2013. godinaIzašao novi broj časopisa Prilozi (6. I 2013)


U izdanju Instituta za istoriju Sarajevo izašao je novi broj časopisa Prilozi.

 • Časopis Prilozi br. 41
Sadržaj novog broja časopisa Prilozi

Novi magistar nauka u Institutu za istoriju (6. I 2013)


Sanja Gladanac, saradnik u Institutu za istoriju Sarajevo, 20. decembra odbranila je magistarski rad pod naslovom „Državno školstvo u Velikoj župi Vrhbosni u Drugom svjetskom ratu sa akcentom na njegov ideološki sadržaj“. Rad je urađen pod mentorstvom doc. dr. Edina Radušića, a u Komisiji za odbranu bili su: prof. dr. Husnija Kamberović i prof. dr. Zijad Šehić. Magistarski rad, sastavljen od četiri pogljavlja, prikazuje strukturu školskog sistema i školske uprave Nezavisne države Hrvatske, praktično funkcionisanje školstva na području Velike župe Vrhbosna uz detektovanje svih problema koji su ga hronično pratili te analizira formu i obim ideologizacije školske nastave.

 • Sanja Gladanac - Odbrana magistarskog rada
 • Sanja Gladanac - Odbrana magistarskog rada


Upravni odbor Instituta usvojio Izvještaj o radu u prethodnoj i Plana rada u tekučoj godini (9. II 2013)


Upravni odbor Instituta za istoriju u Sarajevu je na sjednicu održanoj 16. januara 2013. usvojio Izvještaj o radu Instituta za istoriju u Sarajevu u 2012. godini i Plan rada Instituta za istoriju u Sarajevu za 2013. godinu.

Ocijenjeno je da je 2012. godina bila je jedna od najuspješnijih u polustoljetnom postojanju Instituta za istoriju u Sarajevu. U prvom redu, uspjesi su zabilježeni u naučnom napredovanju. Prvi put u historiji Instituta u jednoj godini odbranjene su dvije doktorske disertacije i šest magistarskih radnji.Novi magistar u Institutu za istoriju (9. II 2013)


Saradnica Instituta za istoriju u Sarajevu, Aida Ličina, u ponedjeljak 4. februara 2013. godine odbranila je magistarski rad na temu Titov fond za stipendiranje mladih radnika i radničke djece SR BiH (1974-1986). Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu prof. dr. Zijad Šehić, predsjednik, prof. dr. Husnija Kamberović, član i doc. dr. Edin Radušić, član i ujedno mentor. Kandidatkinja je prezentirala svoje istraživanje kroz pet poglavlja koja govore o pitanju politike stipendiranja u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1990. godine, o javljanju i razvoju ideje o formiranju Titovog fonda do njegovog osnivanja, posebno o organizacionoj strukturi te o njegovoj osnovnoj djelatnosti ‒ stipendiranju. Kandidatkinja je zaključila da je Titov fond svoju djelatnost ostvarivao na odgojno-obrazovnom, socijalnom, kadrovskom i ideološko-političkom planu.

 • Aida Ličina - Odbrana magistarskog rada
 • Aida Ličina - Odbrana magistarskog rada
 • Aida Ličina - Odbrana magistarskog rada


Institut za istoriju bogatiji za 1.400 knjiga (1. V 2013)


Uz pomoć vojnika Turske vojne misije u Bosni i Hercegovini, Institutu za istoriju u Sarajevu je 30. aprila 2013. uručena donacija od 1.400 knjiga. Knjige je doniralo Tursko historijsko društvo (Türk Tarih Kurumu), a prof. dr. Metin Hulagu (Metin Hülagü), predsjednik Turskog historijskog društva, inicirao je ovu suradnju. Osim toga što se radi o donaciji izuzetno važnih izdanja iz turske i osmanske historije, ovo je istodobnbo i početak suradnje Instituta za istoriju u Sarajevu sa Turskim historijskim društvom.

 • Donacija knjiga
 • Donacija knjiga
 • Donacija knjiga
 • Donacija knjiga
 • Donacija knjiga


Konkurs za izbor i reizbor saradnika
u naučno i istraživačka zvanja (1. V 2013)


JAVNA NAUČNA USTANOVA

INSTITUT ZA ISTORIJU U SARAJEVU

Na osnovu člana 36. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službne novine Kantona Sarajevo br. 10/04) i člana 76. Pravila Instituta za istoriju u Sarajevu, Upravni odbor raspisuje

K O N K U R S

za izbor i reizbor saradnika u naučno i istraživačka zvanja

Raspisuje se konkurs za:

 • Izbor jednog naučnog saradnika za modernu historiju – doktor historijskih nauka,
 • Izbor/reizbor dva viša stručna saradnika za modernu historiju – magistri historijskih nauka,

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Pravilima Instituta za istoriju u Sarajevu.

Prijave sa dokumentima mogu se predati Sekretarijatu Instituta za istoriju u Sarajevu, ili preporučenom poštom na adresu Instituta: Sarajevo, Alipašina br.9.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sva obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu Instituta za istoriju u Sarajevu, na tel. 217-263 i 209-364.Novi magistar u Institutu za istoriju (12. V 2013)


Edin Omerčić je 8. maja 2013. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranio magistarski rad pod naslovom "Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova od 1991. do 1996". U svojoj magistarskoj radnji Edin Omerčić na multidisciplinaran način istražuje djelovanje organiziranih intelektualnih krugova i njihovo viđenje položaja Bosne i Hercegovine u postjugoslavenskom razdoblju. Riječ je o vrlo kompleksnoj temi koja zahtijeva duboka istraživanja i nijansirane odgovore. Ovaj magistarski rad otvara u našoj historiografiji novo polje istraživanja najnovije povijesti. On u prvom planu ima istraživanje percepcije Bosne i Hercegovine u pojedinim organiziranim intelektualnim krugovima, ali otvara i pitanje djelovanje intelektualaca u ratnom razdoblju općenito.

