Enter your keyword

Direktorica Univerzitetske biblioteke boravila u posjeti Institutu za historiju

Direktorica Univerzitetske biblioteke boravila u posjeti Institutu za historiju

Mr. sc. Nadina Grebo­vić-Lendo, šefica biblioteke Filozofskog fakulteta UNSA i direktorica Biblioteke Univerziteta u Sarajevu (u izgradnji) boravila je u posjeti Institutu za historiju.
Posjeta je upriličena u sklopu realizacije aktivnosti uspostavljanja jedinstvenog bibliotečko-informacijskog sistema na nivou UNSA.

U cilju povećanja vidljivosti biblioteke Instituta, mr. Grebović-Lendo se upoznala sa stanjem bibliotečkog fonda, inventarnih knjiga i ukupnog bibliotečkog poslovanja.

Direktor Instituta dr. Sedad Bešlija i bibliotekar Instituta Igor Mišković upoznali su mr. Grebović-Lendo o ukupnom stanju biblioteke Instituta, s naglaskom na započeti proces popisa bibliotečkog fonda ispočetka i problem sa smještajnim kapacitetima biblioteke.

Dogovoreno je da se u toku 2021. godine nastavi proces sistematizacije rada biblioteke Instituta putem dovršetka započetog popisa ukupnog bibliotečkog fonda (uz podršku u pomoćnom osoblju sa nivoa UNSA), zatim pronalaskom dodatnog prostornog kapaciteta za institutska izdanja kao i pristupanju elektronskoj standardizaciji biblioteke.