Enter your keyword

Prilozi br. 47 (2018)

Prilozi br. 47 (2018)

 Sarajevo 2018 • broj 47


Za izdavača
Muhamed Nametak

Glavna i odgovorna urednica
Hana Younis

Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik
Mirela Omerović

Lektura – engleski jezik
Anela Hodžić

Prilozi br. 47 (2018)

RIJEČ UREDNICE

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Goran Popović PUTNA STANICA AD DRINUM
 2. Edin Veletovac PRILOG POZNAVANJU NAJRANIJE HISTORIJE KRŠĆANSTVA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA SARAJEVA
 3. Hana Younis “NEZAKONITA” DJECA PRED ZAKONOM – DOKAZIVANJE OČINSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI NA RAZMEĐU 19. I 20. STOLJEĆA
 4. Amila Kasumović KONKUBINAT U BOSNI I HERCEGOVINI NA PRIJELOMU 19. I 20. STOLJEĆA
 5. Tomasz Jacek Lis BOSNA I HERCEGOVINA U OČIMA POLJAKA – POLJSKI PUTOPISI O BOSNI I HERCEGOVINI U AUSTROUGARSKOM RAZDOBLJU
 6. Muhamed Nametak POKUŠAJ SARADNJE SRPSKIH I MUSLIMANSKIH ELITA U FINANSIJAMA PRED PRVI SVJETSKI RAT
 7. Haris Zaimović SARAJEVSKA GRADSKA UPRAVA: PRESJEK ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA UPRAVNIH INSTITUCIJA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA 1878–1945.
 8. Siniša Lajnert DIONIČARSKO DRUŠTVO VICINALNE ŽELJEZNICE VINKOVCI – BRČKO (1886–1940)
 9. Enes S. Omerović ŠKOLE SA NJEMAČKIM NASTAVNIM JEZIKOM U BOSNI I HERCEGOVINI (1918–1941)
 10. Muhidin Pelesić USTAŠA NA ORIJENTU
 11. Adnan Jahić ODNOS ISLAMSKE VJERSKE ZAJEDNICE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE PREMA VOJNO-POLITIČKOJ AKCIJI HAFIZA MUHAMEDA EF. PANDŽE U JESEN 1943. GODINE
 12. Драженко Ђуровић САРАЈЕВСКИ ИНФОРМБИРОOВАЦ: ЈУРАЈ МАРЕК
 13. Mirza Džananović ABDIĆI MEĐU NAMA – ODJECI AFERE “AGROKOMERC” U ZENICI
 14. Zilha Mastalić-Košuta VOJNA OPERACIJA “ČAGALJ” I DOGAĐAJI NA PODRUČJU MOSTARA JUNA 1992. GODINE

PRIKAZI

 1. Милош Ивановић, “Добри људи” у српској средњовековној држави (Amer Maslo)
 2. Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkog zaleđa (Enes Dedić)
 3. Sedad Bešlija, Istimâlet – Bosna u osmanskoj političkoj strategiji (15. i 16. stoljeće) (Faruk Taslidža)
 4. Adnan Jahić, Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908–1950) (Mehmed Hodžić)
 5. Fatima Hadžić, Muzičke institucije u Sarajevu (1918–1941): Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija (Enes S. Omerović)
 6. Strategije simbolične izgradnje nacije u državama jugoistočne Europe (Dženita Sarač-Rujanac)
 7. Zbornik radova, Jugoslavija u istorijskoj perspektivi (Saima Lojić)

INDEKS AUTORA
UPUTE SARADNICIMA