 • Edin Omerčić - Odbrana magistarskog rada
 • Edin Omerčić - Odbrana magistarskog rada


Održan Okrugli sto o temi "550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine" (2. VI 2013)


U utorak, 14. maja 2013. godine u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu i Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine održan je Okrugli sto pod nazivom: "550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine". Na samom otvaranju, skupu se obratio i učesnike pozdravio direktor Instituta za istoriju prof. dr. Husnija Kamberović, naglašavajući da skup ima za cilj progovoriti o značaju, uzrocima i posljedicama osvajanja Bosne, te prikazati prilike u Bosni uoči osmanskog osvajanja. Istakao je da je pad srednjovjekovne Bosne i danas predmet različitih interpretacija i mitova te citirao misao socilologa Todora Kuljića koji je zapisao da je "bolja istina koja škodi, nego mit koji godi".

Nakon toga, prisutnima je dobrodošlicu u prostorije Historijskog muzeja BiH zaželjela i pomoćnica direktora za muzejsku djelatnost mr. Elma Hašimbegović. Izrazila je zadovoljstvo suorganizacijom na ovom događaju u želji da se slični projekti između ove dvije institucije nastave i u budućnosti. S tim ciljem uslijedilo je i potpisivanje Protokola o saradnji između Instituta za istoriju i Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Nakon toga, uslijedila je prva sesija Okruglog stola na kojem su svoje referate podnijeli prof. dr. Enes Pelidija (Stanje u Bosni neposredno nakon gubitka državnosti), MA Semir Hambo (Stjepan Tomašević u padu srednjovjekovne bosanske države - profil ličnosti), mr. Sedad Bešlija (Sudbina bosanskih tvrđava u svjetlu istimalet politike: Bosna i Osmanlije u drugoj polovini 15. stoljeća) te mr. Kemal Bašić (Sjeveroistočna Bosna i Osmanlije u 15. stoljeću). U drugoj sesiji nastupili su sljedeći izlagači sa referatima: Dženan Dautović (Metum turcorum: Strah od Turaka u srednjovjekovnoj Bosni), mr. Elmedina Duranović (Ropci u Bosni u 15. stoljeću) i MA Nedim Rabić (Pitanje bosanskog kraljevstva nakon 1463. godine).

U trećoj, završnoj sesiji, govorili su doc. dr. Midhat Spahić s referatom pod naslovom: Franjevački samostani nakon sloma srednjovjekovne bosanske države, mr. Adis Zilić s referatom pod naslovom: Vlatkovići od progonstva sa baština 1456. do pada Počitelja 1471. godine te dr. Elma Korić koja je govorila na temu Ličnosti Ferhat-paše Sokolovića.

Na kraju su uslijedila pitanja i kraća diskusija nakon čega je skup okončan. Bila je to dobra prilika da se u datim mogućnostima i okolnostima obilježi još jedan važan jubilej u našoj historiji, ali i da učesnici skupa iz Sarajeva, Mostara i Tuzle, uz dosadašnje rezultate u historiografiji, ponude neka nova saznanja ili viđenja događaja iz 15. stoljeća koji su promijenili dotadašnju sliku Balkana i Evrope.

 • Okrugli sto o temi '550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine'
 • Okrugli sto o temi '550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine'
 • Okrugli sto o temi '550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine'
 • Okrugli sto o temi '550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine'


Razgovor sa predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlementarne skupštine BiH (2. VI 2013)


Direktor Instituta za istoriju u Sarajevu sa saradnicima razgovarao je 28. maja 2013. sa predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o aktivnostima koje Institut za istoriju vodi u vezi s pripremom međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata. Institut za istoriju ovu konferenciju priprema od 2011. godine sa naučnim institutima iz osam evropskih zemalja (Njemačka, Austrija, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bugarska i Bosna i Hercegovina) Delegacije Instituta je dr. Bećirovića detaljno upoznala sa konceptom konferencije i namjerama Instituta da konferencija zadrži isključivo naučni karakter. Dr. Bećirović je podržao takvu orijentaciju Instituta, a svi sagovornici su se saglasili da je nužno izbjeći svako politiziranje konferencije i prekrajanje povijesti u skladu sa savremenim političkim interesima, ali je nužno voditi otvoren naučni dijalog.

 • Direktor Instituta za istoriju u Sarajevu sa saradnicima razgovarao je 28. maja 2013. sa predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
 • Direktor Instituta za istoriju u Sarajevu sa saradnicima razgovarao je 28. maja 2013. sa predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine


Održana sjednica Naučnog vijeća Instituta (2. VI 2013)


Naučno vijeće Instituta za istoriju u Sarajevu održalo je 30. maja 2013. godine sjednicu na kojoj je razmatralo niz pitanja vezanih za naučne aktivnosti u Institutu. Između ostalog razmatralo i usvojilo projekat mr. Sedada Bešlija za razdoblje od 2013. do 2017. godine pod naslovom Društveno-političke prilike u Hercegovačkom sandžaku od Žitvanskog do Karlovačkog mira (1606-1699.). Vijeće je usvojilo i izvještaj o izboru dr. Admira Mulaosmanovića u naučno zvanje naučni saradnik, te izvještaj o reizboru mr. Seke Brkljača u zvanje viši stručni saradnik.

Naučno vijeće je razmatralo i informaciju o održanom okruglom stolu pod naslovom „550 godina od osmanskog osvajanje srednjovjekovne Bosanske kraljevine“, te tok priprema za održavanje međunarodne konferencije povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, kao i naučnog skupa o 70 godina od prvog zasijedanja ZAVNOBiH-a.

Vijeće je razmatralo i niz drugih pitanja vezanih za međunarodnu naučnu saradnju Instituta za istoriju.Posjeta ministra Damira Mašića Institutu (5. VI 2013)


Federalni ministar obrazovanja i nauke, Damir Mašić sa saradnicima posjetio je 4. juna 2013. Institut za istoriju u Sarajevu. U razgovoru sa direktorom Instituta dr. Husnijom Kamberovićem i dr. Verom Katz, bilo je govora o aktivnostima Instituta za istoriju, posebno o podršci koju Ministarstvo, u okviru svojim nadležnosti, pruža razvoju i afirmaciji ove naučne institucije.

Predstavnici Instituta su upoznali ministra Mašića o planovima Instituta da koncem ove godine održi naučni skup povodom 70 godina od zasijedanja ZAVNOBiH-a, te o aktivnostima oko održavanja međunarodne konferencije povodom stotinu godina od izbijanja Prvog svjetskog rata. Institut za istoriju će 2014, u saradnji sa naučnim institutima iz Austrije, Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bugarske i Mađarske održati konferenciju na kojoj će sudjelovati 120 historičara. Ministar je podržao napore Instituta da se konferencija održi isključivo u naučnim okvirima uz obostranu saglasnost da je nužno izbjeći svaku politizaciju tog događaja. U skladu s tim, ministar Mašić je obećao podršku Institutu kako bi se konferencija organizirala na najvišem naučnom nivou.

 • Posjeta ministra Damira Mašića Institutu za Istoriju Sarajevo


Potpisan Sporazum o saradnji sa Istorijskim institutom iz Podgorice (16. VI 2013)


Direktor Instituta za istoriju je od 11. do 13. juna 2013. boravio u posjeti Istorijskom institutu u Podgorici. Tom prilikom je razgovarao o mogućnostima saradnje historičara iz dva Instituta, posebno o mogućnostima pokretanja zajedničkih naučno-istraživačkih projekata i organizacije naučnih konferencija. Tokom ovog boravka potpisan je Sporazum o saradnji dva instituta, kojim je predviđena razmjena naučnih informacija, literature, kao i mogućnost zajedničkih izdanja monografskih publikacija i zbornika dokumenata. Sporazumom se otvaraju nove perspektive za dalji razvoj oba instituta, ali i istorijske nauke u obje zemlje.

 • Potpisan Sporazum o saradnji Instituta za istoriju Sarajevo sa Istorijskim institutom iz Podgorice
 • Potpisan Sporazum o saradnji Instituta za istoriju Sarajevo sa Istorijskim institutom iz Podgorice
 • Potpisan Sporazum o saradnji Instituta za istoriju Sarajevo sa Istorijskim institutom iz Podgorice


Direktor Centra za jugoistočnu Evropu i Mediteran Univerziteta Lumina u posjeti Institutu (25. VI 2013)


Dr Ionut Cojocaru, direktor Centra za jugoistočnu Evropu i Mediteran Univerziteta Lumina (Rumunija) posjetio je 20. juna 2013. Institut za istoriju u Sarajevu. Sa direktorom Instituta i njegovim saradnicima razgovarao je o mogućnostima saradnje dviju institucija, posebno na planu razmjene naučnih informacija, sudjelovanja na zajedničkim konferencijama i istraživačkim projektima.

Dogovoreno je da se kontakti nastave, te da dvije institucije u skoroj budućnosti potpišu i sporazum o naučnoj saradnji, na temelju kojega bi se mogli razvijati dalji kontakti naučnika iz ovih institucija, ali i dviju zemalja.

 • Direktor Centra za jugoistočnu Evropu i Mediteran Univerziteta Lumina u posjeti Institutu za istoriju Sarajevo


Održan radni sastanak Organizacionog odbora za pripremu međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata (27. VI 2013)


U prostorijama Instituta za istoriju u Sarajevu održan je 27. juna 2013. sastanak Organizacionog odbora za pripremu međunarodne naučne konfrencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata. Članovi odbora, koga čine direktori historijskih instituta i naučnih centara iz nekoliko evropskih zemalja, raspravljali su o dosadašnjim aktivnostima oko pripreme konferencije, o abstraktima prihvaćenih referata, o dinamici realizacije predstojećih poslova vezanih za održavanje konferencije, dogovorili rokove za predaju referata, te raspravljali o ostalim organizacionim pitanjima konferencije.

Opći zaključak je da su se dosadašnje pripreme odvijale u pozitivnom pravcu, a posebno je naglašena važnost opredjeljenja da se pripremi naučna konferencija bez ikakvih političkih utjecaja. Iskazana je potpuna saglasnost svih članova Organizacionog odbora da se nastave zajedničke pripreme, te da se ova konferencija, s obzirom na broj i kvalitet prihvaćenih tema, te organizatore koji dolaze iz osam evropskih zemalja, može s pravom smatrati središnjim naučnim skupom u Evropi o ovoj temi.

 • Radni sastanak Organizacionog odbora za pripremu međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata
 • Radni sastanak Organizacionog odbora za pripremu međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata


Poziv za prijavu referata za naučni skup pod nazivom: ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive (5. VII 2013)


Sarajevo, 18-19. oktobar 2013. godine

Prvo, Drugo i Treće zasjedanje ZAVNOBiH-a, kao i dva zasijedanja AVNOJ-a, bili su inspiracija koja je proizvela kvantitativno zavidnu istoriografsku produkciju. Institut za istoriju u Sarajevu, kao organizator, ili suorganizator, mnogobrojnih naučnih skupova, okruglih stolova, a i kao izdavač brojnih monografija, članaka i slično, dao je i svoj doprinos u istraživanju i objavljivanju djela koja su se bavila fenomenom bosanskohercegovačke državnosti i ZAVNOBiH-om i AVNOJ-em, koji, neovisno o njihovom pojmovnom značenju, za istoriju Bosne i Hercegovine i njenu državnost imaju veliki značaj.

