Enter your keyword

U Sarajevu predstavljena dva nova broja institutskih časopisa

U Sarajevu predstavljena dva nova broja institutskih časopisa

U ponedjeljak, 13. februara 2023. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana je promocija novih brojeva institutskih časopisa. Časopis “Prilozi” br. 51 predstavila je dr. Hana Younis, naučna savjetnica u Institutu, dok je časopis “Historical searches/Historijska traganja” br. 21 predstavio je dr. Muhamed Nametak, viši naučni saradnik u Institutu. Novi broj časopisa “Prilozi” uredio je dr. Sedad Bešlija, direktor Instituta za historiju koji je moderirao promociju, a urednica 21. broja “Historijskih traganja” je dr. Dženita Sarač-Rujanac, viša naučna saradnica. Promotori su detaljno predstavili sadržaj oba časopisa, a direktor dr. Bešlija je posebno istaknuo ulogu tehničkih sekretara dr. Sanje Gladanac-Petrović, naučne saradnice i MA Mehmed Hodžić, višeg stručnog saradnika u izuzetno složenom poslu pripreme i publikacije naučnog časopisa u savremenom trenutku i bh. stvarnosti. Zahvalnost je iskazana i članovima redakcija kao i drugim kolegama i kolegicama koji su pomogli u pripremi novih brojeva časopisa. Na promociji je naglašeno da su tri osnovna cilja koja stoje pred časopisima i to: očuvanje dostignutog nivoa naučnih standarda i kvaliteta radova, aplikacija za najviše citatne baze podataka i utvrđivanje liste nacionalnih časopisa iz oblasti humanističkih nauka od značaja za Bosnu i Hercegovinu gdje bi se našli i institutski časopisi. Časopisi su besplatno dostupni na zvaničnoj web stranici Instituta.