2015. godinaOdržana promocija izdanja Instituta za istoriju objavljenih u 2015. godini (video)
22.12.2015.Institut za istoriju organizirao je 21. decembra 2015. u 12.00 sati promociju svojih izdanja objavljenih u 2015. godini. Promocija je održana u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana br 7/II).

Izdanja od kojih su pet knjiga i četiri časopisa, predstavili su saradnici Instituta za istoriju, ali i prijatelji Instituta iz drugih naučnih ustanova. Ulogu moderatora imala je Hanna Younis iz Instituta za istoriju.

Prisutnima se najprije obratio direktor Instituta za istoriju Husnija Kamberović koji je dao kratak rezime o izdanjima koji su objavljeni u 2015. godini i izazovima s kojima se Institut suočavao u prethodnoj godini.

Promociju je otvorio Amir Duranović (Filozofski fakultet u Sarajevu), predstavivši prvu knjigu Enesa Omerovića, višeg stručnog saradnika sa Instituta za istoriju, "Političko nasilje u Bosni i Hercegovini (1918-1921)" koja je ovom prilikom prvi put i predstavljena javnosti. Riječ je o magistarskom radu Omerovića.

Vera Katz (Institut za istoriju) je u kratkim crtama iznijela osnovne pojedinosti o knjizi Tomislava Išeka "Mjesto i uloga Hrvatskog kulturnog društva 'Napredak' u društvenom životu Hrvata Bosne i Hercegovine između dva svjetska rata (1918.-1941.)". Ova izuzetno vrijedna publikacija je svoju prvu promociju imala u Mostaru 1.10.2015. godine.

Mlada saradnica Instituta Sanja Gladanac (Institut za istoriju) podijelila je sa prisutnima svoja mišljenja o dvojezičnom izdanju "Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust" autora Anise Hasanhodžić i Rifeta Rustemovića. Pored Instituta za istoriju kao izdavač ove publikacije pojavljuje se i Akademija nauka Republike Austrije. Ova knjiga je svoje prvo predstavljanje imala 30. marta 2015. godine u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

Među promoviranim izdanjima jedini prijevod sa stranog jezika je knjiga "Srebrenica nakon genocida" autorica Lare J. Nettelfield i Sarah E. Wagner" koju je publici približila Tamara Banjeglav (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Austrija). Prvo izdanje ove knjige pod naslovom "Srebrenica in the Aftermath of Genocide" objavljeno je 2014. u izdanju Cambridge University Press. Knjiga je dobila priznanje Udruženja za međunarodne studije (International Studies Association) kao izvanredan rad na području proučavanja etniciteta, nacionalizma i migracija za 2015. godinu. Prijevod sa engleskog je uradila Senada Kreso. Knjiga je pred brojnom publikom promovirana 16. juna 2015. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.

Najsvježije izdanje je zbornik radova: "Nijemci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj - nova istraživanja i perspektive/ Die Deutschen in Bosnien und Herzegowina und Kroatien - neue Forschungen und Perspektiven" koje je uredio Enes Omerović. Kao što i sam naslov otkriva, riječ je o knjizi u kojoj se nalaze radovi na više jezika, uglavnom na bosanskom i njemačkom. Članci u ovom Zborniku su pismene verzije referata prezentiranih 4. i 5. oktobra 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u okviru istoimene naučne konferencije. Važno za istaći je da je ovu knjigu predstavio Carl Bethke (Universität Tübingen, Njemačka) iz odjela za istočnoevropsku historiju.

Posljednja dva izlagača bili su Edin Radušić (Filozofski fakultet u Sarajevu) i Elmedina Duranović (Institut za istoriju) koji su imali nimalo lahak zadatak da za kratko virjeme predstave po dva časopisa Instituta za istoriju. Radušić je istakao kako se četrdesettreći broj Priloga razlikuje od svoje uobičajene koncepcije, jer je tematski uređen povodom stote godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Naglašavamo da je ovo prvi broj koji u potpunosti publiciran na stranim jezicima, dok su njegovi radovi prezentirani u formi izlaganja sa velike međunarodne konferencije "The Great War: Regional Approaches and Global Contexts" (18.-21. juna 2014). Broj 44. Priloga za istoriju vraćen je svojoj klasičnoj formi u kojoj se pored stalnih rubrika, nalazi i rubrika "Historijska građa", uz brojne ocjene novijih publikacija iz Bosne i Hercegovine i inostranstva složenih u odjeljku "Prikazi". S druge strane, Elmedina Duranović je predstavila dva broja drugog časopisa Instituta za istoriju "Historijskih traganja" koji izlazi dvaput godišnje. Riječ je o brojevima 14 i 15 u kojima su zastupljeni radovi iz različitih perioda, počevši od srednjeg vijeka do savremene historije. Od standardnog koncepta malo odudara samo posljednji 15. broj koji je u potpnosti posvećen srednjem vijeku, odnosno problemu Crkve bosanske.

Na kraju se prigodnim riječima publici obratio prorektor za oblast naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada Univeziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk Mekić i čime je i zatvorio promociju.

Nedim Rabić


Informacije o promociji prenijeli su i brojni mediji: Nauka bez politiziranja: Institut za historiju predstavio devet naučnih izdanja


Fotografije sa promocije (klix.ba):

 • Održana promocija izdanja Instituta za istoriju objavljenih u 2015. godini
 • Održana promocija izdanja Instituta za istoriju objavljenih u 2015. godini
 • Održana promocija izdanja Instituta za istoriju objavljenih u 2015. godini
 • Održana promocija izdanja Instituta za istoriju objavljenih u 2015. godini
 • Održana promocija izdanja Instituta za istoriju objavljenih u 2015. godini

Ovdje možete pogledati kompletan snimak promocije:


Najava promocije izdanja Instituta za istoriju (Univerzitet u Sarajevu, 21.12.2015, u 12:00)
16.12.2015.Institut za istoriju organizirat će 21. decembra 2015. u 12.00 sati promociju svojih izdanja objavljenih u 2015. godini. Promocija će biti održana u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana br 7/II).

Više informacija nalazi se u letku.

 • Najava promocije izdanja Instituta za istoriju


Najava odbrane doktorske disertacije Sedada Bešlije
25.11.2015.Mr. Sedad Bešlija će u ponedjeljak, 30. novembra 2015, sa početkom u 11 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu braniti doktorsku disertaciju pod naslovom "Društveno-političke prilike u Hercegovačkom sandžaku od Žitvanskog do Karlovačkog mira (1606.1699.)".

Pozivamo saradnike Instituta i ostale zainteresirane da prisustvuju odbrani.Doktorirao Muhamed Nametak
20.11.2015.Muhamed Nametak, viši stručni saradnik u Institutu za istoriju je 20. novembra 2015. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pred komisijom u sastavu prof. dr. Zijad Šehić, prof. dr. Edin Radušić i doc. dr. Amila Kasumović, odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Privilegovana zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu i njena djelatnost 1895 - 1914. godine".

Nametak je prvi saradnik Instituta za istoriju, kao i prvi doktorand na Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji je zvanje doktora nauka stekao prema bolonjskom procesu studija.Najava odbrane doktorske disertacije
14.11.2015.Mr. Muhamed Nametak će u petak, 20. novembra 2015, sa početkom u 10 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu braniti doktorsku disertaciju pod naslovom "Privilegovana zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu i njena djelatnost 1895 - 1914. godine".

Pozivamo saradnke Instituta i ostale zainteresirane da prisustvuju odbrani.Održano predavanje Huseina Sejke Mekanovića "Nadgrobna ploča bosanske kraljice Katarine: novopronađeni crtež iz Britanske biblioteke" (video)
14.10.2015.U organizaciji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine održano je predavanje pod naslovom „Nadgrobna ploča bosanske kraljice Katarine Kotromanić: novopronađeni crtež iz Britanske biblioteke“. Predavač je bio historičar umjetnosti Husein Sejko Mekanović, koji se već duži niz godina bavi predstavama lika bosanske kraljice Katarine. Prezentirajući rezultate svoga dosadašnjeg rada Mekanović se posebno osvrnuo na likovnu reprodukciju kraljičine nadgrobne ploče koji se nalazi u jednoj od zbirki crteža u Britanskoj biblioteci u dvoru Windsor (Royal Library, RCIN 970.334 ). Zbirka je objavljena 2010. godine, ali je našoj javnosti do sada bila gotovo nepoznata.

Prisutnoj publici u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Mekanović se predstavio kroz tri osnovna dijela svoga istraživanja. U prvom dijelu prezentirani su osnovni podaci o crtežu kao i zbirci u kojoj se nalazi. Potom je u drugom dijelu prezentirana komparativna analiza crteža kraljičine nadgrobne ploče s likovnom reprodukcijom nadgrobne ploče objavljene 1677. godine u djelu španskog dominikanca Alphonsusa Ciacconiusa (1540-1599). U završnom, trećem dijelu predavanja, crtež iz zbirke RCIN 970.334 britanske kraljevske biblioteke prezentiran je kroz prizmu Katarininog portreta iz vatikanske Konstantinove sobe kako ga je u djelu ''Copioso ristretto de gli annali di Rausa: libri quatro'' spomenuo dubrovački hroničar Giacomo di Pietro Luccari (1551-1615).

Predavanje s kratkom power-point prezentacijom sastavljeno je iz tri dijela. U prvom dijelu su osnovni podaci o crtežu i zbirci u kojoj se nalazi crtež. U drugom dijelu spomenuti crtež je uspoređen s likovnom reprodukcijom kraljičine nadgrobne ploče, koja je objavljena 1677. godine u djelu španskog dominikanca Alphonsusa Ciacconiusa (1540-1599). U zadnjem dijelu predavanja crtež iz zbirke RCIN 970.334 u britanskoj kraljevskoj biblioteci doveden je u vezu s portretom bosanske kraljice Katarine Kotromanić u vatikanskoj Konstantinovoj sobi, koji je u djelu »Copioso ristretto de gli annali di Rausa: libri quattro« spomenuo dubrovački kroničar Giacomo di Pietro Luccari (1551-1615).

Prisutna publika, uglavnom historičari, Mekanovićevim su predavanjem dobili značajan broj vrijednih i za dalja istraživanja inspirativnih informacija. Vidjelo se to i u završnom dijelu kada se kroz diskusiju pokazala zainteresovanost za brojne aspekte života bosanske kraljice Katarine Kotromanić do čijih je detalja moguće doći temeljitim i strpljivim radom uvažavajući brojne dosadašnje rezultate ostvarene na poljima različitih disciplina.

Predavanja ove vrste na našim prostorima su rijetka te stoga današnje predavanje dodatno dobija na važnosti o čemu svjedoči i iznimna posjećenost.(pdf)

Više informacija o promociji na klix.ba: U britanskoj biblioteci pronađen crtež bosanske kraljice Katarine Kosače Kotromanić

 • Charlotte Hemerlink, direktorica Goethe instituta u Sarajevu
 • Institutu za istoriju poklonjene vrijedne knjige
 • Institutu za istoriju poklonjene vrijedne knjige
 • Institutu za istoriju poklonjene vrijedne knjige
 • Institutu za istoriju poklonjene vrijedne knjige
 • Institutu za istoriju poklonjene vrijedne knjige

Ovdje možete pogledati kompletan snimak predavanja:Interni poziv za dostavljanje prijava za raspodjelu sredstava FMON za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH iz Budžeta za 2015. godinu
20.10.2015.Univerzitet u Sarajevu je raspisao Interni poziv za dostavljanje prijava za raspodjelu sredstava FMON za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH iz Budžeta za 2015. godinu.

Molimo saradnike Instituta da popunjene formulare sa potrebnom dokumentacijom dostave Naučnom vijeću Instituta za istoriju najkasnije do 2. novembra 2015, do 12 sati, kako bi se sve prijave mogle kompletirati i na vrijeme dostaviti Univerzitetu u Sarajevu.Održan naučni skup "Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914.-2014." u Mostaru 2. oktobra/listopada 2015. (video)
03.10.2015.Institut za historiju i Udruženje za modernu historiju organizirali su u petak 2. oktobra 2015. u Mostaru naučni skup pod nazivom "Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914.-2014.". Izlagači su se svojim referatima predstavili u prostorijama Studentskog hotela (Trg Ivana Krndelja bb, Mostar). Skup je počeo u 9:00 sati, a zvanično je zatvoren u 18:00

Pored naučnih saopštenja, koji će u proširenoj formi biti objavljeni u zasebnom zborniku, vodila se i interesantna diskusija.

