopus”!

Časopis Instituta za historiju “Prilozi” uspješno indeksiran u bazu podataka “Scopus”!

Blog post

Prilozi Instituta za historiju, jedan od dva naučna časopisa Univerziteta u Sarajevu – Instituta za historiju koji je sada već obilježen kao vodeći bosanskohercegovački naučni časopis iz oblasti historije s polustoljetnom tradicijom publikovanja, prihvaćen je za indeksiranje u prestižnu svjetsku citatnu i bibliografsku bazu podataka Scopus. Ovo novo međunarodno priznanje časopisa došlo je veoma brzo, […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 52

POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 52

Blog post

Poštovani/e autori/ce, Prilozi su renomirani godišnji časopis Instituta za historiju s dugom tradicijom publikovanja (od 1965. godine), posvećeni u prvom redu objavljivanju originalnih rezultata istraživanja i proučavanja prošlosti Bosne i Hercegovine, ali su otvoreni i za sve druge naučne te stručne rasprave i priloge koji se problematski i metodološki odnose na prošlost Jugoistočne Evrope, ali […]

Prilozi br. 51 (2022)

Prilozi br. 51 (2022)

Blog post
Sarajevo 2022 • broj 51 GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK/EDITOR-IN-CHIEF Sedad Bešlija sedad.beslija@iis.unsa.ba SEKRETAR/SECRETARY Sanja Gladanac-Petrović sanja.gladanac@iis.unsa.ba REDAKCIJA/EDITORIAL BOARD Adnan Busuladžić, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina) Aladin Husić, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut (Bosna i Hercegovina) Ali Erken, Marmara Üniversitesi (Turska) Carl Bethke, Universität Leipzig (Njemačka) Emily Joan Greble, Vanderbilt University [...]
Prilozi br. 50 (2021)

Prilozi br. 50 (2021)

Blog post
Sarajevo 2021 • broj 50 GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK/EDITOR-IN-CHIEF Sedad Bešlija sedad.beslija@iis.unsa.ba SEKRETAR/SECRETARY Sanja Gladanac-Petrović sanja.gladanac@iis.unsa.ba REDAKCIJA/EDITORIAL BOARD Adnan Busuladžić, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina) Aladin Husić, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut (Bosna i Hercegovina) Ali Erken, Marmara Üniversitesi (Turska) Carl Bethke, Universität Leipzig (Njemačka) Emily Joan Greble, Vanderbilt University [...]
POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 51

POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 51

Blog post

Poštovani/e autori/ce, Prilozi su renomirani godišnji časopis Instituta za historiju s dugom tradicijom publikovanja (od 1965. godine), posvećeni u prvom redu objavljivanju originalnih rezultata istraživanja i proučavanja prošlosti Bosne i Hercegovine, ali su otvoreni i za sve druge naučne te stručne rasprave i priloge koji se problematski i metodološki odnose na prošlost Jugoistočne Evrope, ali […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 50

POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 50

Blog post

Poštovani/e autori/ce, Prilozi su renomirani godišnji časopis Instituta za historiju s dugom tradicijom publikovanja (od 1965. godine), posvećeni u prvom redu objavljivanju originalnih rezultata istraživanja i proučavanja prošlosti Bosne i Hercegovine, ali su otvoreni i za sve druge naučne te stručne rasprave i priloge koji se problematski i metodološki odnose na prošlost Jugoistočne Evrope, ali […]

Prilozi br. 49 (2020)

Prilozi br. 49 (2020)

Blog post
Sarajevo 2020 • broj 49 GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA/EDITOR-IN-CHIEF Sonja Dujmović sonja.dujmovic@iis.unsa.ba SEKRETAR/SECRETARY Ajdin Muhedinović ajdin.muhedinovic@iis.unsa.ba REDAKCIJA/EDITORIAL BOARD Dženan Dautović, Zavičajni muzej Travnik Hannes Grandits, Univerzitet Humboldt, Berlin Attila Marko Hoare, Univerzitet „Sarajevska škola za nauku i tehnologiju“ Mitsutoshi Inaba, Tokio Adnan Jahić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Hrvoje Klasić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu [...]
POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 50

POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 50

Blog post

Poštovani/e autori/ce, Prilozi su renomirani godišnji časopis Instituta za historiju s dugom tradicijom publikovanja (od 1965. godine), posvećeni u prvom redu objavljivanju originalnih rezultata istraživanja i proučavanja prošlosti Bosne i Hercegovine, ali su otvoreni i za sve druge naučne te stručne rasprave i priloge koji se problematski i metodološki odnose na prošlost Jugoistočne Evrope, ali […]

U Sarajevu predstavljeni Prilozi br. 48 i Historijska traganja br. 18

U Sarajevu predstavljeni Prilozi br. 48 i Historijska traganja br. 18

Blog post

Dva nova izdanja naučnih časopisa u izdavačkoj produkciji Instituta za istoriju, predstavljena su 28. januara 2020. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o izdanjima duge tradicije u kojima su objavljeni naučni radovi eminentnih istoričara iz zemlje, regije ali i šire. Naučni časopisi Instituta za historiju prepoznatljiva su izdanja koja imaju dugu tradiciju, budući […]