Međutim, promjene političkog konteksta devedesetih godina prošlog stoljeća, nestanak socijalističke Jugoslavije, rat i prekompozicija Bosne i Hercegovine kao države, svakodnevno njeno osporavanje u višedecenijskom odnosu demokratije i naciokratije, nameću nužnost novih pogleda na odluke ZAVNOBiH-a. Osim toga, kako niko ne može staviti tačku kada je riječ o istraživačkom procesu, novi teorijski i metodološki pristupi, kao i pomjeranje akcenta u tumačenju ključnih zbivanja u prošlosti Bosne i Hercegovine nestankom obrazaca jednopartijskog socijalističkog sistema, ostavljaju dovoljno prostora za preispitivanje ideja i poruka ZAVNOBiH-a. Navedene istorijske prekretnice zadnjih dvadesetak godina i dovoljna vremenska distanca daju i povoda i prostora novim istraživanjima i ispitivanju mjesta i uloge ZAVNOBiH-a u bosanskohercegovačkoj istoriji.

Cilj konferencije je da iz današnje nove perspektive istražimo odnose pojedinih političkih, nacionalnih i socijalnih grupa prema ZAVNOBiH-u i državnosti Bosne i Hercegovine. Okvirne tematske oblasti kojima će se konferencija baviti mogu se sažeti u slijedeće:

 • 1. Kritičko ispitivanje dosadašnjih istoriografskih rezultata o ZAVNOBiH-u
 • 2. Vojni i politički kontekst u Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini 1943 – 1945 i izgradnja jugoslavenskog federalizma u tom razdoblju
 • 3. Mjesto ZAVNOBiH-a u historiji državnosti Bosne i Hercegovine
 • 4. ZAVNOBiH u školskim udžbenicima u Bosni i Hercegovini (komparativna analiza udžbenika 1945 – 2013)
 • 5. ZAVNOBiH u kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini

Prijave za učešće na okruglom stolu, sa naslovom saopćenja, dostaviti elektronskim putem na adresu Instituta: nauka@bih.net.ba ili na ime mr. sc. Sanja Gladanac, na e-mail sanja.simpson@gmail.com najkasnije do 1. augusta 2013. godine.Naučno vijeće Instituta za istoriju o pripremama za konferenciju povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata 30.08.2013.


Naučno vijeće Instituta za istoriju je 30. avgusta 2013. održalo sjednicu na kojoj je usvojilo izvještaje o izboru mr. Aide Ramić, mr. Sanje Gladanac i mr. Edina Omerčića u istraživačko zvanje – viši stručni saradnik.

Osim toga, Vijeće je raspravljalo o dinamici priprema za održavanje naučnog skupa pod nazivom ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive, te međunarodne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata.

Vijeće je podržalo dosadašnje napore s ciljem da oba skupa zadrže visok naučni nivo, te odlučilo da se skup o ZAVNOBiH-u održi sredinom novembra 2013. godine.Konferencija za medije
22.09.2013.


Konferencija za medije na kojoj će biti najavljeno održavanje Međunarodne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata: “Mjesto Prvog svjetskog rata u evropskoj historiji” bit će upriličena u ponedjeljak 23. septembra 2013. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

Pročitajte cijeli dokument ovdje.

Održana konferencija za medije
23.09.2013.


Na konferenciji za medije održanoj 23. septembra 2013. u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, direktor Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu i njegovi saradnici predstavili su ciljeve i program međunarodne naučne konferencije koja će se od 19. do 21. juna 2014. održati u Sarajevu povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata. Naglašeno je da će konferencija raditi u više paralelnih sekcija i panela, te da će obuhvatiti sve aspekte izbijanja Prvog svjetskog rata, od ideoloških i vojnih pretpostavki, do posljedica na razvoj evropskih društava, ali i živote običnih ljudi.

Organizatori konferencije su naglasili da namjeravaju učiniti sve da konferencija 2014. bude forum za otvoreni i argumentirani dijalog naučnika, uključujući i rasprave o kontroverznim događajima koji su prethodili izbijanju rata, kao što je slučaj sa Sarajevskim atentatom.

Glavni uvodničar na Konferenciji će biti prof. dr. Mark Mazower, a među učesnicima su i najpoznatija imena svjetske historiografije.

Predstavnici Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu su naglasili da će ova konferencija biti važna i zbog činjenice da u njenoj organizaciji sarađuje osam evropskih instituta, što je dobar znak saradnje historičara iz Bosne i Hercegovine i svijeta.


 • Pres konferencija za medije povodom međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata
 • Pres konferencija za medije povodom međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata
 • Pres konferencija za medije povodom međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata
 • Pres konferencija za medije povodom međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata
 • Pres konferencija za medije povodom međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata
 • Pres konferencija za medije povodom međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata
 • Pres konferencija za medije povodom međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata
 • Pres konferencija za medije povodom međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata

Više informacija možete naći u člancima na ovim linkovima:

Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu (English)
Univerzitet u Sarajevu (Facebook)
Novo Vrijeme
klix.ba
Anadolu Agency (English)
World Bulletin (English)
source.ba
vijesti.ba
24sata.info
Nina.ba
Oslobođenje
Dnevni Avaz


Sjednica Naučnog vijeća
02.10.2013.