Otvaranje skupa i izlaganja iz prvog panela: "Gradovi na prijelazu 19. i 20. stoljeća" možete pogledati ovdje:


Drugi panel: Širenje gradova i kultura sjećanja:


Treći panel: Socijalistička urbanizacija:


Četvrti panel: Rat i grad:
Promocija izdanja Instituta za historiju u Mostaru 1. oktobra/listopada 2015. (video)
02.10.2015.Institut za historiju predstavio je 01. oktobra 2015. u Mostaru dva svoja izdanja. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u 12:00 sati promovirana je knjiga Tomislava Išeka pod naslovom "Mjesto i uloga Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ u društvenom životu Hrvata Bosne i Hercegovine između dva svjetska rata (1918.-1941)". Knjigu su predstavili: Ivica Glibušić, Amir Duranović i Vera Katz, dok je Husnija Kamberović bio moderator. Prisutnima se prigodnim govorom obratio i autor knjige Tomislav Išek.

Kompletan snimak promocije knjige "Mjesto i uloga Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ u društvenom životu Hrvata Bosne i Hercegovine između dva svjetska rata (1918.-1941)" možete pogledati ovdje:


Istoga dana u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u 19:00 sati održan je razgovor o knjizi "Multikonfesionalna Hercegovine. Vlast i lojalnost u kasnoosmanskom društvu", autora Hannesa Granditsa, profesora na Humboldt Univerzitetu u Berlinu. U razgovoru su sudjelovali: Fra Robert Jolić, Šaban Zahirović, Edin Radušić, Faruk Taslidža, Jasmin Branković i Seka Brkljača, moderator je bio Husnija Kamberović. Ovom događaju nazočan je bio i autor Hannes Grandits koji je aktivno sudjelovao u diskusiji pri tome iznijevši zanimljive detalje iz perioda pisanja knjige.

Snimak razgovora o knjizi "Multikonfesionalna Hercegovine. Vlast i lojalnost u kasnoosmanskom društvu":


 • Rijeka Krivaja kroz prošlost
 • Rijeka Krivaja kroz prošlost


Promocija, razgovor i naučni skup u Mostaru (1-2. oktobar/listopad 2015)
20.09.2015.Institut za historiju organizira tri događaja u Mostaru 1. i 2. okobra 2015. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru će 1. okotbra 2015, u 12:00 sati biti promovirana knjiga Tomislava Išeka pod naslovom Mjesto i uloga Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ u društvenom životu Hrvata Bosne i Hercegovine između dva svjetska rata (1918.-1941), a istoga dana će u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u 19:00 sati biti održan razgovor o knjizi Multikonfesionalna Hercegovine. Vlast i lojalnost u kasnoosmanskom društvu, autora Hannesa Granditsa, profesora na Humboldt Univerzitetu u Berlinu.

Više informacija o promociji navedenih knjiga možete pogledati ovdje:

 • Rijeka Krivaja kroz prošlost
 • Rijeka Krivaja kroz prošlost

U prostorijama Studentskog hotela (Trg Ivana Krndelja bb, Mostar) održat će se u petak, 2. oktobra, sa početkom u 9:00 sati, naučni skup pod naslovom Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914.-2014.

Program skupa se nalazi na ovom linku: Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914.-2014.Doktorirala Sonja Dujmović
06.08.2015.Sonja Dujmović, viši sručni saradnik u Institutu za historiju, odbranila je 13. jula 2015. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu doktorsku disertaciju pod naslovom "Sarajevska srpska čaršija 1918-1941 - između tradicije i modernizacije". Komisiju su činili: akademik prof. dr. Ljubodrag Dimić, prof. dr. Mira Radojević, doc. dr. Aleksandar Životić i dr. Radmila Radić.Poziv za sudjelovanje - Naučni skup Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914-2014
30.07.2015.Institut za historiju organizira naučni skup Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914 - 2014. Skup će se održati 1. i 2. oktobra 2015. godine u Mostaru. Naučno-istraživački radovi koji će biti prezentirani tokom naučnog skupa tretirat će različite aspekte historije razvoja gradova, pri čemu će se rad organizirati u nekoliko cjelina:

