Enter your keyword

dr. Sabina Veladžić


E-mail: sabina.veladzic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 19.05.1977.
Mjesto rođenja: Sarajevo (BiH)

 • Osnovna škola u Sarajevu
 • Srednja škola u Sarajevu
 • 2005. – Diplomirala na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, stekla zvanje dipl. prof. historije
 • 2007- 2011. – postdiplomski studij: Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću, Filozofski fakultet, Sarajevo. Magistrirala 7.9.2011. na temu Bošnjaci u Bosni i Hercegovini od 1990. do 1992. godine: uzroci i sredstva nacionalne homogenizacije (mentor: prof.dr. Husnija Kamberović), stekla zvanje magistra historijskih nauka
 • 2012/2013. – upisala doktorski studij na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, smjer Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću
 • Doktorsku tezu, pod naslovom Bosna i Hercegovina i njeni nacionalno-kulturni fenomeni u javnim, kulturnim i naučnim raspravama i publicistici (1967-1974), pod mentorstvom prof. dr. Husnije Kamberovića, odbranila 17.5.2018. godine.

Aktivno znanje engleskog jezika

2006-2019. Institut za istoriju/historiju UNSA

2005. – Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu za najboljeg studenta ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu

OBJAVLJENI ČLANCI:

 1. Sabina Veladžić, Homogenizacija Bošnjaka kroz Preporod 1990, u: Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka (uredio dr. Husnija Kamberović). Zbornik radova, Sarajevo, 2009, 185-217.
 2. Sabina Veladžić, Destabilizacija Bosne i Hercegovine krajem osamdesetih godina 20. stoljeća – „stvaranje preduslova“ za tronacionalnu dezintegraciju, Historijska traganja, 7, Institut za istoriju, Sarajevo, 2011, 201-229.
 3. Sabina Veladžić, Kretanje ka nultoj tačci – politički narativ SDA 1990-1992. kao temelj Kulture sjećanja Bošnjaka, u: Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti (uredio Tihomir Cipek). Zbornik radova, Zagreb, 2011, 209-312.
 4. Sabina Veladžić, Slučaj „Gordog posrtanja“ 1969. godine – društveno-politički odjeci i rasprave, Prilozi, 45, Univerzitet u Sarajevu, Institut za historiju, Sarajevo, 2016, 201-230.
 5. Sabina Veladžić, Idejno (re)definiranje fenomena književne Bosne u Bosni i Hercegovini krajem 1960-ih i početkom 1970-ih, u: Prilozi historiji Bosne i Hercegovine u socijalističkoj Jugoslaviji (uredio Husnija Kamberović). Zbornik radova, Sarajevo, 2017, 145-184.
 6. Sabina Veladžić, Who are Bosnian Muslims – literary narratives about Bosnia and Bosnian Muslims in the period of socialist Yugoslavia, u: Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (uredio: Aşkin Koyuncu). Zbornik radova, Çanakalle, 2017, 342-352.
 7. Sabina Veladžić, Dalekosežne polemike Maka Dizdara, Journal, 202-203, KDBH „Preporod“, rujan/listopad, Zagreb, 2017, 30-33.
 8. Sabina Veladžić, Udruženje književnika Bosne i Hercegovine u jugoslovenskim i bosansko-hercegovačkim društveno-političkim i idejnim previranjima od sredine 1960-ih do početka 1970-ih, u: Pilar, Časopis za društvene i humanističke studije, (uredila: Ivana Žebec Šilj), Godište XII. (2017.), broj 24(2), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2017.

OBJAVLJENI PRIKAZI NAUČNIH, STRUČNIH PUBLIKACIJA I KONFERENCIJA:

 1. Sabina Veladžić, Robert J. Donia, Sarajevo: biografija grada. (Naslov originala Sarajevo: A Biography). Prijevod s engleskog Daniela Valenta. Sarajevo: Institut za istoriju, 2006, u: Prilozi, 36, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2007, 211-216.
 2. Sabina Veladžić, Osman Brka, SDA-ljudi i događaji u političkom pokretu Bošnjaka. Sarajevo: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2007, u: Prilozi, 38, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2009, 307-311.
 3. Sabina Veladžić, Safet Bandžović, Bošnjaci i antifašizam. Ratni realizam i odjek rezolucija građanske hrabrosti (1941.). Sarajevo: Autorovo izdanje, 2010, u: Prilozi, 40, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2011, 395-397.
 4. Sabina Veladžić, Hannes Grandits, Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima (18.-20. stoljeće), Studije slučaja Bobovac i Lekenik, Zagreb: FF-press, 2012, u: Prilozi, 42, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2013, 251-254.
 5. Sabina Veladžić, Daniel Barić, Proziran i prezren Njemački jezik u hrvatskom društvu u prvoj polovici 19. stoljeća, Zagreb: Leykam international d.o.o., 2015, 383., Prilozi, 45, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo, 2016, 355-357.
 6. Sabina Veladžić, Jugoslavija u istorijskoj perspektivi (prikaz konferencije „Jugoslovensko iskustvo i budućnost regiona“), Oslobođenje (online), utorak, 24.10.2017.
 7. Sabina Veladžić, Jugoslavija u istorijskoj perspektivi (ur. Sonja Biserko), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2017, Radovi (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), knjiga 6, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2019, 282-287.