Enter your keyword

UPRAVA INSTITUTA

Muhamed Nametak

v.d. direktora

Muhamed Nametak rođen je u Sarajevu, gdje je završio osnovnu školu, a srednju školu završio je u Dohi (Katar). Nakon završene srednje škole upisuje se na Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, gdje je 2008. godine diplomirao na Odsjeku za historiju, a 2010. i na Katedri za historiju umjetnosti. Na istom fakultetu magistrirao je 2012. godine, a doktorsku disertaciju odbranio je 2015. godine.
Od decembra 2008. godine zaposlen je u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu najprije na mjestu stručnog saradnika, zatim višeg stručnog saradnika, a od 2016. godine ima zvanje naučnog saradnika. Težište njegovog istraživanja najprije je bio period uspostave komunističke vlasti u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na kulturu, dok se u posljednje vrijeme orijentirao na proučavanje finansija i bankarstva Bosne i Hercegovine za vrijeme vladavine Austro-Ugarske. Učestvovao je na nekoliko naučnih skupova u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Napisao je jednu knjigu, više naučnih radova, stručnih novinskih članaka te prikaza i referata za naučne skupove. Član je Vijeća Instituta za historiju od juna 2016. godine, a također obavlja funkciju glavnog urednika institutskog časopisa Historical Searches. Od maja 2018. na položaju je v.d. direktora Instituta za historiju.

nametak_1

VIJEĆE INSTITUTA

 • Dr. Muhamed Nametak – predsjedavajući
 • Dr. Safet Bandžović
 • Dr. Sedad Bešlija
 • Dr. Enes Dedić
 • Dr. Sonja Dujmović
 • Dr. Elmedina Duranović
 • Mr. Sanja Gladanac
 • Mr. Aida Ličina Ramić
 • MA Jasmin Medić
 • Dr. Senija Milišić
 • Mr. Edin Omerčić
 • Dr. Nedim Rabić
 • Dr. Dženita Rujanac
 • Dr. Enes S. Omerović
 • Mr. Ramiza Smajić
 • Dr. Sabina Veladžić
 • Dr. Hana Younis