1. Opći kontekst urbanog razvja Bosne i Hercgeovine u 20 stoljeću

2. Prvi svjetski rat i urbani razvoj Bosne i Hercegovine

3. Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u razdoblju između dva svjetska rata

4. Drugi svjetski rat i razvoj gradova u Bosni i Hercegovini

5. Socijalistička urbanizacija

6. Razaranje gradova u ratu 1992 – 1995.

7. Postratni urbani razvoj Bosne i Hercegovine


Rok za prijavu je 31. augusta 2015. Prijave s naslovom izlaganja i kratkim sažetkom treba poslati na e-mail: husnijak@bih.net.ba. Organizator zadržava pravo odabira među prijavljenim sudionicima. Do 6. septembra 2015. uslijediti će obavijest o prihvaćenim izlaganjima uz daljnje obavijesti o skupu.Konkurs za reizbor saradnika u naučna zvanja
30.06.2015.JAVNA NAUČNA USTANOVA

INSTITUT ZA ISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovu člana 42. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službne novine Kantona Sarajevo“ br. 10/04), Institut objavljuje

K O N K U R S

za izbor u naučna zvanja

Raspisuje se konkurs za izbor u naučna zvanja:

 • 1. Naučni savjetnik za oblast moderne istorije – 1 izvršilac,
 • 2. Viši naučni saradnik za oblast moderne istorije – 1 izvršilac,

USLOVI:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da ispunjavaju i uvjete utvrđene članom 36. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo.

Kandidati treba da imaju najmanje pet godina radnog iskustva.

Naučni savjetnik i viši naučni saradnik biraju se na period od pet godina.

Uz prijavu, kandidati treba da prilože slijedeće dokumente, originale ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci:

1. Dokaz o naučnom stepenu doktora historijskih nauka,

2. Dokaz o radnom iskustvu,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Izvod iz matične knjige rođenih,

5. Biografiju i spisak objavljenih naučnih radova, projekata iz oblasti za koju se vrši izbor, za period od posljednjeg izbora u zvanje.


Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na web stranici Instituta.

Prijave sa potpunom dokumentima mogu se predati sekretarijatu Instituta, ili poštom na adresu Instituta: Sarajevo, Alipašina br. 9.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na tel. 033 217-263 i 209-364.Izdanja Instituta se mogu kupiti u knjižarama u Sarajevu, Tuzli i Mostaru
26.06.2015.Knjigu Srebrenica nakon genocida, kao i ostala izdanja Instituta za istoriju, od sada je, osim u knjižarama u Sarajevu, moguće nabaviti i u slijedećim knjižarama:

Knjižara Centar, Trg žrtava Srebrenice br. 4, Tuzla

Knjižara Mutevelić, Ul. Adema Buće br. 13, Mostar

U prilogu se nalazi cjenovnik izdanja Instituta za istoriju (pdf):

Cjenovnik (pdf)

Institutu za istoriju poklonjene vrijedne knjige
25.06.2015.Gospođa Saba Risaluddin iz Sarajeva poklonila je Institutu za istoriju 32 vrijedne knjige iz savremene historije. Riječ je, uglavnom, o knjigama na engleskom jeziku koje govore o raspadu Jugoslavije i ratovima na Balkanu tokom 1990-ih godina. Poklonjene knjige su važne s obzirom da se radi o raritetima teško dostupnim u bibliotekama u Bosni i Hercegovini.

 • Institutu za istoriju poklonjene vrijedne knjige
 • Institutu za istoriju poklonjene vrijedne knjige
 • Institutu za istoriju poklonjene vrijedne knjige


Održana promocija knjige "Srebrenica nakon genocida" autorica Lare J. Nettelfield i Sarah E. Wagner (video)
16.06.2015.U utorak 16. juna 2015. godine Institut za istoriju u Sarajevu je predstavio svoje najnovije izdanje "Srebrenica nakon genocida" autorica Lare J. Nettelfield i Sarah E. Wagner. Promocija je održana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci (velika sala) u 11,00 sati.


