Enter your keyword

UPRAVA INSTITUTA

Sedad Bešlija

v.d. direktora

Rođen je 12. jula 1985. godine u Prijedoru. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 2004, a 2009. godine diplomirao na Odsjeku za historiju i turski jezik i književnost na Univerzitetu u Sarajevu. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta UNSA upisao je postdiplomski studij iz Historije Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu na kojem je 2012. godine magistrirao s tezom „Mjere i metode za stabilizaciju osmanske vlasti u Bosni do kraja 16. stoljeća“. Doktorski studij je nastavio na istom odsjeku na kojem je 2015. godine odbranio tezu „Društveno-političke prilike u Hercegovačkom sandžaku od Žitvanskog do Karlovačkog mira 1606-1699.“ Objavio je jednu knjigu i više naučnih i stručnih radova. Učesnik je većeg broja domaćih i međunarodnih naučnih konferencija. Aktivno poznaje turski jezik. Od 7. maja 2019. godine imenovan je za v.d. direktora Instituta. Više o bio/bibliografskim podacima na: http://iis.unsa.ba/osoblje/dr-sedad-beslija/

sedadb

VIJEĆE INSTITUTA

 • Dr. Sedad Bešlija – predsjedavajući
 • Dr. Safet Bandžović
 • Dr. Enes Dedić
 • Dr. Sonja Dujmović
 • Dr. Elmedina Duranović
 • Mr. Sanja Gladanac
 • MA Jasmin Medić
 • Dr. Muhamed Nametak
 • Mr. Edin Omerčić
 • Dr. Enes S. Omerović
 • Dr. Nedim Rabić
 • Mr. Aida Ličina-Ramić
 • Dr. Dženita Sarač-Rujanac
 • Dr. Ramiza Smajić
 • Dr. Sabina Veladžić
 • Dr. Hana Younis