Enter your keyword

Prilozi br. 42 (2013)

Prilozi br. 42 (2013)

 Sarajevo 2013 • broj 42


Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Nermina Filipović

Prilozi br. 42 (2013)

Riječ redakcije

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Salih Jalimam, Radoje Ljubišić – najznatniji trebinjski vlastelin
 2. Dijana Pinjuh, Osnivanje sudbenih jedinica (kadiluka) u Imotskom i Ljubuškom
 3. Marija Kocić, Englesko-osmanski odnosi u vreme ambasadora Vilijema Trambula (1686-1691)
 4. Hana Younis, Veletrgovac kao kreditor
 5. Željko Karaula, Prilozi za biografiju zapovjednika ustaške Crne legije Jure Francetića (1902.-1942.). Između ustaške ideologije i stvarnosti
 6. Denis Bećirović, Izvori finansiranja Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini (1945-1962) s posebnim osvrtom na direktnu državnu pomoć
 7. Merisa Karović, Masakr ispred gradske tržnice Markale 28. augusta 1995. godine

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

 1. Adnan Velagić, Administrativno-teritorijalne promjene u Hercegovini od 1945. do 1966. godine
 2. Vera Katz, Platforma o budućoj jugoslavenskoj zajednici (Plan Izetbegović-Gligorov), Pogled iz bosanskohercegovačke perspektive

PRIKAZI

 1. Godišnjak. Sarajevo: Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, 2012, knjiga 41, 292 (Edin Veletovac)
 2. Esad Kurtović, Vlasi Bobani. Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2012, 162 (Elmedina Duranović)
 3. Vermitteln – Übersetzen – Begegnen: Transferphänomene im europäischen Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Annäherungen, ur. Balázs Nemes / Achim Rabus, Nova mediaevalia; Bd. 8, Göttingen: V & R Unipress, 2011, 278 (Nedim Rabić)
 4. Tibor Živković, De Conversione Croatorum et Serborum – A Lost Source, Beograd: Istorijski institut, 255 (Dženan Dautović)
 5. Боро Бронза, Аустријска политика према простору Босне и Херцеговине 1699–1788. Бања Лука: Филозофски факултет, 2012, 407 (Radovan Subić)
 6. Bakir Tanović, Čurčića vakuf, osnovan 24.redžepa 1149.h.godine (28.novembar 1736.godine), Sarajevo: Dobra knjiga, 2012, 124 (Hana Younis)
 7. Zijad Šehić, U mojoj Bosni – povodom stogodišnjice posjete cara Franje Josipa I Bosni i Hercegovini od 30. maja do 4. juna 1910. Sarajevo: Dobra knjiga, 2013, 221 (Seka Brkljača)
 8. Hannes Grandits, Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima (18.-20. stoljeće), Studije slučaja Bobovac i Lekenik. Zagreb: FF-press, 2012, 291 (Sabina Veladžić)
 9. Edvin Pezo, Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bi 1966). Südosteuropäische Arbeiten, 146, Oldenbourg Verlag, München 2013, 374 (Nedim Rabić)
 10. Omer Hamzić, Gračanica i okolina u periodu između dva svjetska rata (pravno-politički i društveno-ekonomski razvoj). Travnik: Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet u Kiseljaku, 2012, 453 (Enes S. Omerović)
 11. Emily Greble, Sarajevo 1941 – 1945. Muslims, Christians, and Jews in Hitler’s Europe. Ithaca and London: Cornell University press, 2011, 276 (Sanja Gladanac)
 12. Snježana Banović, Država i njezino kazalište; Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941. – 1945. Zagreb: Profil, 2012, 483 (Sanja Gladanac)
 13. Husnija Kamberović, DŽEMAL BIJEDIĆ – politička biografija. Mostar: Muzej Hercegovine, 2012., 464 (Vera Katz)
 14. Ksenija Cvetković-Sander, Sprachpolitik und nationale Identität im sozialistischen Jugoslawien (1945 – 1991). Serbokroatisch, Albanisch, Makedonisch und Slovenisch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, Balkanologische Veroeffentlichungen, Band 50, 2011, 453 (Aldina Krečo)
 15. Hrvatsko proljeće 40 godina poslije. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012, 439 (Haris Bajić)
 16. Kosta Nikolić, Vladimir Petrović (prir.), Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 1, (januar – mart 1991), Institut za savremenu istoriju, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 2011, 480., Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 2, (jun – jul 1991): rat u Sloveniji, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2012, 376 (Edin Omerčić)
 17. Amra Čusto. Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941-1945. i 1992-1995. ̶ komparativna analiza. Sarajevo: Institut za istoriju, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, 2013, 142 (Aida Ličina Ramić)
 18. Božidar Jezernik (ur), Imaginarni Turčin. Beograd: Biblioteka XX vek, 2010, 315 (Nedžad Novalić)
 19. Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi. Zbornik radova, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 258 (Seka Brkljača)
 20. SPOMENICA Ibrahima Karabegovića: zbornik radova /glavni i odgovorni urednik Husnija Kamberović/ Sarajevo: Institut za istoriju, 2013, 356 (Vera Katz)
 21. Mustafa Imamović, Knjiga pamćenja, University press, Izdanja Magistrat, Sarajevo 2013. godine, 618 (Enes Pelidija)
 22. Historijska traganja br. 10. Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 260 (Muhamed Nametak)
 23. Ivan Čavlović, Historija muzike u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Muzička akademija, 2011, 388 str. (Nedžad Murić)
 24. Tatsushi Fujiwara, Nazis no Kitchen: Tokio: Suiseisha, 2012, 450 str. (Mitsutoshi Inaba)
 25. Okrugli stol 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine. Sarajevo, 14. maj 2013 (Nedim Rabić)

Indeks autora

Upute saradnicima