Enter your keyword

INFORMACIJE ZA ČITAOCE

Svi zainteresirani mogu se registrirati kako bi primali obavijesti o izlasku novog broja. Za registraciju koristite link na vrhu početne stranice časopisa. Nakon što se registrirate, primit ćete na mail sadržaj za svaki novi broj časopisa. Časopis može koristiti listu registriranih pretplatnika kao potvrdu čitanosti. Podaci o registriranim čitaocima neće se koristiti u bilo koje druge svrhe.

INFORMACIJE ZA AUTORE

Ako ste zainteresirani za objavljivanje rada u našem časopisu, preporučujemo vam da pročitate informacije o časopisu kao i upute autorima. Bit će nam drago ukoliko nam pošaljete svoj rad na adresu:

INFORMACIJE ZA IZDAVAČE

Potencijalno zainteresirane online knjižare mogu uvrstiti Priloge u listu svojih časopisa – pristup sadržaju je slobodan. Knjižare koje žele primati štampanu verziju časopisa trebaju redakciji poslati zahtjev s navedenom adresom na:

UPUTA AUTORIMA

Časopis Prilozi u izdanju Instituta za historiju u Sarajevu objavljuje izvorne naučne radove, pregledne članke, stručne priloge i predavanja održana na Tribini Instituta za historiju u Sarajevu.

Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija.

Oprema rukopisa

Uz radove je potrebno poslati:

 • naslov rada
 • ime i prezime autora
 • naziv institucije i adresu
 • e-mail adresu
 • apstrakt i ključne riječi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku
 • summary and key words
 • bilješke u tekstu rukopisa
 • popis izvora i literature.

Radovi moraju biti napisani na računaru u programu MS Word te snimljeni u formatu MS Word dokumenta (.doc ili .docx), koristeći font Times New Roman, veličinu slova 12 i prored 1,5. U bilješkama je potrebno koristiti veličinu slova 10 i prored jednostruk (single). Radove je potrebno dostaviti Redakciji časopisa na e-mail: katz.vera@gmail.com ili poštom na adresu Instituta za historiju u Sarajevu na CD-u s jednim printanim ispisom.

Upute za citiranje u tekstu rukopisa

I. Navođenje knjiga i članaka

Napisati prezime autora i inicijale za ime, godinu izdanja, broj stranice na kojoj je informacija. Ako se citiraju dva ili više djela istog autora za istu godinu, potrebno je jedno djelo obilježiti s “a”, drugo s “b” itd.

Ako je citirano djelo rad dvojice autora, potrebno ih je navesti, a u slučaju više autora, navodi se prvi autor, a ostali se označe kao drugi ili et al.

Npr.: Brkić H. 1971. 55. // Brkić H. 1971. a. 55. Brkić H. 1971. b. 55. // Brkić H. i Vilić M. 1971. 55. // Brkić H. et.al. 1971. 55.

Navođenje neobjavljenih rukopisa

Navesti prezime autora i inicijale imena. Godina i broj stranice.

Npr.: Omerčić E. 2013. 55.

II. Navođenje neobjavljenih izvora

 1. Za antičku i srednjovjekovnu građu

Broj knjige. Broj poglavlja.

Npr.: CASS. Dio LV, 26.

 1. Za epigrafsku građu

Naziv izdanja prema standardnoj formi u kratici i naziv natpisa.

Npr.: CIL 8765.

 1. Za srednjovjekovnu građu

Naziv arhiva, Serija ili Knjiga, Sveska, broj sveske, folija ili stranica, broj folije ili stranice.

Npr.: DAD, Diversa Cancellariae, XXXI, 62v.

 1. Za osmansku građu

Naziv i mjesto arhiva, Naziv i broj dokumenta, broj stranice, datum i godina.

Npr.: Başbakanlık arşivi, Istanbul, Mühimme-defter, br. dok. 286, 2

konac rebiul-evvela 1112. (10–15. septembar 1700).

 1. Za savremenu građu

Naziv arhiva (kratica), ime fonda, broj kutije (ako je bitan), signaturu dokumenta (ako je arhivski fond sređen), ili naziv dokumenta, broj stranice i datum (ukoliko je građa nesređena).

Npr.: ABH, Fond: VLBH, kut. 15, sign. 123/1946.

Npr.: ABH, Fond: CKSKBH, kut. 66, Izvještaj o stanju u partijskim organizacijama, 16, 15. 5. 1955.

III. Navođenje objavljenih izvora

 1. Za publiciranu arhivsku građu

Ako postoji ime priređivača, navesti prezime i inicijale imena, godinu izdanja, broj stranice, a ako ne postoji ime priređivača, tada navesti naziv knjige, godinu izdanja i broj stranice.

Npr.: Petranović B. 1980. 55.

Npr.: Početak kraja SFRJ. Stenogram i drugi prateći dokumenti proširene sjednice Izvršnog komiteta CKSKJ, održane 14–16. marta 1962. 2008. 98.

 1. Za internet

Naziv i adresa stranice.

Npr.: Grad Sarajevo. Jedinstveni informacijski sistem grada Sarajeva.

http://www.sarajevo.ba/ba/index.php

 1. Za članke u štampi

Navesti prezime autora i inicijale za ime. “Naslov članka”. Naziv novina. Mjesto izdanja: Datum. Broj stranice.

Npr.: Kolar R. “Brčkanje po košticama”. Oslobođenje. Sarajevo: 23. 10. 2000. 6.

