Enter your keyword

dr. Elmedina Duranović


E-mail: elmedina.duranovic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 19.01.1983.
Mjesto rođenja: Sarajevo

 • 1989-1997. – Osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar u Sarajevu.
 • 1997-2001. – JU Učiteljska škola u Sarajevu.
 • 2001-2006. – Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek historija.
 • 2008-2010. – Postdiplomski studij iz Historije srednjovjekovne Bosne, Filozofski fakultet u Sarajevu.
 • 8. oktobra 2012. – Odbranila magistarski rad pod nazivom “Bosna u drugoj polovini XIII stoljeća” na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
 • 2012/2013. – Upisala doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za historiju.
 • 25. aprila 2017. godine – odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Drumsko razbojništvo u srednjovjekovnoj Bosni prema dubrovačkim izvorima“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Engleski jezik

Januar-septembar 2007. – volonter-pripravnik na poslovima i radnim zadacima nastavnika historije u OŠ Džemaludin Čaušević u Sarajevu.
Školska 2007/2008. – nastavnik historije u OŠ Meša Selimović u Sarajevu.
Od 5. maja 2008. zaposlena u Institutu za istoriju u Sarajevu na mjestu saradnika za stariju historiju – srednjovjekovni period. U februaru 2013. godine unapređena u zvanje višeg stručnog saradnika.
Nučnim saradnikom za stariju historiju – srednjovjekovni period imenovana je u junu 2018. godine

I Posebna izdanja, članci, rasprave, bilješke

 1. Vjerska politika „sremskog kralja“ DragutinaHistorijska traganja, V, Sarajevo: Institut za istoriju, 2010, 187-202.
 2. Biografija akademika Marka Šunjića, Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1997), Sarajevo: Filozofski fakultet, 2010, 13-16.
 3. Srednjovjekovna Bosna na stranicama Gračaničkog glasnika, Gračanički glasnik, 31, Gračanica, 2011, 194-199.
 4. Srednjovjekovna Bosna na stranicama Godišnjaka Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, Knj. III, Bibliografije, Sv. 1, Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2011. pdf
 5. Žene iz Bosne na tržištu roblja u Dubrovniku 1279-1301, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Knj. XVII/3, Sarajevo, 2014, 47-62.
 6. Žene iz Bosne na tržištu roblja u Dubrovniku 1279-1301, u: Žene u srednjovjekovnoj Bosni (ur. Emir Filipović), Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2015, 37-52.
 7. Iz historije Višegrada u srednjem vijeku, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Knj. 5, Sarajevo, 2018, 135-172.

II Prikazi

 1. Desanka Kovačević–Kojić, Gradski život u Srbiji i Bosni (XIV – XV vijek), Beograd: Istorijski institut, 2007, Studia Historica Collecta, 496; u Prilozi, 37 (2008), Sarajevo: Institut za istoriju, 193-195.
 2. Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli – Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre, Zagreb: HAZU, 2008, 434; u Prilozi, 38 (2009), Sarajevo: Institut za istoriju, 248-250.
 3. Husref Redžić, Srednjovjekovni gradovi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2009, 266; u Prilozi, 38 (2009), Sarajevo: Institut za istoriju, 251-253.
 4. Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača, Sarajevo: Institut za istoriju, 2009, 529; u Prilozi, 39 (2010), Sarajevo: Institut za istoriju, 191-194.
 5. Esad Kurtović, Radosalići – Primjer „jednokratnih prezimena“ srednjega vijeka, Beograd: Istorijski institut, 2009; u Prilozi, 39 (2010), Sarajevo: Institut za istoriju, 194-196.
 6. Desanka Kovačević-Kojić, Srednjovjekovna Srebrenica: XIV-XV vijek, Beograd: SANU, Posebna izdanja knj. DCLXVIII, Odjeljenje istorijskih nauka knj. 29, 2010, 412.str, ćir. Prilozi 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 367-371.
 7. Dani Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo: NUBBiH, 17-18. decembar 2010, Prilozi 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 442-447.
 8. Esad Kurtović, Vlasi Bobani, Sarajevo: Društvo za proučavanje bosanske srednjovjekovne historije, 2012, Prilozi, 42, Sarajevo: Institut za istoriju, 2013, 236-238.
 9. Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2014, Prilozi, 44, Sarajevo: Institut za istoriju, 2015, 209-211.
 10. Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine. Zbornik radova (Okrugli sto 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine, održan u Sarajevu, 14. maja 2013. godine). Sarajevo: Institut za istoriju, 2015, Prilozi, 44, Sarajevo: Institut za istoriju, 2015, 241-243.

III Uredništvo

 1. Urednik knjige: Merisa Karović-Babić, Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992-1995, Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2014.

IV Učešće na naučnim skupovima i okruglim stolovima

 1. Naučna tribina Dijalog sa poviješću: Naučno i publicističko djelo dr. Borisa Nilevića (organiozator: Institut za istoriju u Sarajevu; Sarajevo 9. decembra 2009). Referat: Vjerska politika „sremskog kralja“ Dragutina.
 2. Naučni skupu Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini (organizator: Redakcija Gračaničkog glasnika i Institut za istoriju u Sarajevu; Gračanica 11. decembra 2010). Referat: Srednjovjekovna Bosna na stranicama Gračaničkog glasnika.
 3. Manifestacija Dani Instituta za istoriju u Sarajevu (organizator: Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo. 17-18. decembra 2010). Refertat: Trgovina bosanskim robljem koncem XIII stoljeća.
 4. Dijalog: Žena u srednjovjekovnoj Bosni (organiozator: Društvo za proučavanje historije srednjovjekovne Bosne; Sarajevo 29. novembra 2012). Referat: Žene iz Bosne na tržištu roblja u Dubrovniku 1279-1301.
 5. Okrugli sto: 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine (organizator: Institut za istoriju u Sarajevu i Historijski muzej Bosne i Hercegovine; Sarajevo 14. maj 2013). Referat: Ropci u Bosni u XV stoljeću – otimanje i prodavanje ljudi.
 6. Naučni skup: Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad (oraganizatori: Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Udruženje za modernu historiju; Mostar, 13-14. april 2018). Referat: Društveno-ekonomska historija u djelu Desanke Kovačević-Kojić.
 7. Međunarodni naučni skup: Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku (organizator: Institut za historiju UNSA, 10-11. maj 2018). Referat: Crtice iz bosansko-dubrovačkih pravnih odnosa.