Enter your keyword

PRILOZI

INSTITUTA ZA HISTORIJU

Prilozi Instituta za istoriju predstavljaju historijski časopis javne naučne institucije Institut za istoriju iz Sarajeva. Časopis je počeo izlaziti 1965, a izlazi jedanput godišnje.

Prilozi su, kao i njihov izdavač, prošli razvojni put od izučavanja historije radničkog pokreta do historijskog časopisa koji se bavi kompletnom historijom, naročito historijom Bosne i Hercegovine. U časopisu su zastupljene rubrike članaka i rasprava, kraći prilozi, izvori, diskusije, prikazi i osvrti, bibliografije i drugi sadržaji. Dugogodišnje prisustvo na javnoj naučnoj sceni omogućilo je Prilozima izuzetan respekt u Bosni i Hercegovini i Jugoistočnoj Evropi. U savremeno doba Prilozi su među najjačim časopisima historičara Bosne i Hercegovine.

Naučna gledišta u časopisu Prilozi odraz su stavova autora, a ne nužno i Redakcije časopisa.

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Dr. Sonja Dujmović