Knjigu su predstavili:

Mirko Pejanović (Fakultet političkih nauka u Sarajevu)

Merisa Babić (Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo)

Vera Katz (Institut za istoriju u Sarajevu)

Lara J. Nettelfield (Royal Holloway, University of London)

Husnija Kamberović (Institut za istoriju u Sarajevu) - moderator


Prvo izdanje ove knjige pod naslovom Srebrenica in the Aftermath of Genocide objavljeno je 2014. u izdanju Cambridge University Press. Knjiga je dobila priznanje Udruženja za međunarodne studije (International Studies Association) kao izvanredan rad na području proučavanja etniciteta, nacionalizma i migracija za 2015. godinu. Bila je u najužem izboru za Nagradu Rotschild, koju Udruženje za proučavanje nacionalnosti (Association for Studies of Nationalities), osnovano 1990. godine pri London School of Economics and Political Studies, dodjeljuje za izvanredna naučna djela koja se bave nacionalizmom i etničkim studijama. Prijevod sa engleskog je uradila Senada Kreso.


U prilogu se nalazi sadržaj i uvod knjige (pdf):

"Srebrenica nakon genocida" Lara J. Nettelfield i Sarah E. Wagner


Kompletan snimak promocije možete vidjeti ovdje:Najava promocije knjige "Srebrenica nakon genocida" autorica Lare J. Nettelfield i Sarah E. Wagner
12.06.2015.U utorak 16. juna 2015. godine Institut za istoriju u Sarajevu će predstaviti svoje najnovije izdanje "Srebrenica nakon genocida" autorica Lare J. Nettelfield i Sarah E. Wagner. Promocija će biti održana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci (velika sala) sa početkom u 11,00 sati.


Knjigu će predstaviti:

Mirko Pejanović (Fakultet političkih nauka u Sarajevu)

Merisa Babić (Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo)

Vera Katz (Institut za istoriju u Sarajevu)

Lara J. Nettelfield (Royal Holloway, University of London)

Husnija Kamberović (Institut za istoriju u Sarajevu) - moderator


Prvo izdanje ove knjige pod naslovom Srebrenica in the Aftermath of Genocide objavljeno je 2014. u izdanju Cambridge University Press. Knjiga je dobila priznanje Udruženja za međunarodne studije (International Studies Association) kao izvanredan rad na području proučavanja etniciteta, nacionalizma i migracija za 2015. godinu. Bila je u najužem izboru za Nagradu Rotschild, koju Udruženje za proučavanje nacionalnosti (Association for Studies of Nationalities), osnovano 1990. godine pri London School of Economics and Political Studies, dodjeljuje za izvanredna naučna djela koja se bave nacionalizmom i etničkim studijama. Prijevod sa engleskog je uradila Senada Kreso.


Srdačno Vas pozivamo na predstavljanje knjige.


U prilogu se nalazi sadržaj i uvod knjige (pdf):

"Srebrenica nakon genocida" Lara J. Nettelfield i Sarah E. Wagner

Održana je Znanstvena konferencija "Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj" (video)
17.05.2015.


U petak i subotu 15-16. maja 2015. godine, u organizaciji Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) i Instituta za istoriju Univerziteta Nikola Kopernik u Toruńu (Republika Poljska), održana je Znanstvena konferencija "Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj". Na otvaranju prisutnima su se obratili ambasador Republike Poljske Andrzej Krawczyk, Tomasz Jacek Lis (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) i Vera Katz (Institut za istoriju u Sarajevu).

U prvom panelu "Poljska prisutnost u Bosni i Hercegovini", svoja izlaganja su prezentirali: Piotr Žurek (Akademia Techniczno-Humanistyczna u Bielsku Białej) pod nazivom Pokušaji stvaranja agencije Hotela Lambert u Bosni i Sonja Dujmović (Institut za istoriju u Sarajevu) sa temom Poljska prisutnost u Sarajevu.

Drugog dana Konferencije svoje radove su izložili:

Miloš Mišković (Univerzitet u Banjoj Luci) Kartografija poljskog sela u Bosni i Hercegovini

Husref Tahirović (Akademija nauka i umjetnosti BIH) Ko je Justin Karliński?

