Enter your keyword

Direktor Instituta za historiju boravio u službenoj posjeti obrazovnim institucijama u Hrvatskoj i Italiji

Direktor Instituta za historiju boravio u službenoj posjeti obrazovnim institucijama u Hrvatskoj i Italiji

Dr. Sedad Bešlija, direktor Instituta za historiju boravio je početkom marta tekuće godine u službenoj posjeti obrazovnim institucijama u nekoliko gradova u Hrvatskoj i Italiji. Svrha posjete bila je predstavljanje i donacija/razmjena novijih izdanja Instituta za historiju te razmatranje mogućnosti institucionalne naučnoistraživačke saradnje u narednom periodu. Prva adresa posjete bio je Dubrovnik, a direktor Instituta […]

EDIN OMERČIĆ ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU

EDIN OMERČIĆ ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU

Edin Omerčić odbranio je 3. marta 2023. godine, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorsku disertaciju pod naslovom “Politička djelatnost Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996.” pod mentorstvom prof. dr. sc. Tvrtka Jakovine. Stručna komisija koja je pratila rad kolege Omerčića određena je u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje […]

U Sarajevu održana promocija Zbirki arhivskih izvora za historiju srednjovjekovne Bosne

U Sarajevu održana promocija Zbirki arhivskih izvora za historiju srednjovjekovne Bosne

U povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana je promocija dvije zbirke historijskih izvora “Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne”. Promovisana je zbirka prof. Esada Kurtovića i Almira Pece “Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne: (Ispisi iz knjiga notarijata Državnog arhiva u Dubrovniku 1370-1529), sv. I-III.”, a izdavači […]

U Sarajevu predstavljena dva nova broja institutskih časopisa

U Sarajevu predstavljena dva nova broja institutskih časopisa

U ponedjeljak, 13. februara 2023. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana je promocija novih brojeva institutskih časopisa. Časopis “Prilozi” br. 51 predstavila je dr. Hana Younis, naučna savjetnica u Institutu, dok je časopis “Historical searches/Historijska traganja” br. 21 predstavio je dr. Muhamed Nametak, viši naučni saradnik u Institutu. Novi broj časopisa “Prilozi” […]

Dr. Enes Dedić boravio na Ruprecht Karls Univerzitetu u Heidelbergu

Dr. Enes Dedić boravio na Ruprecht Karls Univerzitetu u Heidelbergu

Tokom decembra 2022. i januara 2023. godine viši naučni saradnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu dr. Enes Dedić boravio je na istraživačkom projektu na Ruprecht Karls univerzitetu u Heidelbergu u Njemačkoj. Dr. Dedić je dobitnik stipendije Coimbra Group Universities za 2022. godinu u okviru koje je realizirao istraživački projekat pod naslovom Sasi (Saxons) in […]

Demantij na pisanje CIN-a

Demantij na pisanje CIN-a

Na web stranici Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) pojavio se tekst pod naslovom „Nezakonita napredovanja na Univerzitetu u Sarajevu“ (Link: https://cin.ba/nezakonita-napredovanja-na-univerzitetu-u-sarajevu/ od 20. januara 2023.) u kojem se na neprofesionalan i tendenciozan način uvrstio iskaz dr. Sedada Bešlije, direktora Instituta za historiju u kojem stoji: „S druge strane, Sedad Bešlija, direktor Instituta za historiju, novinarima [...]
U SARAJEVU OBILJEŽEN DAN INSTITUTA ZA HISTORIJU

U SARAJEVU OBILJEŽEN DAN INSTITUTA ZA HISTORIJU

U srijedu, 28. decembra 2022. godine Svečanom večerom u organizaciji Univerziteta u Sarajevu – Instituta za historiju obilježen je 28. decembar, Dan ove ustanove. Institut za historiju postoji i djeluje 63 godine i predstavlja jedinstvenu naučno-istraživačku instituciju u Bosni i Hercegovini unutar koje se primarno istražuje i izučava bosanskohercegovačka prošlost. Svečanoj večeri su prisustvovali rektor […]

U Tuzli i Gračanici održana promocija novih izdanja Instituta za historiju

U Tuzli i Gračanici održana promocija novih izdanja Instituta za historiju

U ponedjeljak, 12. decembra 2022. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je promocija šest publikacija Instituta za historiju iz edicije Historijske monografije. Goste je dočekala voditeljica Odsjeka za historiju doc. dr. Mersiha Imamović, a na početku promocije kojom je moderirao direktor Instituta za historiju dr. Sedad Bešlija, okupljene je pozdravila dekanesa Filozofskog fakulteta […]

Potpisan Sporazum o saradnji Instituta za historiju i Fakulteta za humanističke nauke Univerziteta Pendidikan Sultan Idris iz Malezije

Potpisan Sporazum o saradnji Instituta za historiju i Fakulteta za humanističke nauke Univerziteta Pendidikan Sultan Idris iz Malezije

U utorak, 6. decembra 2022. godine potpisan je Sporazum između Univerziteta u Sarajevu – Instituta za historiju i Fakulteta za humanističke nauke Univerziteta Pendidikan Sultan Idris iz Malezije, koji obuhvata naučno-istraživačku i akademsku saradnju. U narednom periodu pristupit će se definiranju projektnih zadataka koji će obuhvatiti prezentaciju historije Bosne i Hercegovine stručnoj i široj javnosti […]