Uposleni


  • Vildana Kurtović, šef računovodstva
  • Ognjenka Išek,tehnički sekretar
  • Sabiha Ljuca, čistačica-kurirka
  • Ifeta Mešević, čistačica-kurirka