Naučno vijeće Instituta za istoriju je na sjednici 2. oktobra 2013. godine raspravljalo o novim naučnim projektima u Institutu. Vijeće je usvojilo nove naučne projekte na kojima će raditi četiri saradnika Instituta (Elmedina Duranović, Muhamed Nametak, Aida Ramić i Edin Omerčić).

Vijeće je raspravljalo i o pripremama za održavanje konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata, te također donijelo odluku da se skup povodom 70 godina od zasijedanja ZAVNOBiH-a održi 20. novembra 2013. godine u Sarajevu.Međunarodna konferencija povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata
18.10.2013.


U intervjuu listu Novo vrijeme mr. Amir Duranović odgovara na pitanja o organizaciji konferencije o 100. godišnjici izbijanja Prvog svjetskog rata. Čitav intervju možete čitati na novovrijeme.baIntervju dr. Admira Mulaosmanovića listu Novo Vrijeme
30.10.2013.


U Intervjuu listu Novo vrijeme, naučni saradnik u Institutu za istoriju dr. Admir Mulaosmanović, koju je odbranio doktorsku disertaciju o Izetbegovićevom političkom djelovanju od 1990. do 2000 godine, odgovara na pitanja novinara o povijesnoj ulozi Alije Izetbegovića, koga „nema potrebe glorificirati. Njegovo djelovanje treba samo postaviti u određeni kontekst“.

Čitav intervju možete pročitati na http://novovrijeme.ba/admir-mualosmanovic-alija-izetbegovic-se-trebao-povuci-jos-1996/Izvještaj sa okruglog stola
"ZAVNOBiH - Pogledi iz nove perspektive"
21.11.2013.


Povodom 70. godišnjice od osnivanja ZAVNOBiH-a, Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu organizovao je 20. novembra okrugli sto na temu „ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive“. Historičari i politolozi iz različitih naučnih institucija iz Sarajeva, Tuzle i Mostara razmatrali su ovu temu iz nove perspektive otvarajući neke drugačije poglede na historijski kontekst u kojem je nastao ZAVNOBiH-a te način na koji se u postratnom periodu slavio i ugrađivao u kolektivnu kulturu sjećanja. Nakon uvodnih izlaganja prof. dr. Mustafe Imamovića i prof. dr. Mirka Pejanovića o historijskoj važnosti ZAVNOBiH-a uslijedili su dva referata kojima je dat osvrt na izvore i postojeću literaturu. Mr. Seka Brkljača je kroz historiografsku literaturu koja dotiče ili obrađuje problem administrativnog uređenja nove Jugoslavije, a time i položaja Bosne i Hercegovine u njoj, detektovala naučne motive i ocjene o ZAVNOBiH-u u kontekstu aktuelne politike u kojoj su ti radovi objavljivani dok je dr. Vera Katz kroz prizmu objavljenih dokumenata u zborniku ZAVNOBiH - dokumenti (knjiga I. 1943-1944; knjiga II. 1945), pratila neutraliziranje ''starih'' organa vlasti i uspostavljanja ''novih''. Izlaganjima dr. Seada Selimovića i dr. Adnana Jahića dati su novi pogledi na pitanja koja su se direknto ticala ratnih vojno-političkih prilika. Dr. Selimović je kontekstualizirao položaj i razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Bosni i Hercegovini 1943. godine i uslove u kojima se održalo Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, dok je dr. Jahić tretirao pitanje odnosa prema ideji autonomije BiH u ratu te ukazivao na izvjesna metodološka ograničenja u sagledavanju ovog problema unutar postojeće historijske literature i historijskih izvora. Politološku analizu značaja Deklaracije o pravima građana i mogućnost njene primjene u savremenom momentu dao je dr. Suad Arnautović. Mlađa generacija historičara tematizirala je metode kojima su se očuvale i slavile vrijednosti i tekovine ZAVNOBiH-a. U tom kontekstu mr. Dženita Sarač-Rujanac je prikazala odnos bosanskohercegovačke političke elite prema vrijednostima ZAVNOBiH-a tokom 70-ih i 80-ih godina; mr. Edin Omerčić je pratio metamorfozu obilježavanja jubileja Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a nakon Titove smrti; mr. Aida Ramić se osvrnula na značaj utemeljenja nagrade „ZAVNOBiH“ analizirajući njeno dodjeljivanje u uslovima tadašnjih društveno-političkih prilika u SR BiH; mr. Sanja Gladanac je kroz prizmu školskih udžbenika korištenih u školskim sistemima na području Bosne i Hercegovine od 1945. godine do danas pratila evoluciju slike ZAVNOBiH-a, a cijelu priču o ZAVNOBiH-u nekad i sad uspješno je završila mr. Amra Čusto analizom uključivanja ZAVNOBiH-a u kolektivnu kulturu sjećanja socijalističkog i savremenog društva.

 • Izvještaj sa okruglog stola 'ZAVNOBiH - Pogledi iz nove perspektive'
 • Izvještaj sa okruglog stola 'ZAVNOBiH - Pogledi iz nove perspektive'
 • Izvještaj sa okruglog stola 'ZAVNOBiH - Pogledi iz nove perspektive'
 • Izvještaj sa okruglog stola 'ZAVNOBiH - Pogledi iz nove perspektive'


Potpisan Protokol o saradnji Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta za društvene i humanističke nauke Univerziteta Katip Čelebi iz Izmira
23.11.2013.


U petak, 22. novembra 2013. godine Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu posjetila je visoka delegacija Univerziteta Katip Čelebi iz Izmira koji je osnovan 2010. godine uz izravnu podršku državnih organa Republike Turske. Delegaciju u sastavu: osnivač i rektor Univerziteta Katip Čelebi prof. dr. Galip Akhan, pomoćnik rektora i dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. Tancan Uysal, dekan Fakulteta za društvene i humanističke nauke prof. dr. Turan Gökçe i dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. Mehmet Ali Malas u prostorijama Instituta primili su direktor Instituta za istoriju prof. dr. Husnija Kamberović, dr. Vera Katz i mr. Sedad Bešlija.

