Enter your keyword

Prilozi br. 7 (1971)

Prilozi br. 7 (1971)

godina VII • Sarajevo 1971 • broj 7


Redakcioni odbor
ZDRAVKO ANTONIĆ
NIKOLA BABIĆ
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ
NUSRET ŠEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije
VESELIN MITRAŠEVIĆ

Za izdavača: Enver Redžić

ČLANCI I STUDIJE:

 1. Nikola Babić: Osnivanje organizacija radničkog pokreta Bosne i Hercegovine i njihova društveno-politička orijentacija
 2. Dževad Juzbašić: Pitanje željezničke veze Monarhije sa Istokom u austrougarskoj politici gradnje priključenih željezničkih linija u pravcu Bosne poslije Berlinskog kongresa
 3. Uroš Nedimović: Nezavisni sindikati u Bosni i Hercegovini u periodu 1921. do 1924. godine
 4. Pero Morača: Partizanski rat i selo u našem NOR-u
 5. Mile Konjević: Mjesto i uloga »Hrvatskog sabora« u ustaškoj politici 1942. godine
 6. Nusret Šehić: Problem nacizma u istoriografiji Njemačke Demokratske Republike

PRILOZI:

 1. Vlado Oštrić: Veze i suradrnja tipografa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskog tipografskog društva do 1903. godine
 2. Ibrahim Karabegović- Ilijas Hadžibegović: Uloga Glasa slobode u širenju socijalističkih ideja u Bosni i Hercegovini od 1909. do 1919. godine (Prilog izučavanju socijalističke misli u Bosni i Hercegovini od 1909 .  do 1919. godine)
 3. Slavko Mićanović: 0 procesu političkog opredjeljivanja u Semberiji posljednjih godina pred rat i u toku rata
 4. Moni Levi: U kazamatima Kraljevine Jugoslavije

PRIKAZI:

 1. Tomislav Išek: Benedetto Croce, Theorie et histoire de l’ historiographie, Paris, Droz 1968, 241 p
 2. Danka Nikolić: Stevan Belić, Na bojnim poljima Španije, Narodna armija, Beograd 1970, str. 164
 3. Ibrahim Karabegović: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, godina XVIII (1968/69), Sarajevo 1970, str. 325
 4. Ljljana Gaković: Glasnik arhriva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, godina X-XI knjlga X- XI, Sarajevo 1970- 71, str. 575
 5. Željka Vrdoljak: Revue d’ histoire de la deuxieme guerre Mondiale, (1970, br. 77, 78, 79, 80)
 6. Uroš Nedimović: International Review of Social History, volume XV – 1970 – Part 1-3; Izdavač International Institut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

OSVRTI:

 1. Ibrahim Karabegović: Počeci socijalističke štampe na Balkanu (osvrt na Međunarodni naučni skup, održan 20 . i 21. XII 1971. u Beogradu)
 2. Ibrahim Karabegović – Ahmet Hadžirović: Politika veliklih sila na Balkanu uoči i na početku drugog svjetskog rata (Međunarodna konferencija, Sofija 21-26. aprila 1971)
 3. Uroš Nedimović: Sedma internacionalna konferencija istoričara radničkog pokreta u Lincu od 15-18. septembra 1971.

IZ INSTITUTA:

 1. Djelatnost Instituta u 1971. godini
 2. Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima Biblioteka Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu