Nova knjiga Safeta Bandžovića


Dr. Safet Bandžović, naučni savjetnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu objavio je knjigu pod naslovom "Ideja i iskustvo: Jugoslavenski socijalizam i bošnjačka pozicija", Sarajevo, 2017.

Ova knjiga teži da, i kao sinteza brojnih radova, predstavi u širem kontekstu, kroz komparativni prikaz i historiografski kaleidoskop, ideju, genezu i praksu sovjetskog "socijalizma", njegovu nacionalnu i vjersku politiku, te uticaj na "jugoslavenski model" i odnos Komunističke partije/Saveza komunista Jugoslavije prema Bošnjacima i njihovom mjestu u jugoslavenskom društvu i državi tokom 20. stoljeća.

Poseban akcent je na novom pristupu, ruskim izvorima i literaturi o stanju na Balkanu, što je nakon Drugog svjetskog rata imalo uniforman prikaz ili ga nije uopšte bilo u našoj javnosti.

Datum objave: 16. 2. 2017.


Vijesti

Doktorirala Elmedina Duranović

Opširnije... »

Obavještenje za saradnike časopisa Instituta za historiju

Opširnije... »

Objavljen je novi broj Priloga Instituta za historiju

Opširnije... »

Odobren projekt Instituta za historiju "Historija djetinjstva u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću

Opširnije... »

Nova knjiga Safeta Bandžovića

Opširnije... »

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE

Opširnije... »