Nakon prezentiranja osnovnih informacija o navedenim institucijama sagovornici su razmijenili mišljenje o načinima buduće naučne saradnje dviju institucija. Zaključeno je da se saradnja može odvijati u obliku razmjene naučnih saradnika i studenata, naučnih istraživanja, održavanja zajedničkih naučnih konferencija i slično. U tom smislu, upriličeno je i potpisivanje Protokola o saradnji između Instituta za istoriju i Fakulteta za društvene i humanističke nauke Univerziteta iz Izmira. Protokol su potpisali prof. dr. Husnija Kamberović i prof. dr. Turan Gökçe. Time je naš Institut, uz prethodnu saradnju sa srodnim institucijama iz zapadne i jugoistočne Evrope, te nakon potpisanog Protokola o saradnji sa Turskim historijskim društvom (Türk Tarih Kurumu) u ljeto tekuće godine, otpočeo saradnju sa još jednom institucijom iz Republike Turske.

Na kraju sagovornici su iznijeli zajedničko mišljenje o važnosti ovakvih susreta sa naglaskom na čvršću i bližu saradnju institucija Bosne i Hercegovine i Republike Turske na obostranu korist naučnika iz obje države.

 • Potpisan Protokol o saradnji Instituta za istoriju i Univerziteta Katip Čelebi iz Izmira
 • Potpisan Protokol o saradnji Instituta za istoriju i Univerziteta Katip Čelebi iz Izmira
 • Potpisan Protokol o saradnji Instituta za istoriju i Univerziteta Katip Čelebi iz Izmira


Intervju prof. dr. Husnije Kamberovića listu Novo vrijeme
25.11.2013.


U intervjuu za najnoviji broj lista Novo vrijeme prof. dr. Husnija Kamberović, direktor Instituta za historiju, govori o značaju ZAVNOBiH-a u povijesti Bosne i Hercegovine, ali i o pripremama za održavanje velike međunarodne konferencije povodom stotinu godina pod početka Prvog svjetskog rata, napadima na tu konferenciju, o Gavrilu Principu i drugim pitanjima. Čitav tekst intervjua dostupan na http://novovrijeme.ba/profesor-husnija-kamberovic-bih-kao-drzava-danas-je-slabija-nego-ikad-u-svojoj-povijesti/Povodom sve češćih napada na konferenciju koju povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata priprema Institut za historiju, direktor Instituta je 1. decembra 2013. uputio pismo medijima u Bosni i Hercegovini.
01.12.2013.


Kako se bliži stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata sve više se piše i govori o tome na koji način će se svijet prisjetiti početka tog velikog ratnog stradanja. Na Balkanu se o tome također jako puno piše, pri čemu su političari puno aktivniji, ili se njihov glas medijski jače čuje, od naučnih krugova koji se time bave. Svjedoci smo aktivnosti srbijanske diplomacije s tim u vezi, obraćanja srbijanskog premijera, te predsjednika Nikolića, koji je o tome čak razgovarao sa svojim francuskim i ruskim kolegom. O Sarajevskom atentatu, Gavrilu Principu, „Mladoj Bosni“ i manifestacijama koje se povodom stotinu godina od izbijanja rata pripremaju u Sarajevu, nedavno je u intervjuu agenciji Tanjug, što ga je prenio i dnevni list Avaz, govorio i akademik Muhamed Filipović. Profesor Filipović se zalaže da „bosanske institucije“ organiziraju simpozijum koji bi se, između ostalog, bavio i Gavrilom Principom.

Po ko zna koji put, ponovo želim skrenuti pažnju javnosti da će jedna domaća naučna institucija, koja se zove Institut za historiju, u suradnju sa još sedam naučnih instituta iz Evrope, od 19. do 21. juna 2014. organizirati međunarodnu konferenciju u Sarajevu o mjestu Prvog svjetskog rata u evropskoj historiji, na kojoj će značajna pažnja biti posvećena i Sarajevskom atentatu, „Mladoj Bosni“ i Gavrilu Principu. Pripreme za ovu konferencije se odvijaju pod velikim pritiskom, prije svega nacionalističkih krugova iz Srbije, ali i doslovnim pritiskom političkog vrha Republike Srbije. Razne laži o našim namjerama šire i neke diplomate u Bosni i Hercegovini (neki su i lažne diplomate). Riječ je o pokušajima da nam se onemogući održavanje konferencije, te da se umjesto toga prirede razni koncerti, biciklističke trke, paralelne „naučne“ konferencije i slične manifestacije. Ne znam da li je to dobro za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, ali se čini da iza toga stoje epigoni istih onih političkih krugova koji su na Vidovdan 1992. zatvorili Sarajevo i ostavili ga u višegodišnjoj opsadi, o čemu je nedavno, prilikom dodjele priznanja počasni građanin Sarajeva, pričao i francuski filozof Bernard-Henri Levy. Opasna se igra već sada zaigrala oko Vidovdana 2014. godine! Ideje nekih domaćih političara o dizanju spomenika Franzu Ferdinandu u Sarajevu također spadaju u tu opasnu igru.

Sarajevo 2014. treba biti jedno od evropskih središta u kojemu će se razgovarati o raznim aspektima Prvog svjetskog rata, a u tom kontekstu i o ocjenama i pozadini Sarajevskog atentata, te o ulozi atentata u izbijanju rata. S obzirom da je to isključivo naučno pitanje, logično je da jedna domaća naučna institucija o tome organizira konferenciju, u suradnji sa onima koji žele sudjelovati u organizaciji jedne takve NAUČNE konferencije. Institut za historiju upravo to želi! Ništa drugo nas ne zanima, i nećemo pokleknuti ni pod čijim pritiscima (političkim, diplomatskim, medijskim, finansijskim i slično). Na konferenciji ćemo okupiti naučnike iz raznih zemalja, i za to nećemo tražiti ničiju dozvolu.Institut poklonio knjige sarajevskim srednjim školama
03.12.2013.


