Enter your keyword

Dr. Tunç Aybak iz Londona gost Instituta za historiju

Dr. Tunç Aybak iz Londona gost Instituta za historiju

U utorak i četvrtak (5. i 7.11.2019.) u posjeti Institutu za historiju UNSA, u okviru Erasmus + programa razmjene akademskog osoblja, boravio je dr. Tunç Aybak.
Tom prilikom susreo se sa dr. Sedadom Bešlijom, v.d. direktorom Instituta koji je upoznao gosta o programu rada Instituta kao i mogućnostima obostrane saradnje. Dr. Aybak je u četvrtak u prostorijama Instituta održao i predavanje sa diskusijom na temu “Problem sirijskih izbjeglica u Turskoj i geopolitika.”

Dr. Tunč Aybak je voditelj programa Međunarodne politike i prava na Pravnoj školi na Univerzitetu Middlesex – London.
Završio je Školu političkih znanosti na Međunarodnim odnosima i diplomatiji na Univerzitetu u Ankari. Doktorirao je na Univerzitetu Hull iz međunarodnog prava i politike. Predaje programe BA Međunarodna politika i MA Međunarodnih odnosa specijaliziranih za kritičke studije geopolitike i diplomacije, analize vanjske politike. Njegova trenutna istraživačka područja i terenski rad uključuju turske i ruske odnose, pitanja ljudskih prava u Europi i geopolitiku Crnog mora i regije Bliskog Istoka.
Kao političkog analitičara često su ga intervjuirali međunarodni mediji, poput BBC, TRT British, te australijski, turski, ruski, brazilski i istočnoeuropski mediji.
Objavio je knjigu Politics of the Black Sea and Migrant's Voice in Europe i više desetina akademskih članaka o turskoj vanjskoj politici, rusko-turskim odnosima, državljanstvu i pitanjima migracija u Europi. Ujedno je i urednički savjetnik časopisa Global Faultlines.

Do ove posjete došlo je zahvaljujući međunarodnoj aktivnosti dr. Hani Younis, više naučne saradnike Instituta za historiju.