Odobren projekt Instituta za historiju "Historija djetinjstva u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću"


U četvrtak 16. februara 2017. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu upriličeno je javno predstavljanje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata Univerziteta u Sarajevu, čije je (su)finansiranje odobreno u okviru Konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini.

Tom prilikom odobren je projekt Instituta za historiju "Historija djetinjstva u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću" dr. Sonja Dujmović (voditelj projekta), mr. Edin Omerčić i mr. Sanja Gladanac (saradnici).

Više informacija na www.unsa.ba

Datum objave: 16. 2. 2017.
Vijesti

Doktorirala Elmedina Duranović

Opširnije... »

Obavještenje za saradnike časopisa Instituta za historiju

Opširnije... »

Objavljen je novi broj Priloga Instituta za historiju

Opširnije... »

Odobren projekt Instituta za historiju "Historija djetinjstva u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću

Opširnije... »

Nova knjiga Safeta Bandžovića

Opširnije... »

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE

Opširnije... »