2005. godinaPROMOCIJA: 60 godina od završetka Drugoga svjetskog rata –
kako se sjećati 1945. godine?


Sarajevo, 12-14. maja 2005

Tokom 2005. godine o značaju Drugoga svjetskog rata u svjetskoj povijesti sigurno će biti govora na raznim skupovima diljem svijeta, pa Institut za istoriju u Sarajevu organiziranjem međunarodnog naučnog skupa želi dati svoj doprinos tim raspravama. Šesdeset godina od završetka Drugoga svjetskog rata prilika je da se o tome događaju povede naučna rasprava iz perspektive onoga što je slijedilo u kasnijem povijesnom razdoblju.

Na ovom skupu mi ćemo se fokusirati na dva pitanja:

 • Prvo, na značaj koji je Drugi svjetski rat imao za bosanskohercegovačku povijest, ali u širem kontekstu povijesnih zbivanja koja su uslijedila nakon Drugoga svjetskog rata u svijetu.
 • Drugo, na različite percepcije Drugoga svjetskog rata i 1945. godine u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama u svijetu. Želimo usporediti percepcije Drugoga svjetskog rata kakve su bile odmah nakon rata sa promjenama te percepcije u različitim povijesnim razdobljima (šezdesetih i sedamdestih godina kada su objavljivana brojna sjećanja na rat, zatim u postsocijalističko doba i tako dalje).

Prednost ćemo dati komparativnim istraživanjima koja bi obuhvatala različite percepcije rata i 1945. godine u različitim regionima i slojevima društva u Bosni i Hercegovini i u drugim zemljama u svijetu danas.Skup će se održati u Sarajevu 12-14. maja 2005 godine. Svi zainteresirani trebaju najkasnije do 10 februara 2005. dostaviti CV i obrazloženje svoga saopćenja (ne duže od 1-2 kartice). Do 25. februara 2005. organizator će izvršiti odabir saopćenja za skup. Do 25. aprila 2005. organizatoru treba dostaviti čitavu verziju saopćenja.Obrazloženje projekta može biti na bosanskom/srpskom/hrvatskom ili engleskom jeziku, a radni jezik konferencije će biti bosanski/srpski/hrvatski.

Dobro došli!


PROGRAM KONFERENCIJE

60 godina od završetka Drugoga svjetskog rata – kako se sjećati 1945. godine?

Organizator konferencije: Institut za istoriju u Sarajevu

Mjesto održavanja konferencije: Bošnjački institut, ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 21, Sarajevo

- Četvrtak – 12. maja 2005.

9:00-9:30

 • Otvaranje skupa
 • Pozdravi gostiju
 • Uvodni referat o razlozima održavanja skupa

9:30-11:30

 • Mustafa Imamović (Pravni fakultet u Sarajevu, BiH) - Antifašizam i Bosna i Hercegovina
 • Muhamed Filipović (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, BiH) - Zloupotreba pobjede nad fašizmom
 • Enver Redžić (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, BiH - Svijet i mi 1945 – 2005.
 • Robert J. Donia (Univerzitet Michigan, SAD) - Bosna i Hercegovina u vrtlogu: Mijenjanje slike Drugoga svjetskog rata u literaturi na engleskom jeziku 1945 – 2005.
 • Diskusija

11:30-11:45
Pauza

11:45-13:15

 • Husnija Kamberović (Institut za istoriju u Sarajevu, BiH) - Najnoviji pogledi na Drugi svjetski rat u Bosni i Hercegovini
 • Srđan Milošević(Filozofski fakultet, Beograd, SCG) - Desna revizija pogleda na antifašističku borbu u Srbiji
 • Vida Deželak Barič(Inštitut za novejšo zgodovino u Ljubljani, Slovenija) - Razumijevanje Drugog svjetskog rata u Sloveniji u različitim povijesnim razdobljima u historiografiji i u javnim raspravama
 • Marjan Dimitrijevski (Institut za nacionalnu istoriju u Skoplju, Makedonija) - Istorijske refleksije antifašističkog rata u Makedoniji – stanje u makedonskoj savremenoj historiografiji
 • Diskusija

13:30-15:00
Ručak

15:00-16:30

 • Tea Sindbaek (Univerzitet Aarhus, Danska) - Masakri i genocid Drugog svjetskog rata i ponovno otkrivanje žrtava – Tendencije u historiografiji socijalističke Jugoslavije iz međunarodne perspektive
 • Max Bergholz (Univerzitet u Torontu, Kanada) - Čuvari partizanske prošlosti: SUBNOR i čuvanje sjećanja na Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji u razdoblju od 1947. do 1971. godine
 • Omer Hamzić (Gračanica, BiH) - “Oni su 1945. odstupili” – kako 1945. doživljavaju oni čiji su preci 1945 . napustili Bosnu i Hercegovinu (na primjeru Gračanice)
 • Diskusija

