Enter your keyword

Usvojen Izvještaj o radu Instituta za historiju za 2020. godini i Plan rada za 2021. godinu

Usvojen Izvještaj o radu Instituta za historiju za 2020. godini i Plan rada za 2021. godinu

Na 2. redovnoj sjednici održanoj 22.2.2020. godine, Vijeće Instituta za historiju jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu Instituta za historiju sa Izvještajem o međunarodnoj saradnji za 2020. godinu.

Kao što je šira javnost upoznata, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu je najznačajnija bosanskohercegovačka ustanova iz oblasti historije. Taj atribut, radom i rezultatima saradnika, Institut za historiju potvrđuje iz godine u godinu. I tokom 2020. godine, obilježene vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom, ostvareni su zavidni rezultati i značajna naučna postignuća od kojih izdvajamo sljedeće:

  1. Naučnoistraživačko osoblje odnosno saradnici Instituta napisali su i objavili ukupno 12 naučnih radova u stručnim časopisima, 15 naučnih radova u zbornicima radova ili poglavljima knjiga, 2 monografije i 15 naučnih radova na naučnim konferencijama – u zemlji i inostranstvu.
  2. Odbranjene su dvije doktorske disertacije i jedna magistarska radnja saradnika Instituta: dr. Sanja Gladanac-Petrović i dr. Aida Ramić su odbranile doktorske disretacije, a Mehmed Hodžić, MA, završni magistarski rad na Filozofskom fakultetu UNSA. Time je značajno unaprijeđena ukupna kadrovska naučnoistraživačka baza Instituta.
  3. U okviru Izdavačke djelatnosti, na koju je Institut izuzetno ponosan, objavljena su sljedeća izdanja: Dženita Sarač-Rujanac, Branko Mikulić. Politička biografija 1965-1989.; Muhamed Nametak, Bankarstvo Bosne i Hercegovine u periodu austrougarske uprave (edicija historijske monografije br. 19 i 20); Zbornik sažetaka Međunarodne naučne konferencije Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995-2020: Uzroci, razmjere i posljedice; O. Marcin Czermiński, Poljske kolonije u Bosni: Uspomene iz misije godine 1902. i odabrana pisma (urednici: Enes S. Omerović i Tomas J. Lis) i Časopis Historical searches/Historijska traganja br. 19. (glavna i odgovorna urednica dr. Dženita Sarač-Rujanac).
  4. Institut je u suorganizaciji sa Univerzitetom u Sarajevu, Univerzitetom u Tuzli i Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA organizirao Međunarodnu naučnu konferenciju: Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995 – 2020: uzroci, razmjere i posljedice, 19.10.2020. godine u Sarajevu. Učešće iz Instituta uzeli su: dr. Sedad Bešlija (Organizacioni i Naučni odbor), dr. Safet Bandžović (Redakcioni odbor), dr. Sabina Veladžić (referat), mr. Edin Omerčić (Naučni dobor) i Jasmin Medić, MA (Naučni odbor i referat).
  5. Institut je 02.12.2020. godine u Sarajevu organizirao i Naučnu tribinu pod nazivom: „Između intelektualne otuđenosti i idejno-političke servilnosti: Šta historičari duguju društvu?“ (učesnici: dr. Sabina Veladžić, koordinatorica tribine, dr. Nedim Rabić, prof. dr. Amila Kasumović i dr. Dženan Dautović).
  6. Unatoč pandemijskim uslovima rada, Institut je organizirao i nekoliko promocija izdanja: Časopis Prilozi br. 48 i Historijska traganja br. 18. promovirani su u Sarajevu 28.01.2020. godine (učesnici: dr. Enes S. Omerović, dr. Dženita Rujanac, dr. Sedad Bešlija); Zbornik radova Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku promoviran je 03.6.2020. u Travniku (učesnici: dr. Elmedina Duranović, dr. Enes Dedić i dr. Nedim Rabić) i 24.6.2020. u Mostaru (učesnici: dr. Elmedina Duranović, dr. Enes Dedić, dr. Nedim Rabić i dr. Adis Zilić).
  7. Također, tokom 2020. godine nekoliko saradnika je napredovalo u viša naučnoistraživačka zvanja u skladu sa zakonskim propisima i to: dr. Sedad Bešlija i dr. Muhamed Nametak u zvanje viši naučni saradnik; dr. Sanja Gladanac-Petrović i dr. Aida Ramić u zvanje naučni saradnik.
  8. Institut je započeo popis bibliotečkog fonda (revizija) – tokom prve planirane faze popisano je 3.000 bibliotečkih jedinica. Također, izvršena je i nabavka informatičke opreme za potrebe saradnika Instituta.
  9. Vijeće Instituta za historiju je 09.7.2020. izabralo je dr. Sedada Bešliju za direktora Instituta za historiju na mandatni period 2020-2024. godine.

Nešto ranije, na 3. elektronskoj sjednici održanoj 28.12.2020. godine, Vijeće je usvojilo i Plan rada Instituta za historiju za 2021. godinu prema kojem su predviđene odbrane doktorskih disertacija dva saradnika, publikovanje pet historijskih monografija, jednog zbornika radova, jednog putopisa, novi brojevi institutskih časopisa, zbirka izvorne arhivske građe, organizacija i suorganizacija tri naučna skupa i jednog okruglog stola, priprema faza kapitalnog projekta „Historija Bosne i Hercegovine“. Tu su i tekuće aktivnosti koje će obilježiti rad ustanove u 2021. godini: nastavak popisa bibliotečkog fonda Instituta, nastavak digitalizacije institutskih izdanja, indeksacija institutskih časopisa, arhivska istraživanja saradnika, rad na individualnim projektima, objavljivanje naučnih radova saradnika Instituta u časopisima u zemlji i inostranstvu, promocije novih izdanja i razvijanje međunarodne saradnje.