Enter your keyword

Javna prezentacija projekta pod nazivom ”Urbanizacija Bosne i Hercegovine u XX stoljeću – izvori, historiografija, nova istraživanja”

Javna prezentacija projekta pod nazivom ”Urbanizacija Bosne i Hercegovine u XX stoljeću – izvori, historiografija, nova istraživanja”

Javna prezentacija projekta pod nazivom ”Urbanizacija Bosne i Hercegovine u XX stoljeću – izvori, historiografija, nova istraživanja” održan je u prostorijama Instituta za historiju UNSA 17. 11. 2023. godine u 10 časova. O projektu, njegovim ciljevima i zadacima, očekivanim rezultatima govorili su voditeljica projekta dr. Aida Ramić, kao i saradnici na projektu, članovi istraživačkog tima, dr. Enes S. Omerović i mlađi istraživač MA Ajdin Muhedinović. Ovu priliku iskoristili su da sa kolegama iz Instituta za historiju UNSA razmjene iskustva o dosadašnjim istraživanjima, ali i izazovima sa kojima se susreću u istraživačkom procesu prikupljanja izvora.