Enter your keyword

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Institut za historiju raspisuje javni konkurs za izbor direktora Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

Ovdje možete preuzeti dokument:

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA

Konkurs je objavljen 19.06.2018. godine u dnevnom listu Oslobođenje

Datum objave: 19. 06. 2018.