2006. godinaKONFERENCIJA: Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije


Sarajevo, 3-4. novembra 2006.

Polazna osnova:

Polazimo od uvjerenja da je potrebno okupiti historičare iz postjugoslavenskih zemalja na konferenciji koja će se baviti uzrocima i pravcima promjene slike historije krajem 20. stoljeća. S obzirom na krvavo iskustvo rata u u posljednjoj deceniji 20 stoljeća, organizator je mišljenja da bi ovakva konferencija dobro došla historičarima u postjugoslavenskim zemljama, s obzirom na ekspanziju historiografskih djela u kojima se prošlost vrlo često tretira na neadekvatan način. Cilj je rasvijetliti glavne uzroke prerade prošlosti i upotrebu mitova što je dovelo do različitog viđenja sloma socijalističke Jugoslavije i ratova na kraju 20 stoljeća. S druge strane, nastojat će se sagledati promjene u sklopu istočne, srednje i jugoistočne Evrope primjenom komparativne metode u historiografiji.

Oblast i cilj istraživanja na konferenciji:

Potrebno je analizirati revizionizam u savremenoj historiografiji postjugoslavenskih zemalja prema nekoliko odrednica:

 • a) da li je to bilo nužno naučno sazrijevanje u sagledavanju prošlosti omogućeno novim teorijskim i metodskim pristupima i novootrivenom arhivskom građom?
 • b) da li je to bilo prilično razumljivo pomjeranje akcenta u tumačenju ključnih zbivanja u prošlosti nestankom autoritarnih obrazaca jednopartijskog socijalističkog režima?
 • c) da li je to bila pragmatična prerada prošlosti podsticana širim ili užim, ideološkim, stranačkim ili ličnim interesima ili motivima?
 • d) da li su to bili samo uži regionalni nacionalistički motivi revizionizma u savremenoj historiografiji bivših jugoslavenskih republika?
 • e) da li je moguće pobrojati konkretne revizionističke sadržaje u radovima historičara bivše Jugoslavije koji nisu produkt znanstvenog istraživanja već dnevnopolitičke, nacionalističke potrebe?
 • f) koliko je zastupljen jezički revizionizam kao aktivni segment prerade prošlosti?

Konferencija će se održati u Sarajevu 3-4. novembra 2006.


PROGRAM KONFERENCIJE

Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije

Mjesto održavanja konferencije: Nacionalna i univerzitetska biblioteka (Kampus Univerziteta u Sarajevu), Zmaja od Bosne 8, Sarajevo

- Petak - 3. novembra 2006.

10:00-10:30 Otvaranje konferencije

 • HUSNIJA KAMBEROVIĆ, direktor Instituta za istoriju u Sarajevu
 • EMIR TURKUŠIĆ, ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo
 • ZIJAD PAŠIĆ, ministar obrazovanja i nauke Vlade Federacije BiH
 • DŽEVAD JUZBAŠIĆ, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

10:30-12:00 I. Panel

 • Voditelj: Vera Katz, Institut za istoriju, Sarajevo
 • HUSNIJA KAMBEROVIĆ, Institut za istoriju, Sarajevo, Između kritičke historiografije i ideološkog revizionizma
 • ALEŠ GABRIČ, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Problemi sa istorijom i istoričarima
 • GORGI CAKARJANEVSKI, Institutot za nacionalna istorija, Skopje, Tranzicija: Od negacije do međunarodno priznanje na Republika Makedonija
 • DAMIR AGIČIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb, Prikazi suvremene hrvatske-jugoslavenske povijesti u hrvatskoj historiografiji
 • NENAD STEFANOV, Institut za istočnu Evropu FU, Berlin, Geneza revizije prošlosti u Srbiji – polemike u srpskoj istoriografiji 1980-1989. godine
 • VLADIMIR PETROVIĆ, History Department of Central European University, Budapest, Pravni aspekti istoriografskog revizionizma: Istoričari kao veštaci na sudovima;
 • Rasprava

12:00-12:30 Pauza

12:30-14:00 II. Panel

 • Voditelj: Boro Bronza, Filozofski fakultet, Banja Luka
 • DUBRAVKO LOVRENOVIĆ, Filozofski fakultet, Sarajevo, Čija je srednjovjekovna Bosna ?!
 • IVO LUČIĆ, Sveučilište u Mostaru, Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti, (Re)vizija prošlosti u medijima u Bosni i Hercegovini
 • MARIJAN DIMITRIJEVSKI, Institutot za nacionalna istorija, Skopje, ''Oficijelna'' i ''neoficijelna'' historiografija u Republici Makedoniji i njena revizija nakon raspada SFR Jugoslavije
 • IVO GOLDSTEIN / GORAN HUTINEC, Filozofski fakultet, Zagreb, Neki aspekti revizionizma u hrvatskoj historiografiji devedesetih. Motivi, metode i odjeci
 • Rasprava

