Enter your keyword

Prilozi br. 45 (2016)

Prilozi br. 45 (2016)

 Sarajevo 2016 • broj 45


Za izdavača:
Dr. Senija Milišić

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Alma Hamza

Lektura:
Mr. Mehmed Kardaš

Prilozi br. 45 (2016)

PREDGOVOR

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Esad Kurtović UTVIČIĆI IZ FOČE (BOSANSKO ILI DUBROVAČKO PORIJEKLO?)
 2. Hana Younis “BREZ NIKOGA U DIJARU GURBETU”
 3. Sonja Dujmović O PRIVREDNOJ SARADNJI GRADSKIH ELITA U BOSNI I HERCEGOVINI U VRIJEME AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE
 4. Mitsutoshi Inaba PISANJE JAPANSKIH LISTOVA O SARAJEVSKOM ATENTATU
 5. Muhamed Nametak PRIVILEGOVANA ZEMALJSKA BANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 1914–1918.
 6. Seka Brkljača REGULATIVA O GRADOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1878. DO 1941. GODINE
 7. Denis Bećirović IZVORI FINANSIRANJA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI (1945–1962) S POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTNU DRŽAVNU POMOĆ
 8. Željko Karaula PRILOZI POZNAVANJU POLITIKE VODSTVA CK SK HRVATSKE I HRVATSKE INTELIGENCIJE PREMA PITANJU PRIZNAVANJA MUSLIMANSKE NACIJE I NJEN STAV PREMA BOSNI I HERCEGOVINI (1967.–1972.)
 9. Sabina Veladžić SLUČAJ “GORDOG POSRTANJA” 1969. GODINE – DRUŠTVENO-POLITIČKI ODJECI I RASPRAVE
 10. Edin Omerčić NIJE SVAČIJE KROZ SELO PJEVATI – BOSANSKA KRAJINA U PROJEKCIJI ORGANICISTIČKIH INTELEKTUALACA (1991–1992)
 11. Mesud Šadinlija TERITORIJALNA ODBRANA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE NA PODRUČJU PRIJEDORA OD APRILA 1992. DO APRILA 1993. GODINE
 12. Jasmin Medić PRIPREME, TOK I RAZMJERE NAPADA NA KOZARAC 1992. GODINE
 13. František Šistek RAT, IDENTITET I EGZIL U DJELU RAYMONDA REHNICERA

PRIKAZI

 1. Julia Dücker, Reichsversammlungen im Spätmittelalter. Politische Willensbildung in Polen, Ungarn und Deutschland (Nedim Rabić)
 2. Зборник радова: Пад Босанског краљевства 1463. године (Enes Dedić)
 3. András Kubinyi, Stände und Ständestaat im spätmittelalterlichen Ungarn, Studien zur Geschichte Ungarns (Nedim Rabić)
 4. Korak protiv redukcionizma u historiografi ji i općem poimanju Ahmed Akgündüz, Nepoznata Osmanska država kroz sedam stoljeća (Ramiza Smajić)
 5. Daniel Barić, Proziran i prezren Njemački jezik u hrvatskom društvu u prvoj polovici 19. stoljeća (Sabina Veladžić)
 6. Mary Sparks, The Development of Austro-Hungarian Sarajevo 1878–1918: An Urban History (Muhamed Nametak)
 7. Nenad Ž. Petrović, Ideologija varvarstva: fašističke i nacionalsocijalističke ideje kod intelektualaca u Beogradu (1929–1941) (Sanja Gladanac)
 8. Danijel Vojak, Bibijana Papo, Alen Tahiri, Stradanje Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941.–1945. (Sanja Gladanac)
 9. Dragan Markovina, Jugoslavenstvo nakon svega (Dženita Sarač Rujanac)
 10. Ivo i Slavko Goldstein, Tito (Dženita Sarač Rujanac)

INDEKS AUTORA

UPUTE SARADNICIMA