16:30-16:45
Pauza

16:40–18:00

 • Ivo Goldstein (Filozofski fakultet u Zagrebu, Hrvatska) - Bosanskohercegovački Hrvati 1941-1945.
 • Emily Greble Balić(Univerzitet Stanford, SAD) - Posljednji mjeseci ratnoga perioda: Sarajevsko iskustvo
 • Mustafa Memić (Sarajevo, BiH) - Neka podsjećanja na 1945., posebno u multinacionalnim sredinama i o tendencijama devalviranja ostvarenih tekovina
 • Vera Katz (Institut za istoriju u Sarajevu, BiH) - "Komunizam i represija" (sudovi časti u BiH)
 • Diskusija

- Petak - 13. maj 2005.

9:00-10:15

 • Muharem Kreso (Sarajevo) - Platforma narodnooslobodilačkog pokreta 1941. - 1945. godine: Ostvarenje i neostvarenje
 • Smail Čekić (Fakultet političkih nauka u Sarajevu, BiH) - Zločini u BiH tokom Drugog svjetskog rata
 • Azem Kožar (Filozofski fakultet u Tuzli, BiH) - Obrazovno-odgojna i kulturna politika NOP-a
 • Diskusija

10:15-10:30
Pauza

10:30-11:30

 • Tomislav Išek (Institut za istoriju u Sarajevu, BiH) - Zašto se historija ponavlja (1942 – 1992: Paralela)
 • Sonja Dujmović (Institut za istoriju u Sarajevu, BiH) - 1945. godina u viđenju sarajevskog ratnog "Oslobođenja" 1995. godine.
 • Budimir Miličić (Institut za istoriju u Sarajevu, BiH) - Obnova seoskih naselja i infrastrukture u Bosni i Hercegovini 1945 – 1953. godine
 • Mina Kujović (Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH) - Stanje arhivske građe u BiH o Drugom svjetskom ratu
 • Diskusija

11:30-12:00
Opća razmatranja o rezultatima konferencije

12:00-13:00
Promocija engleskoga izdanja knjige Envera Redžića Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu (o knjizi će govoriti Robert J. Donia, Emily Greble Balić i Paul Miller)

13:00 KRAJ KONFERENCIJEPROMOCIJA: Upotreba historijskih mitova: Drugi svjetski rat i Balkanski ratovi koncem 20. stoljeća


Sarajevo, 10.-11. maja 2005.

Naš cilj je da na ovoj konferenciji progovorimo o načinima na koji su određena pitanja iz Drugoga svjetskog rata upotrijebljena u ratovima na Balkanu 90-ih godina.

Dvije hipoteze postavljamo u ovom projektu:

 • Pitanja koja su poslije završetka Drugog svjetskog rata tretirana kao tabu teme stvarala su pogodne uvjete za izrastanje historijskih mitova koji su upotrijebljeni u ratovima na Balkanu koncem 20 stoljeća.
 • Pitanja koja su tumačena sa ideoloških pozicija omogućila su stvaranje paralelnih “povijesnih istina” koje su u formi historijskih mitova imale svoje mjesto u stvaranju uvjeta za ratove na Balkanu.

U ovim istraživanjima mi ćemo nastojati utvrditi modele i forme stvaranja tabu tema, kao i odnose tabu tema i “paralelnih povijesnih istina”. Taj odnos se može pratiti na nekoliko razina, a mi ćemo se u ovom projektu fokusirati na slijedeće:

 • Koliko je izbjegavanje naučne rasprave o totalitetu događanja u Drugom svjetskom ratu pogodovalo izrastanju različitih povijesnih istina, koje su krajem 20 stoljeća na povijesnu scenu na Balkanu vratile procese slične onima u Drugom svjetskom ratu? Kao primjere možemo promatrati pojedine povijesne pokrete koji su zbog necjelovite povijesne obrade, ili ideološki obojenih ocjena, ostavljali mogućnost za različita tumačenja u izvannaučnim krugovima i širenje u šire društvene strukture (kao na primjer pitanje žrtava poslije završetka rata). U ovaj krug spada i postojanje dviju paralelnih istina o istim povijesnim pitanjima ili ličnostima (na primjer postojanje jedne istine u historiografiji o ulozi pojedinih ličnosti u zbivanjima tokom Drugog svjetskog rata i druge istine koja je o tim ličnostima postojala u lokalnim sredinama u kojima su te ličnosti djelovale. Vrlo često su te dvije istine bile dijametralno suprotne).
 • Koji su to načini i sredstva oživljavanja i upotrebe historijskih mitova iz Drugog svjetskog rata u Balkanskim ratovima krajem 20 stoljeća? Usredsredit ćemo se na historiografsku produkciju (kako su u historiografskim djelima oživljavani ti mitovi) i medijsku propagandu (kako se putem sredstava informiranja ti mitovi upotrebljavaju u mobilizaciji masa radi ostvarenja političkih ciljeva na Balkanu krajem 20 stoljeća.

