2007. godinaKONFERENCIJA: Bosna i Hercegovina u doba Habsburga:
u tranziciji ka modernosti


Politika, ekonomija, drustvo, kultura

Sarajevo, 27-29. aprila 2007.

Organizatori

Bosanski institut, London – www.bosnia.org.uk (humanitarna organizacija bazirana u Velikoj Britaniji, najvećim dijelom finansirana od strane Packard Humanities Institute, California) u saradnji sa Institutom za istoriju iz Sarajeva (www.iis.unsa.ba).

Bosanski institut je već do sada organizovao nekoliko ušpjesnih konferencija: u Sarajevu na temu obrazovanja, u Londonu o arhivima Bosne i Hercegovine (u suradnji sa Public Record Office, Kew), u Budimpešti o istoriji ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-5 (u suradnji sa Central European University), te u Sarajevu o otomanskoj Bosni: tekstovi, materijali, tumačenja (u suradnji sa Orijentalnim institutom).

Ciljevi

Ova konferencija ima dva usko povezana cilja. Prvi je podsticanje istraživanja i promatranja historije (politika, ekonomski razvoj, administracija, društvo, kultura) Bosne i Hercegovine u doba Habsburga. Drugi cilj je okupljanje bosansko-hercegovačkih stručnjaka iz ove oblasti sa historičarima i drugim znanstvenicima koji se bave istraživanjem ovog historijskog perioda, između otomanske vladavine i uspostavljanja prve Jugoslavije, - bilo da su iz zapadno evropskih zemalja kao sto su Austrija, Velika Britanija i Njemačka ili iz Sjeverne Amerike - a koji moguće nisu međusobno upoznati sa radom jedni drugih. Nadamo se da će im ovaj skup donijeti vrijedna iskustva, kao i njihovim bosanskim kolegama.

Format i tematika

Konferencija će trajati dva do tri dana. Zasjedanja će se održavati u samostanu sv. Ante u centralnom Sarajevu, koji je već bio domaćin dvijema konferencijama u organizaciji Bosanskog instituta. Na konferenciji će učestvovati oko 15 izlagača uz prisustvo manjeg broja pozvane publike. Izlagati će se na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku uz simultano prevođenje. Nerijetko se naučni skupovi pretvore u nepovezane prezentacije pojedinačnih radova. Nadamo se da ćemo to izbjeći i da će se konferencija odvijati po jasno određenom programu rada. Svaki će izlagač biti pozvan da održi kraću prezentaciju (20-30 minuta) koja u svom stilu može biti i neformalna. Predviđeno je da će izlagači sjediti rasporedeni za ‘okruglim stolom’ okruženi publikom. Nakon svake prezentacije ili grupe prezentacija slijediti će diskusije, kojima se namjerava dati značajno mjesto i u izvještajima sa zasjedanja. Sva će se izlaganja i diskusije snimati. Zapisi sa konferencije (uključujući i popratne diskusije) će kasnije biti sakupljeni i objavljeni u knjizi. Izlagači mogu za konferenciju (ili naknadno) pripremiti pisanu verziju svojih izlaganja ili prirediti za štampu transcript svog govora. Učesnici koji neće izlagati također mogu dostaviti materijal za eventualno objavljivanje u knjizi.