Enter your keyword

Mehmed Hodžić, MA


E-mail: mehmed.hodzic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 20. 9. 1995.
Mjesto rođenja: Sarajevo

 • 2002-2010. OŠ „Vrhbosna“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • 2010-2014. JU „Prva gimnazija“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • 2014-2017. Odsjek za historiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Prvi ciklus studija (Naslov dodiplomskog rada: „Zabava i razonoda u srednjovjekovnoj Bosni“, mentor: doc. dr. Emir O. Filipović)
 • 2017- Odsjek za historiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Drugi ciklus studija ( Naslov master teze: „Politička i društvena djelatnost Šerif efendije Arnautovića“, mentor: prof. dr. Edin Radušić)

Engleski jezik

Od 14. maja 2018. zaposlen u Institutu za historiju u zvanju stručnog saradnika za modernu historiju.

Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu, 2017.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI:

 1. Nosilac projekta: Političko i društveno djelovanje Šerif efendije Arnautovića, 2018-2022, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (u toku)
 2. Član projekta: Ekonomski život u Sarajevu u drugoj polovini 19. stoljeća, 2018 (realiziran)

 

OBJAVLJENI RADOVI:

Članci:

 1. „Povodom 140 godina od pogubljenja šejha Muhameda ef. Hadžijamakovića i hafiza Abdulaha ef. Kaukčije“, u: Godišnjak BZK „Preporod“, god. XVIII, BZK „Preporod“ Sarajevo, Sarajevo, 2018.

Prikazi:

 1. „Radina Vučetić, Monopol na istinu: partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, Clio, Beograd, 2016, 410 str.“, u: Rostra, god. X, br. 8, ISHA Zadar, Zadar, 2017.
 2. „Adnan Jahić, Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908-1950), Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju – Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb, 2017, 552 str.“, u: Prilozi, br. 47, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo, 2018.
 3. „Hana Younis, Svakodnevni život u Sarajevu (1850-1878.), Centar za osmanističke studije, Sarajevo, 2019, 244 str.“, u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, br. XXIII , Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2020.
 4. „Lana Paćuka, Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu-Institut za muzikologiju, Sarajevo, 2019, 189 str.“, u: Radovi Zavičajnog muzeja-Visoko, Zavičajni muzej Visoko, Visoko, 2020,
 5. „O. Marcin Czermiński, Poljske kolonije u Bosni: Uspomene iz misije godine 1902. i odabrana pisma, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo, 2020, 181 str.“, u: Historijska traganja, br. 19, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo, 2020.

 

UČEŠĆE NA KONFERENCIJAMA:

 1. Naučni skup „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici: Austrougarski period“, 19. 11. 2020, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, organizator: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka-Gazi Husrev-begova biblioteka-Bošnjački institut-BZK Preporod. Tema izlaganja: „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u listovima Novi Vakat (1913) i Vakat (1914)“.
 2. Naučna konferencija „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici“, 12. 12. 2019, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, organizator: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka-Gazi Husrev-begova biblioteka-Bošnjački Institut-BZK Preporod. Tema izlaganja: „Islamska zajednica u časopisima Instituta za historiju“.
 3. Međunarodna naučna konferencija „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“, 22-23. 11. 2019, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, organizator: Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju. Tema izlaganja: „Prijelomna 1878. godina na stranicama Priloga Instituta za historiju“.
 4. Međunarodna ISHA konferencija „Svakodnevni život u Sarajevu tokom rata 1992-1995.“, 8-9. 12. 2017, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, organizator: ISHA Sarajevo u suradnji sa Historijskim muzejom i Euroclio. Tema izlaganja: „Obrazovanje u sarajevskim školama u periodu 1992-1995.“
 5. Prva međunarodna konferencija studenata povijesti Magistra Vitae, 5-7. 5. 2016, Mostar, Bosna i Hercegovina, organizator: Klub studenata povijesti „Filip Lastrić“ u suradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru. Tema izlaganja: „Anto Babić – doajen bosanskohercegovačkog srednjovjekovlja“.

 

UČEŠĆE NA SEMINARIMA:

 1. Comparing the Holocaust, Genocide and Mass atrocities, organizatori: Memorial de la Shoah i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 5-6. 12. 2018.