Enter your keyword

Obavijest o prezentaciji projekta “Srednjovjekovni urbani prostori u Bosni: postanak, razvoj i tipologija”

Obavijest o prezentaciji projekta “Srednjovjekovni urbani prostori u Bosni: postanak, razvoj i tipologija”

Obavještava se javnost da će se prezentacija projekta “Srednjovjekovni urbani prostori u Bosni: postanak, razvoj i tipologija” održati u prostorijama Instituta za historiju – Univerziteta u Sarajevu u utorak 28. novembra 2023. godine u 11.00 sati.

Riječ je o naučno-istraživačkom projektu finansiranog od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo čija se realizacija privodi kraju.

O značaju projekta, ciljevima, doprinosima kao i metodama istraživanja govorit će: voditelj projekta, doc. dr. Nedim Rabić, istraživač dr. Elmedina Duranović, mladi istraživač Amina Abaspahić MA, te doc. dr. Dženan Dautović kao jedan od recenzenata projektnog prijedloga.