Tomasz Jacek Lis (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Bosna u mojoj krvi, druga generacija Poljaka u BiH

Seka Brkljača (Institut za istoriju u Sarajevu) Marcel Šnajder - Čovjek i djelatnost u cilju progresa i humaniteta

Mateusz Maleszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) H. S. Chamberlain’s works on Bosnian

Olimpia Dragouni (Uniwersytet Warszawski) Strategies of Answering to Secularization in Socialist Times. Sermons in Comparative Perspective: Polish Catholicism and Bosnian Islam

Paulina Wichniewicz (Uniwersytet Warszawski) 120-godišnja povijesna i kulturna baština Poljske u Bosni i Hercegovini

Kamil Marcin Karczewski (Uniwersytet Warszawski) „Like savages of southern seas...” Galicia and Bosnia and Herzegovina seen from Habsburg Vienna


Međunarodna znanstvena konferencija „Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj” 1/5


Međunarodna znanstvena konferencija „Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj” 2/5


Međunarodna znanstvena konferencija „Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj” 3/5


Međunarodna znanstvena konferencija „Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj” 4/5


Međunarodna znanstvena konferencija „Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj” 5/5Održana je panel-diskusija na temu "Handžar divizija: od fantazije do stvarnosti". Uvodničar je bio dr. Xavier Bougarel
11.05.2015.


U petak 8. maja 2015. godine, u organizaciji Centra za napredne studije i Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu, održana je panel-diskusija na temu Handžar divizija: od fantazije do stvarnosti. Uvodničar je bio dr. Xavier Bougarel, naučnik i istraživač koji se, između ostalog, bavi jugoslovenskim ratovima i islamom na Balkanu.

Više vidjeti na: Panel-diskusija: Handžar divizija
Znanstvena konferencija "Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj"
08.05.2015.


Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina i Institut za istoriju Univerziteta Nikola Kopernik u Toruńu, Republika Poljska organiziraju znanstvenu konferenciju pod naslovom "Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj". Konferencija će se održati 15. i 16. maja 2015. u prostorijama Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo).


Konferencija će se održati 15. i 16. maja 2015. u prostorijama Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo).


U prilogu se nalazi program konferencije:

Program znanstvene konferencije: "Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj"

Direktor Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” u Sarajevu posjetio je Institut za istoriju
05.04.2015.


U srijedu, 01.04.2015. godine, dr. Rouhollah Ghaderi Kangavari, direktor Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” u Sarajevu posjetio je Institut za istoriju u Sarajevu gdje se zadržao u ugodnom razgovoru sa direktorom Instituta prof. dr. Husnijom Kamberovićem. Na ovome su sastanku razmotrene mogućnosti nastavka i proširenja saradnje u oblasti izdavačke produkcije, održavanja naučnih skupova i sl. Obje strane imale su nekoliko zanimljivih i konstruktivnih prijedloga.


 • Charlotte Hemerlink, direktorica Goethe instituta u Sarajevu


Održana promocije knjige "Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust"
31.03.2015.


Promocija je održana u ponedjeljak, 30. marta 2015, u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, u 18 sati. Autori knjige su Anisa Hasanhodžić i Rifet Rustemović.


Moderator:

prof. dr. Husnija Kamberović, Institut za istoriju, Sarajevo


Knjigu su predstavili:

dr. Vera Katz, Institut za istoriju, Sarajevo

mr. sc. Amir Duranović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

prof. hist. Alma Leka, Historijski muzej Bosne i Hercegovine


Izdavač je Institut za istoriju u Sarajevu u saradnji sa Akademijom nauka Republike Austrije.


Više informacija o promociji na klix.ba: Monografija o Jevrejima od dolaska u BiH do holokausta predstavljena u Sarajevu


Kompletan snimak promocije možete vidjeti ovdje:Najava promocije knjige "Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust"
27.03.2015.


Pozivamo vas na promociju knjige "Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust". Promocija će se održati u ponedjeljak, 30. marta 2015, u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, u 18 sati. Biti će nam drago da Vas vidimo, a svi posjetioci ce dobiti jedan besplatni primjerak knjige.

