Enter your keyword

Obavijest o javnoj prezentaciji naučnog projekta pod nazivom “Preobrazbe porodice i društvenog položaja žene u diskursu i stvarnosti idejno-političkih sistema Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću”

Obavijest o javnoj prezentaciji naučnog projekta pod nazivom “Preobrazbe porodice i društvenog položaja žene u diskursu i stvarnosti idejno-političkih sistema Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću”

Javna prezentacija naučnog projekta pod nazivom “Preobrazbe porodice i društvenog položaja žene u diskursu i stvarnosti idejno-političkih sistema Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću”, kojeg je odobrilo i čiju realizaciju finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke sredstvima za 2022. godine, će biti održana u utorak, 6.12.2022. godine, u 11 časova, u prostorijama Instituta za historiju UNSA. O projektu će govoriti voditeljica dr. Sabina Veladžić, naučna saradnica Instituta za historiju UNSA, kao i saradnice na projektu dr. Aida Ličina Ramić, naučna saradnica, i dr. Sonja Dujmović, viša naučna saradnica na Institutu za historiju UNSA, te mladi saradnik Amer Maslo, viši stručni saradnik na Orijentalnom institutu UNSA.