 1. Za intervjue

Navesti ime osobe, datum kada je obavljen razgovor i gdje se nalazi pisani ili audio zapis.

 1. Za televizijske emisije, video i DVD zapise

Naziv emisije. Naziv televizije. Tema emisije. Datum emitiranja. Naziv Videa ili DVD zapisa, datum.

Npr.: Politički magazin Pošteno. Federalna televizija (FTV). “Da li je moguće pomirenje među Krajišnicima?” 20. 11. 2008.

Npr.: Proglašenje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, 27. 9. 1993.

Upute za popis izvora i literature (na kraju rukopisa)

I. IZVORI

a) Neobjavljeni izvori

Naziv arhiva, sjedište arhiva (kraticu). Popis korištenih fondova (kratica).

Npr.: Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo (ABH)

– Fond: Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu (ZVBiH)

b) Objavljeni izvori

Prezime i inicijali imena priređivača. Godina izdanja. Naziv knjige. Mjesto izdanja: Naziv izdavača.

Ukoliko nema priređivača građe, navesti: Naziv knjige. Godina izdanja. Mjesto izdanja: Naziv izdavača.

Npr.: Petranović B. i Zečević M. 1985. Jugoslavija 1918/1984. Zbirka dokumenta. Beograd: IRO “Rad”.

Npr.: Kazneni zakon o zločincima i prestupima za Bosnu i Hercegovinu (iz 1879. godine). 1884. Sarajevo: Naklada Zemaljske vlade.

c) Štampa

Naziv novina. Mjesto izdanja.

Npr.:

Oslobođenje. Sarajevo

d) Internet

Naziv i adresa korištene stranice. (datum pristupa).

Npr.: Grad Sarajevo. Jedinstveni informacijski sistem grada Sarajeva.

http://www.sarajevo.ba/ba/index.php (23. 5. 2008)

e) TV emisije, video i DVD zapisi

Naziv TV emisije. Naziv televizijske kuće. “Tema emisije”. Datum emitiranja.

Ako je u pitanju Video ili DVD: Naziv zapisa, mjesto pohranjenog zapisa, datum.

Npr.: Politički magazin Pošteno. Federalna televizija (FTV). “Da li je moguće pomirenje među Krajišnicima?” 20. 11. 2008.

Npr.: Proglašenje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, 27. 9. 1993. (u arhivi autora).

f) Intervjui

Ime intervjuirane osobe, datum obavljenog intervjua. (mjesto pohranjenog pisanog zapisa)

Npr.: Razgovor sa Muhamedom Čengićem, 18. 7. 2011. (u arhivi autora).

II. LITERATURA

a) Knjige

Prezime i inicijali imena autora. Godina izdanja. Naslov knjige. Mjesto izdanja: Naziv izdavača.

Npr.: Kemura I. 2003. Narodna uzdanica. Sarajevo: Bošnjački institut, Institut za istoriju.

b) Članci u časopisima i zbornicima radova

Prezime i inicijali imena autora. Godina izdanja. “Naslov članka”. Naziv časopisa, broj ili zbornika radova. Mjesto izdanja: Naziv izdavača. Broj stranica.

Npr.: Karabegović I. 2000. “U povodu četrdesetogodišnjice postojanja i rada Instituta za istoriju”. Prilozi 29. Sarajevo: Institut za istoriju. 39-44.

Npr.: Kamberović H. 2006. “Najnoviji pogledi na Drugi svjetski rat u Bosni i Hercegovini”. 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata – kako se sjećati 1945. godine. – Zbornik radova. Sarajevo: Institut za istoriju. 25-35.

c) Radovi objavljeni u elektroničkom obliku i mrežno dostupni

Prezime i inicijali imena autora. Godina. “Naslov članka”. Internetska adresa i datum pristupa.

Npr.: Dujmović S. 2005. “Srpsko građanstvo Bosne i Hercegovine prema Sporazumu Cvetković-Maček”. Dostupno na: http//www. scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6497/2005/0354-64970502054D.pdf (24. 7. 2013)

d) Neobjavljeni rukopisi

Prezime i inicijali imena autora. Godina. Naslov. (kategorija rukopisa). Sjedište: Naziv institucije gdje se rukopis nalazi.

Npr.: Omerčić E. 2013. Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova od 1991. do 1996. (rukopis magistarskog rada). Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Provjera kvaliteta

Svi dostavljeni tekstovi podliježu slijepoj recenziji, što znači da recenzenti ne znaju ko je autor teksta koji recenziraju, kao što ni autori nemaju pristup informacijama o tome ko su recenzenti njihovih tekstova.

Copyright

Nakon objavljivanja, Institut za historiju zadržava prava objavljivanja zajedno s autorom, što znači da ako autor ili Institut žele ponovo objaviti tekst, moraju obavijestiti drugu stranu o tome i navesti u ponovno objavljenom tekstu da je objavljen uz dozvolu autora ili Instituta. Treća strana mora tražiti dozvolu i od autora i od Instituta.

Zabrana plagijata

Slanjem teksta u Historijska traganja autor garantuje da je tekst originalan, da nije nigdje objavljen, niti je ponuđen nekom drugom časopisu. Nepoštivanje ovog pravila povlači odbijanje teksta i posebnu pažnju redakcije pri prijavljivanju budućih članaka istog autora.

Slanje tekstova

Tekst možete poslati na našu mail adresu: od xxx, ako ga Redakcija prihvati nakon postupka recenziranja, bit će objavljen xxx.