Prilozi 42 (2013)

Prilozi

Prilozi br. 42 (1-316)

Izdavač: Institut za istoriju, Sarajevo, 2013.

Glavni i odgovorni urednik: Husnija Kamberović (husnijak@bih.net.ba)

UDC 93/99 (058); ISSN 0350 1159Prilozi/Contributions, 42, 1-316, Sarajevo, 2013. (1-2) PDF

Sadržaj (3-6) PDF

Riječ redakcije (7-8) PDF


ČLANCI I RASPRAVE

1. Salih Jalimam, Radoje Ljubišić – najznatniji trebinjski vlastelin (11-34) PDF

2. Dijana Pinjuh, Osnivanje sudbenih jedinica (kadiluka) u Imotskom i Ljubuškom (35-42) PDF

3. Marija Kocić, Englesko-osmanski odnosi u vreme ambasadora Vilijema Trambula (1686-1691) (43-68) PDF

4. Hana Younis, Veletrgovac kao kreditor (69-101) PDF

5. Željko Karaula, Prilozi za biografiju zapovjednika ustaške Crne legije Jure Francetića (1902.-1942.). Između ustaške ideologije i stvarnosti (103-132) PDF

6. Denis Bećirović, Izvori finansiranja Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini (1945-1962) s posebnim osvrtom na direktnu državnu pomoć (133-150) PDF

7. Merisa Karović, Masakr ispred gradske tržnice Markale 28. augusta 1995. godine (151-185) PDF


IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

1. Adnan Velagić, Administrativno-teritorijalne promjene u Hercegovini od 1945. do 1966. godine (189-205) PDF

2. Vera Katz, Platforma o budućoj jugoslavenskoj zajednici (Plan Izetbegović-Gligorov), Pogled iz bosanskohercegovačke perspektive (207-226) PDF


PRIKAZI

1. Godišnjak. Sarajevo: Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, 2012, knjiga 41, 292 (Edin Veletovac) (229-235) PDF

2. Esad Kurtović, Vlasi Bobani. Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2012, 162 (Elmedina Duranović) (236-238) PDF

3. Vermitteln – Übersetzen – Begegnen: Transferphänomene im europäischen Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Annäherungen, ur. Balázs J. Nemes / Achim Rabus, Nova mediaevalia; Bd. 8, Göttingen: V & R Unipress, 2011, 278 (Nedim Rabić) (239-241) PDF

4. Tibor Živković, De Conversione Croatorum et Serborum – A Lost Source, Beograd: Istorijski institut, 255 (Dženan Dautović) (242-245) PDF

5. Боро Бронза, Аустријска политика према простору Босне и Херцеговине 1699–1788. Бања Лука: Филозофски факултет, 2012, 407 (Radovan Subić) (246-247) PDF

6. Bakir Tanović, Čurčića vakuf, osnovan 24.redžepa 1149.h.godine (28.novembar 1736.godine), Sarajevo: Dobra knjiga, 2012, 124 (Hana Younis) (247-249) PDF

7. Zijad Šehić, U mojoj Bosni - povodom stogodišnjice posjete cara Franje Josipa I Bosni i Hercegovini od 30. maja do 4. juna 1910. Sarajevo: Dobra knjiga, 2013, 221 (Seka Brkljača) (250-251) PDF

8. Hannes Grandits, Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima (18.-20. stoljeće), Studije slučaja Bobovac i Lekenik. Zagreb: FF-press, 2012, 291 (Sabina Veladžić) (251-254) PDF

9. Edvin Pezo, Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bi 1966). Südosteuropäische Arbeiten, 146, Oldenbourg Verlag, München 2013, 374 (Nedim Rabić) (254-257) PDF

10. Omer Hamzić, Gračanica i okolina u periodu između dva svjetska rata (pravno-politički i društveno-ekonomski razvoj). Travnik: Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet u Kiseljaku, 2012, 453 (Enes S. Omerović) (257-259) PDF

11. Emily Greble, Sarajevo 1941 – 1945. Muslims, Christians, and Jews in Hitler’s Europe. Ithaca and London: Cornell University press, 2011, 276 (Sanja Gladanac) (260-263) PDF

12. Snježana Banović, Država i njezino kazalište; Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941. – 1945. Zagreb: Profil, 2012, 483 (Sanja Gladanac) (263-267) PDF

13. Husnija Kamberović, DŽEMAL BIJEDIĆ – politička biografija. Mostar: Muzej Hercegovine, 2012., 464 (Vera Katz) (268-272) PDF

14. Ksenija Cvetković-Sander, Sprachpolitik und nationale Identität im sozialistischen Jugoslawien (1945 - 1991). Serbokroatisch, Albanisch, Makedonisch und Slovenisch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, Balkanologische Veroeffentlichungen, Band 50, 2011, 453 (Aldina Krečo) (272-274) PDF

15. Hrvatsko proljeće 40 godina poslije. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012, 439 (Haris Bajić) (274-277) PDF

16. Kosta Nikolić, Vladimir Petrović (prir.), Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 1, (januar - mart 1991), Institut za savremenu istoriju, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 2011, 480., Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 2, (jun – jul 1991): rat u Sloveniji, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2012, 376 (Edin Omerčić) (277-282) PDF

17. Amra Čusto. Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941-1945. i 1992-1995. ̶ komparativna analiza. Sarajevo: Institut za istoriju, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, 2013, 142 (Aida Ličina Ramić) (282-284) PDF

18. Božidar Jezernik (ur), Imaginarni Turčin. Beograd: Biblioteka XX vek, 2010, 315 (Nedžad Novalić) (285-288) PDF

19. Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi. Zbornik radova, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 258 (Seka Brkljača) (288-290) PDF

20. SPOMENICA Ibrahima Karabegovića: zbornik radova /glavni i odgovorni urednik Husnija Kamberović/ Sarajevo: Institut za istoriju, 2013, 356 (Vera Katz) (290-293) PDF

21. Mustafa Imamović, Knjiga pamćenja, University press, Izdanja Magistrat, Sarajevo 2013. godine, 618 (Enes Pelidija) (294-296) PDF

22. Historijska traganja br. 10. Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 260 (Muhamed Nametak) (296-297) PDF

23. Ivan Čavlović, Historija muzike u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Muzička akademija, 2011, 388 str. (Nedžad Murić) (298-302) PDF

24. Tatsushi Fujiwara, Nazis no Kitchen: Tokio: Suiseisha, 2012, 450 str. (Mitsutoshi Inaba) (303-308) PDF

25. Okrugli stol 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine. Sarajevo, 14. maj 2013 (Nedim Rabić) (309-312) PDF


Indeks autora (313-314) PDF

Upute saradnicima (315-316) PDF

Informacije (318) PDF