Institut za istoriju je tokom 2013. poklonio 1275 knjiga bibliotekama sarajevskih srednjih škola. Riječ je o naslovima koje je Institut objavio posljednjih godina, a ovom donacijom omogućeno je nastavnicima u srednjim školma da prate rezultate novijih naučnih istraživanja, ali i đacima da šire svoja znanja iz historije.


Spisak škola kojima smo poklonili naša izdanja:

 1. Srednja škola za okoliš i drvni dizajn - 47 izdanja - Preuzeo:Admir Ibričić
 2. Četvrta gimnazija Ilidža – 47 izdanja – Preuzeo: Izet Kordar
 3. KŠC Opća realna gimnazija – 47 izdanja
 4. Srednja mašinska tehnička škola – 47 izdanja
 5. Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju – 47 izdanja – Preuzela: Sabina B.
 6. Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu – 47 izdanja – Preuzeo: Pamuk M.
 7. Gazi Husrev-begova medresa – 47 izdanja
 8. Srednja građevinsko-geodetska škola – 47 izdanja – Preuzeo: Demir Asmir
 9. Međunarodni školski centar – 47 izdanja
 10. Srednja medicinska škola – 48 izdanja – Preuzeo: Bilalović Mensur
 11. Srednja škola za saobračaj i komunikacije – 47 izdanja
 12. Srednja ekonomska škola – 48 izdanja
 13. Srednja škola poljoprivrede,prehrane,veterine i uslužnih djelatnosti – 47 izdanja
 14. Prva gimnazija – 48 izdanja – Preuzeo: Kenan Novalija
 15. Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija,dizajna i multimedije – 47 izdanja
 16. Srednja trgovačka škola – 47 izdanja – Preuzla: Bogučanin Amira
 17. Srednja škola metalskih zanimanja – 47 izdanja – Preuzeo: Devedžija Mirza
 18. Srednja medicinska škola Jezero – 47 izdanja
 19. Srednja zubotehnička škola – 47 izdanja – Preuzela: Lepenica Adila
 20. Željeznički školski centar – 47 izdanja – Preuzela:Jelić Davorka
 21. Peta gimnazija – 47 izdanja – Preuzeo: Spahić M.
 22. Srednja škola primjenjenih umjetnosti – 47 izdanja – Preuzeo: Kadrić Nurif
 23. Srednjoškolski centar Vogošća – 48 izdanja
 24. Treća gimnazija – 47 izdanja
 25. Srednjoškolski centar Ilijaš – 48 izdanja
 26. Srednjoškolski centar Hadžići – 48 izdanja
 27. Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje – 47 izdanja


"Tragovima naših komšija:
Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust“
10.12.2013.


U prostorijama Instituta za istoriju u Sarajevu, dana 4. decembra 2013. godine potpisan je sporazum o partnerstvu između institucija učesnica u projektu „Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust“ iz Bosne i Hercegovine i nosioca projekta Akademije nauka Republike Austrije.

Ovaj naučno-istraživački projekat, finansiran od strane Europske Unije u programu “Europa za građane” i od strane Ministarstva za obrazovanje, umjetnost i kulturu Republike Austrije, koji za cilj ima oživljavanje jevrejske historije Bosne i Hercegovine te njeno spašavanje od zaborava, trajaće u periodu od decembra 2013. do aprila 2015. godine. Materijalno i nematerijalno naslijeđe Jevreja u gradovima Bosne i Hercegovine koje je u holokaustu najvećim dijelom nepovratno uništeno, a nakon toga u najvećoj mjeri izbrisano iz kolektivne historije i pamćenja, biće istraženo i predstavljeno javnosti.

Ideja ovog projekta naišla je na veliko zanimanje naučno-istraživačkih, kulturnih i obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini i Republici Austriji. Institucije partneri projekta iz Bosne i Hercegovine su: JU Institut za istoriju iz Sarajeva, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Društvo arhivskih zaposlenika TK, „La Benevolencija“ Sarajevo, MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ iz Kladnja i MSŠ „Milorad Vlačić“ iz Vlasenice, dok su partneri projekta iz Republike Austrije: Pravni fakultet Univerziteta u Beču, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beču, austrijska vladina organizacija „Erinnern.at“, te nosilac projekta Akademija nauka Republike Austrije.

Aktivnosti projekta, među kojima su objavljivanje publikacije na bosanskom i engleskom jeziku u BiH i u Republici Austriji, izložba fotografija u Sarajevu, pilot projekti uvođenja edukacije o holokaustu u vidu izbornog predmeta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i gimnazijama u Vlasenici i Kladnju, te prezentacije publikacije i rezultata projekta u BiH i Republici Austriji, imaju za cilj stvaranje novih formi i dimenzija u procesu aktivnog sjećanja na komšije Jevreje, žrtve holokausta iz Bosne i Hercegovine.

 • Potpisan Protokol o saradnji Instituta za istoriju i Univerziteta Katip Čelebi iz Izmira
 • Potpisan Protokol o saradnji Instituta za istoriju i Univerziteta Katip Čelebi iz Izmira
 • Potpisan Protokol o saradnji Instituta za istoriju i Univerziteta Katip Čelebi iz Izmira
 • Potpisan Protokol o saradnji Instituta za istoriju i Univerziteta Katip Čelebi iz Izmira


Institut za istoriju u Sarajevu poziva Vas da sudjelujete na naučnom skupu:

Rijeka Krivaja kroz prošlost
(prostor, vrijeme, ljudi)


koji će biti održan 19. i 20. septembra 2014. godine u Olovu i Zavidovićima
13.12.2013.


