Enter your keyword

Prilozi br. 46 (2017)

Prilozi br. 46 (2017)

 Sarajevo 2017 • broj 46


Za izdavača:
Dr. Senija Milišić

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Alma Hamza

Lektura:
Mr. Mehmed Kardaš

Prilozi br. 46 (2017)

PREDGOVOR

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Salmedin Mesihović HELENISTIČKE PROTOKOMUNISTIČKE UTOPISTIČKE IDEJE I FILOZOFSKA UČENJA
 2. Sedad Bešlija O POZICIJI I IMENIMA HERCEGOVAČKIH SANDŽAKBEGOVA U OSMANSKOJ ADMINISTRACIJI U 17. STOLJEĆU
 3. Edin Veladžić BOŠNJAČKA VJERSKA INTELIGENCIJA I IZAZOVI NACIONALNE IDENTIFIKACIJE TOKOM AUSTROUGARSKOG RAZDOBLJA
 4. Seka Brkljača DIRIGOVANI DRUŠTVENI ŽIVOT GRADA U TOTALNOM RATU – SARAJEVO OD 1914. DO 1918. GODINE
 5. Sonja Dujmović RAT PROTIV PODANIKA – SLUČAJ JEFTANOVIĆ
 6. Hana Younis “SELAMI I POLJUBCI SA FRONTA”
 7. Sanja Gladanac PROMJENJIVOST SLIKE SARAJEVSKOG ATENTATA U UDŽBENICIMA HISTORIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 8. Senija Milišić “ROZENKAVALIR” (O ŽENSKOJ KOLABORACIJI U BOSNI I HERCEGOVINI ZA VRIJEME DRUGOG SVJETSKOG RATA)
 9. Denis Bećirović USTAVNOPRAVNO REGULIRANJE POLOŽAJA VJERSKIH ZAJEDNICA KAO OSNOVA ZA PERIODIZACIJU HISTORIJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1945. DO 1992. GODINE
 10. Dženita Sarač-Rujanac USTAVNA REFORMA I BOSANSKOHERCEGOVAČKO RUKOVODSTVO KONCEM 1960-IH I POČETKOM 1970-IH GODINA
 11. Jasmin Medić “OTAC, ČUVAJ MI DJECU…” – ZLOČINI U LOGORU OMARSKA 1992. GODINE
 12. Zijad Šehić PRILIKE U BOSNI I HERCEGOVINI OD VAŠINGTONSKOG SPORAZUMA DO FORMIRANJA KONTAKT GRUPE (18. MART – 26. APRIL 1994)

HISTORIJSKA GRAĐA

 1. Hasan Škapur IZ RUKOPISNE ZAOSTAVŠTINE (Priredio Kemal Bašić)

PRIKAZI

 1. Peter Burke, The French Historical Revolution. The Annales School, 1929–2014 (Dženan Dautović)
 2. Steff en Patzold, Das Lehnswesen (Nedim Rabić)
 3. Ivana Komatina, Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka (Dženan Dautović)
 4. Зборник радова: Власт и моћ – Властела моравске Србије од 1365. до 1402. године (Enes Dedić)
 5. Марко Шуица, Вук Бранковић. Славни и велможни господин (Enes Dedić)
 6. Ivan Čolović, Smrt na Kosovu polju, Istorija kosovskog mita (Edin Omerčić)
 7. Izgubljeno je samo ono čega smo se odrekli! Ibrahim Hodžić, Uvod u genealogiju i historiju familije (Ramiza Smajić)
 8. Amila Kasumović, Austrougarska trgovinska politika u Bosni i Hercegovini 1878–1914 (Hana Younis).
 9. Sve se to krilo, a moglo se pretpostaviti Andrej Rodinis, Velika praznina, Njemački ratni zarobljenici na radu u Bosni i Hercegovini (Senija Milišić)
 10. Stvaranje socijalističkog čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskog socijalizma (ur. Igor Duda) (Aida Ličina-Ramić)
 11. Amir Duranović, Snažan eho brionski: odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine (Igor Mišković)

IN MEMORIAM

 1. Akademik Dubravko Lovrenović (1956–2017)
 2. Prof. dr. Mustafa Imamović (1941–2017)

INDEKS AUTORA

UPUTE SARADNICIMA