Enter your keyword

UPRAVA INSTITUTA

Muhamed Nametak

v.d. direktora

(kratka biografija)

nametak_1

VIJEĆE INSTITUTA

 • Dr. Muhamed Nametak – predsjedavajući
 • Dr. Safet Bandžović
 • Dr. Senija Milišić
 • Dr. Hana Younis
 • Dr. Sabina Veladžić
 • Dr. Enes Dedić
 • Dr. Elmedina Duranović
 • Dr. Nedim Rabić
 • Dr. Sonja Dujmović
 • Dr. Dženita Rujanac
 • Dr. Sedad Bešlija
 • Dr. Enes S. Omerović
 • Mr. Ramiza Smajić
 • Mr. Edin Omerčić
 • Mr. Aida Ličina Ramić
 • Mr. Sanja Gladanac
 • MA Jasmin Medić