14:00-16:00 Ručak

16:00-17:30 III. Panel

 • Voditelj: Damir Agičić, Filozofski fakultet, Zagreb, Prikazi suvremene/jugoslavenske povijesti u hrvatskoj historiografiji
 • BORO BRONZA, Filozofski fakultet, Banja Luka, Između revizije i tradicije: Savremena istoriografija postjugoslovenskih zemalja o razdoblju protonacionalnog razvoja južnoslovenskih naroda (1780-1800.)
 • IVANA DOBRIVOJEVIĆ, Institut za savremenu istoriju, Beograd, Rezultati novijih istraživanja o komunističkom pokretu i stradanjima komunista u doba šestojanuarskog režima kralja Aleksandra
 • SEKA BRKLJAČA, Institut za istoriju, Sarajevo, Teritorijalne samouprave u Kraljevini SHS od ustavne kategorije i realizacije do istoriografske obrade
 • NATALIJA BAŠIĆ, Freie Universität, Berlin, Obiteljsko pamćenje na temu Drugi svjetski rat na prostoru Srbije i Hrvatske – utvrđivanje obiteljske povijesne svijesti kroz tri generacije
 • BOJAN GODEŠA, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Historiografija Drugog svetskog rata u Sloveniji između politike i nauke
 • Rasprava

- Subota - 4. novembra 2006.

10:00 - 11:30 IV. Panel

 • Voditelj: Tomislav Išek, Insitut za istoriju, Sarajevo
 • EMILY GREBLE BALIĆ, Stanford University, SAD, Preispitivanje istorije i istoriografije o Drugom svjetskom ratu – slučaj Sarajeva
 • NIKICA BARIĆ, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, (Zlo)upotreba pojma (anti)fašizam u Hrvatskoj nakon 1990. godine
 • CARL BETHKE, Institut za istočnu Evropu FU, Berlin, Ponovno otkriće povijesti Nijemaca na prostorima bivše Jugoslavije
 • SANJA PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ, Institut za savremenu istoriju, Beograd, ''Pravilno sprovođenje organizacije kolektivnog života'' ili zbrinjavanje dece nemačke narodnosti bez roditeljskog staranja u FNRJ
 • Rasprava

11:30-12:00 Pauza

12:00-14:00 V. Panel

 • Voditelj: Husnija Kamberović, Institut za istoriju, Sarajevo
 • AZEM KOŽAR, Filozofski fakultet, Tuzla, O nekim aspektima i mogućnostima revizije savremene bosanskohercegovačke prošlosti
 • IZET ŠABOTIĆ, Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, Historiografski značaj revalorizacije arhivske građe socijalističkog perioda (1945-1990.) u Bosni i Hercegovini
 • FEDŽAD FORTO, Novinska agencija FENA, Sarajevo, O stambenoj politici u Sarajevu 1945. godine
 • FIKRET MIDŽIĆ, Arhiv Unsko-sanskog kantona, Bihać, Cazinska buna 1950.: Tajne dosjea ''Cazinski ispad'' sa aspekta postojećih povelja i konvencija UN-a ( 1945, 1946, 1948.)
 • VERA KATZ, Institut za istoriju, Sarajevo, Siromaštvo kao odrednica privrednog razvitka u Bosni i Hercegovini (1945-1950.)
 • Rasprava

14:00 Zatvaranje konferencijePosjeta Ambasadora Češke Republike
Institutu za istoriju u Sarajevu


Ambasador Češke Republike, Nj. E. Jiří Kuděla, posjetio je 7. juna 2006. Institut za istoriju u Sarajevu. Sa Husnijom Kamberovićem, direktorom Instituta, i suradnicom Verom Katz, razgovarano je o oblicima moguće suradnje Instituta sa istoriju sa srodnim institucijama u Češkoj Republici. Kamberović i Katz su upoznali ambasadora sa radom Instituta za istoriju, posebno o izdavačkoj djelatnosti i aktivnostima oko organizacije znanstvenih skupova. Ambasador je govorio o načinu na koji su češki historičari organizirali svoju istraživačku djelatnost i obećao pomoći u uspostavljanju stručnih kontakata historičara iz dviju zemalja.

S obzirom da je ambasador Kuděla po profesiji historičar, bilo je govora i o raznim stručnim pitanjima koja zaokupljaju pažnju bosanskohercegovačkih i čeških historičara, posebno u kontekstu politizacije pojedinih historijskih događaja.

Posjeta Jiri Kudela

Promocija izdanja Instituta za istoriju Sarajevo


Predstavljanje će se održati u petak 26. maja 2006. godine u Akademiji nauka i umjetnosti BiH u Sarajevu Ul. Bistrik br. 7 s početkom u 12:00 sati.

1. Prilozi, br. 34 - O časopisu će govoriti mr. Seka Brkljača

2. Pejo Ćošković: Crkva bosanska u XV stoljeću - O knjizi će govoriti prof. dr. Vesna Mušeta Aščerić