Rijeka Krivaja smještena je na obroncima planina Romanija, Konjuh, Zvijezda i Ozren. Nastaje u Olovu spajanjem rijeka Bioštica i Stupčanica i nakon sedamdesetak kilometara toka ulijeva se u rijeku Bosnu u Zavidovićima. Zajedno sa pritokama i rijekama od kojih nastaje, sliv rijeke Krivaje obuhvata površinu od približno 1400 kvadratnih kilometara. Ovo područje izuzetnih potencijala i prirodnih bogatstava bilo je naseljeno od najstarijih vremena o čemu svjedoče ostaci materijalne kulture iz različitih historijskih perioda. Naselja u dolini Krivaje su nastajala i nestajala. Olovo je bilo jedan najvažnijih rudarskih regiona u srednjovjekovnoj Bosni, a tu je izgrađen i jedan od prvih franjevačkih samostana u Bosni. Krajem XIX i početkom XX stoljeća na ušću Krivaje u Bosnu nastaju Zavidovići kao jedan od značajnijih centara drvne industrije u Bosni i Hercegovini. U dolini Krivaje su eksploatisana rudna i šumska bogatstva, a njom su prolazili karavanski putevi i željeznica. Sa Krivaje je i fra Matija Divković, autor prve štampane knjige na narodnom jeziku u Bosni i Hercegovini, zatim slikar Daniel Ozmo koji je tragično okončao život u logoru Jasenovac, ali i drugi, manje poznati ljudi koji su ostavili traga u prošlosti ovog kraja. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu dolina Krivaje je imala veliki strateški značaj. Bila je utočište protjeranim, "Put spasa" za slobodnu tuzlansku regiju, ali istovremeno i "Rezervni koridor" za agresora.

U bosanskohercegovačkoj historiografiji ovaj region kao cjelina je rijetko tretiran i relativno slabo istražen. Postojeće monografije i manji ili veći naučni radovi predstavljaju značajan doprinos bosanskohercegovačkoj historiografiji i uglavnom sadrže informacije o pojedinim mikropodručjima ovog regiona (Zavidovići, Olovo, Župa Jelaške, ...). Uzroke takvog stanja možemo pronaći u administrativnoj razdrobljenosti regiona, nedostatku arhivske građe zbog nepostojanja jakog administrativnog središta, ali i stradanja arhivske građe tokom ratnih dešavanja, udaljenosti od glavnih saobraćajnih komunikacija, nedostatku novca za ozbiljnija arheološka i arhivska istraživanja, itd.

Organizovanje skupa pod nazivom Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi) ima za cilj podsticanje historičara, kao i naučnika iz drugih oblasti, da se bave istraživanjem prošlosti regiona koji je dosadašnjoj bosanskohercegovačkoj historiografiji relativno slabo istražen. Pored toga, namjera Instituta za istoriju u Sarajevu je i da se u bosanskohercegovačku historiografiju polahko počnu uvoditi i do sada relativno zapostavljene teme iz ekohistorije, odnosno historije okoliša. Također, na ovaj način se obnavljaju nastojanja Instituta za istoriju u Sarajevu da svoje aktivnosti prezentira i u manjim sredinama i ukaže na značaj proučavanja lokalne historije.

Naučno-istraživački radovi koji će biti prezentirani tokom naučnog skupa mogu tretirati sliv rijeke Krivaje kao cjelinu ili njegove pojedine dijelove (mikroregione) od najstarijih vremena do savremenog doba. Teme izlaganja mogu biti iz:

 1. društveno-političke historije (npr. administrativno-teritorijalni okviri i promjene, Krivaja u ratovima, političko organiziranje, dosadašnja historiografija o Krivaji, itd.),
 2. kulturne historije (npr. stanje istraženosti i očuvanosti kulturno-historijskih spomenika, poznate ličnosti iz doline Krivaje, stvaranje i djelovanje institucija kulture, kultura sjećanja, narodni običaji i vjerovanja, obrazovanje, turizam, sport, rekreacija, itd.),
 3. ekonomske historije (npr. urbanizam, migracije stanovništva, razvoj saobraćaja, iskorištavanje potencijala rijeke Krivaje, eksploatacija rudnih i šumskih bogatstava, itd.),
 4. ekohistorije (npr. interakcija rijeke i ljudi naseljenih u njenoj dolini, utjecaj ekonomskih aktivnosti na rijeku Krivaju i njen okoliš, itd.).

Prijave za učešće na naučnom skupu, sa naslovom saopćenja, apstraktom i biografijom izlagača, dostaviti elektronskim putem na adrese članove organizacionoig odbora: mr. sc. Enesa Omerovića (enes976@yahoo.com), mr. sc. Edina Omerčića (edinomercic23@net.hr) ili mr. sc. Aide Ramić (licinaida@gmail.com) najkasnije do 1. maja 2014. godine.U intervjuu listu Die Welt, Ulf Brunnbauer, profesor na Univerzitetu u Regensburgu, govori o pokušajima onemogućavanja održavanja konferencije
20.12.2013.


U intervjuu listu Die Welt, Ulf Brunnbauer, profesor na Univerzitetu u Regensburgu i jedan od suorganizatora konferencije u Sarajevu povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata, govori o pokušajima onemogućavanja održavanja konferencije i tvrdi kako su svi ti pokušaji bili snažan motiv za naučnike da se konferencija u Sarajevu dobro pripremi.

http://www.welt.de/geschichte/article123063914/Die-Serben-wollen-Princip-zum-Helden-machen.html?config=printKein