Način realizacije projekta:

 • U projekat će biti uključeni studenti sa Univerziteta u BiH, Hrvatskoj i Sriji i Crnoj Gori.
 • Studenti će raditi eseje o pojedinim pitanjima i o njima raspravljati na konferenciji.
 • Osim toga planiramo održati četiri predavanja o toj temi naučnika iz različitih zemalja.

PROGRAM KONFERENCIJE

Upotreba historijskih mitova: Drugi svjetski rat i Balkanski ratovi koncem 20. stoljeća

Organizator konferencije: Institut za istoriju u Sarajevu
Mjesto održavanja konferencije: Bošnjački institut, ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 21, Sarajevo

- Utorak – 10. maja 2005.

09:00-9:30
Otvaranje skupa Pozdravi gostiju Uvodni referat o historijskim mitovima o Drugom svjetskom ratu

09:30-10:30
Robert J. Donia: Upotreba historijskih mitova

10:30-10:45
Pauza

10:45-11:45
William Hunt: Mit historijskih mitova: Razlika između mita i ideologije

11:45-12:00
Pauza

12:15-13:15
Bodo Weber: Od radnog naroda do etničkih kolektiva: O društvenoj funkciji historijskih mitova

13:15-15:00
Ručak

15:00-16:30
Workshop I

Grupa I

 • Fedžad Forto, Historijska uvjetovanost stvaranja mitova i tabua nakon Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji
 • Admir Mulaosmanović, Stereotip, mit, zločin
 • Maja Blažek, “Bure baruta” – fraza, povijesna činjenica ili stvarnost?

Grupa II

 • Goran Hutinec, Hrvatski odgovori na mit o izdaji u Travanjskom ratu 1941.g.
 • Vuk Bačanović i Dženan Hakalović, Draža Mihailović - mit o prvom gerilcu ili izdajniku
 • Domagoj Meić, Kraljevina Italija i četnički pokret na području Dalmacije 1941-1943.g.
 • Adis Andelija, Četnici – istine i zablude
 • Radovan Cukić, Tretman četnika u novom Zakonu o penzijama starim ratnicima
 • Ćerim Rastoder “Homogena Srbija”, mit koji teče na primjeru četničke ideologije 1941. i 1942. godine u Istočnoj Bosni”
 • Dubravko Galešić, Četnici kao fašisti – zloupotreba mita

16:30-16:45
Pauza

16:45-18:00
Workshop II

Grupa III

 • Dalibor Ružička, Upotreba mita ratnih žrtava iz Drugog svjetskog rata u ratovima na Balkanu krajem 20. stoljeća
 • Luka Tatomir, Manipuliranje žrtvama i broja žrtava logora Jasenovac u suvremene dnevno- političke svrhe
 • Danijel Popović, Jasenovac
 • Nikola Jovanović, Tradicija i istorijska istina. Slučaj streljanja kragujevačkih đaka
 • Vladimir Ivanović, O spomenicima ili o slici Nemaca

Grupa IV

 • Amar Karapuš i Karović Merisa, Mitovi o muslimanskim milicijama u Drugom svjetskom ratu. Pogled iz 90-tih godina
 • Edin Šaković, Mitovi o 13. Waffen SS-diviziji
 • Elmedina Kapidžija i Emina Garić, Mladi Muslimani u Drugom svjetskom ratu – pogledi iz 90-tih godina
 • Edina Srabović: Uloga Crne legije u Drugom svjetskom ratu – obnavljanje i glorifikovanje u toku disolucije Jugoislavije
 • Milan Balavan: Nikad više 1941 (Paralele između 1941 i 1991).

- Srijeda – 11. maja 2005.

9:30-10:30
Ivo Goldstein: Jasenovac

10:30-10:45
Pauza

10:45-11:45
Workshop III

Grupa V

 • Vladimir Miloičić, Drugi svetski rat u novim udžbenicima istorije
 • Kubat Emina, Prikaz Drugog svjetskog rata u udžbenicima historije štampanim u Sarajevu tokom opsade
 • Perica Hadži Jovančić, Drugi svetski rat u “Leksikonu YU mitologije”
 • Saudin Fejzić – Aida Duraković, Napisi u bh štampi (1991-1992) o Drugom svjetskom ratu
 • Vladimir Sekulić, Promene imena ulica posvećenih II svetskom ratu

Grupa VI

 • Petar Bagarić, Ante Starčević – tumačenja
 • Dražen Nemet, Povijesni mitovi o Josipu Brozu Titu kao sredstvo manipulacije narodima na području bivše SFRJ

11:45-12:00
Pauza

12:00-13:00
Opća razmatranja, Pitanja, Perspektive, KRAJ KONFERENCIJE