Enter your keyword

Mehmed Hodžić, MA


E-mail: mehmed.hodzic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 20. 9. 1995.
Mjesto rođenja: Sarajevo

 • 2002-2010. OŠ „Vrhbosna“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • 2010-2014. JU „Prva gimnazija“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • 2014-2017. Odsjek za historiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Prvi ciklus studija (Naslov dodiplomskog rada: „Zabava i razonoda u srednjovjekovnoj Bosni“, mentor: doc. dr. Emir O. Filipović)
 • 2017- Odsjek za historiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Drugi ciklus studija ( Naslov master teze: „Politička i društvena djelatnost Šerif efendije Arnautovića“, mentor: prof. dr. Edin Radušić)

Engleski jezik

Od 14. maja 2018. zaposlen u Institutu za historiju u zvanju stručnog saradnika za modernu historiju.

Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu, 2017.

Naučnoistraživački projekti:

 1. Nosilac projekta: Političko i društveno djelovanje Šerif efendije Arnautovića, 2018-2022, Institut za historiju (u toku)
 2. Član projekta: Ekonomski život u Sarajevu u drugoj polovini 19. stoljeća, 2018. (realiziran)
  Prikazi:
 3. „Radina Vučetić, Monopol na istinu: partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, Clio, Beograd, 2016, 410 str.“, u: Rostra, god. X, br. 8, ISHA Zadar, Zadar, 2017, 263-266.
 4. „Adnan Jahić, Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908-1950), Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju – Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb, 2017, 552 str.“, u: Prilozi, br. 47, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo, 2018, 305-310.

Učešća na konferencijama:

 1. Međunarodna ISHA konferencija „Svakodnevni život u Sarajevu tokom rata 1992-1995.“, 8-9. 12. 2017, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, organizator: ISHA Sarajevo u suradnji sa Historijskim muzejom i Euroclio. Tema izlaganja: „Obrazovanje u sarajevskim školama u periodu 1992-1995.“
 2. Prva međunarodna konferencija studenata povijesti Magistra Vitae, 5-7. 5. 2016, Mostar, Bosna i Hercegovina, organizator: Klub studenata povijesti „Filip Lastrić“ u suradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru. Tema izlaganja: „Anto Babić – doajen bosanskohercegovačkog srednjovjekovlja“