Enter your keyword

Dr. Enes S. Omerović na naučnoj konferenciji u Poljskoj

Dr. Enes S. Omerović na naučnoj konferenciji u Poljskoj

 

 

 

Dr. Enes S. Omerović, naučni saradnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu sudjelovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Bidgošću (Poljska). U organizaciji Instituta za historiju i međunarodne odnose Univerziteta u Bidgošću i Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, 25. i 26. septembra 2019. godine u Bidgošću održana je konferencija pod naslovom “Na polju diplomatije i politike. Na stogodišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa Poljske i Jugoslavije”. Dr. Enes S. Omerović je na konferenciji prezentirao rad “Odnos poljskog i domaćeg stanovništva u Bosni i Hercegovini (1918-1941)”.