 • Rijeka Krivaja kroz prošlost
 • Rijeka Krivaja kroz prošlost


Prezentiran projekt "Velike poplave u Bosni i Hercegovini tokom 20. stoljeća"
18.03.2015.


U Institutu za istoriju je 18. marta prezentiran projekt "Velike poplave u Bosni i Hercegovini tokom 20. stoljeća“, koga finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

U prezentaciji su sudjelovali dr. Vera Katz, voditelj projekta, te mr. Aida Ramić i mr. Enes Omerović, suradnici na projektu.

 • Rijeka Krivaja kroz prošlost
 • Rijeka Krivaja kroz prošlost

U prilogu se nalaze prezentacije suradnika na projektu:

Vera Katz: "Velike poplave u Bosni i Hercegovini tokom XX. stoljeća"

Enes Omerović: "Poplave u Bosni i Hercegovini do 1945. godine"

Aida Ličina-Ramić: "Poplave u Bosni i Hercegovini tokom socijalističkog perioda"

„Novi broj Historijskih traganja (14/2014)“
13.03.2015.


Iz štampe je izašao novi 14. broj časopisa Historijska traganja. Ova publikacija objavljuje stručne radove dva puta godišnje, a ovoj broj dio je izdavačke djelatnosti za 2014. godinu.

 • Charlotte Hemerlink, direktorica Goethe instituta u Sarajevu
Sadržaj: Historijska traganja 14/2014Prezentacija projekta Velike poplave u Bosni i Hercegovini tokom 20. stoljeća
10.03.2015.


U Institutu za istoriju u Sarajevu (Alipašina 9, Sarajevo) će 18. marta 2015, sa početkom u 12 sati, biti predstavljen projekt pod naslovom „Velike poplave u Bosni i Hercegovini tokom 20. stoljeća“, koga finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

U prezentaciji će sudjelovati dr Vera Katz, voditelj projekta, te mr. Aida Ramić i mr. Enes Omerović, suradnici na projektu.

Prezentacija je javna i pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju.Peti međunarodni kongres „Islamska civilizacija na Balkanu“
04.03.2015.


Istraživački centar za islamsku historiju, umjetnost i kulturu (IRCICA) i Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina zajedno organizuju peti međunarodni kongres na temu „Islamska civilizacija na Balkanu“, koji će se održati na Univerzitetu u Sarajevu glavnom gradu Bosne i Hercegovine, od 21. do 23. maja 2015. godine. Abstrakt predloženog rada (približno 200 riječi na engleskom jeziku) i CV treba poslati Istraživačkom centru za islamsku historiju, umjetnost i kulturu ili Univerzitetu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina do 15. marta 2015. godine na adrese iz priloga.

Islamska civilizacija na Balkanu

Call for Papers

Dvije nove knjige iz izdavaštva Instituta za istoriju
23.02.2015.


U izdanju Instituta za istoriju Sarajevo izašle su dvije knjige iz serije Historijske monografije.

 • Dvije nove knjige iz izdavaštva Instituta za istoriju
 • Dvije nove knjige iz izdavaštva Instituta za istoriju
Enes Omerović - Političko nasilje u Bosni i Hercegovini (1918-1921)

Tomislav Išek - Mjesto i uloga Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" u društvenom životu Hrvata Bosne i Hercegovine između dva svjetska rata (1918.-1941.)

„Naučno vijeće usvojilo Izvještaj o radu Instituta u 2014. i Plan rada u 2015. godini“
27.01.2015.


Na sjednici održanoj 20. januara 2015, kojoj su prisustvovali svi članovi Naučnog vijeća Instituta za istoriju, nakon duže rasprave usvojeni su Izvještaj o radu Instituta za istoriju u 2014, kao i Plan rada u 2015. godini.

Vijeća je usvojilo i projekt dr. Senije Milišić za razdoblje od 2014. do 2019. godine, te prihvatilo Izvještaj o reizboru mr. Ramize Smajić u istraživačko zvanje viši stručni saradnik.

Vijeće je razmatralo i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Izvještaj o radu 2014. (doc).

Plan rada za 2015. (doc).