Enter your keyword

Prilozi br. 41 (2012)

Prilozi br. 41 (2012)

 Sarajevo 2012 • broj 41


Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Nermina Filipović

Lektor:
Mr. Mirela Omerović

Prilozi br. 41 (2012)

Riječ redakcije

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Robert J. Donia, History and the Court: The Role of History at the ICTY
 2. Zoran Grijak – Zrinka Blažević, Korespondencija fra Martin Nedić – Ljudevit Gaj 1839.-1841. Prilog proučavanju odjeka ilirskog pokreta u Bosni i Hercegovini
 3. Adnan Jahić, O imenovanju Džemaludina Čauševića za reisul-ulemu 1913. godine
 4. Enes S. Omerović, Verbalni delikt u Bosni i Hercegovini (1918-1921)
 5. Petar Jeleč, Odnos nadbiskupa Ivan ev. Šarić prema ustaškoj vlasti
 6. Denis Bećirović, Oduzimanje imovine Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1961. godine
 7. Dženita Sarač-Rujanac, Rasprave o nacionalnom i religijskom identitetu u Sveskama Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa 1983-1990
 8. Nikica Barić, Akcija “Septembar 93” – Pobuna Vojske Republike Srpske u Banja Luci
 9. Admir Mulaosmanović, Plan Kontakt grupe i Izetbegovićeva politika 1994. godine

PRILOZI

 1. Esad Kurtović, Najmljeno dojenje i odgoj napuštene djece u Dubrovniku i dubrovačkom zaleđu u razvijenom srednjem vijeku

HISTORIJSKA GRAĐA

 1. Adis Zilić, Tragom povelje bosanskog kralja Dabiše kćeri Stani od 26. aprila 1395. godine

PRIKAZI

 1. Грађа о прошлости Босне. Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, Одељење друштвених наука, 4, 2011, 176 (Nedim Rabić)
 2. Споменица академика Симе Ћирковића. Београд: Историјски институт, Зборник радова, Књ. 25, 2011, 463 + Библиографија академика Симе Ћирковића, Историјски институт, Посебна издања, Књ. 61, Београд 2011, 157 (Dženan Dautović)
 3. Niko Kapetanić, Konavle u XV. stoljeću. Gruda: Matica hrvatska Konavle, 2011, 274 (Esad Kurtović)
 4. Andrej Rodinis, Aleksandar Poljanić, Hrvatska misao. Sarajevo: Matica hrvatska Sarajevo, Časopis za umjetnost i znanost, XV/ 3-4/11 (57) – Dobra knjiga, 2011, 277 (Adis Zilić)
 5. Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, књига I, 1186-1321, Београд: Историјски институт, 2011, 653 (Semir Hambo)
 6. Tomislav Galović (ur.), Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Rijeka -Zagreb: Malinska, 2011, 841 (Senja Mahinić)
 7. Горан Ж. Комар, Ћирилична документа Дубровачког архива, Прилози историји свакодневног живота на тромеђи Дубровника, Требиња и Новог1504-1795. Херцег – Нови: Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, Друго допуњено издање, 2011, 501 (Sedad Bešlija)
 8. M. Hakan Yavuz & Peter Sluglett (eds.), War & Diplomacy. The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the Treaty of Berlin. Salt Lake City: The University of Utah Press, Utah Series in Middle East Studies, 2010, 610 (Amir Duranović)
 9. Hana Younis, Al-hayat bayn al-šarq wa al-garb – Al-Hayat al-yawmiyyah lin-nas fi Sarayifu fi nahayati al-qaen al-tasii ašer (Život između Istoka i Zapada – Svakodnevni život u Sarajevu pred kraj osmanske uprave). Sarajevo: Kulturni centar “Kralj Fahd”, preveo Kenan Musić, 2012, 272 (Mustafa Hasani)
 10. Safet Bandžović, Iseljavanja muslimana Crne Gore u Tursku. Knjiga 1, Podgorica: 2011, 260 (Dževad Juzbašić)
 11. Husnija Kamberović, Hod po trnju. Iz bosanskohercegovčake historije 20. stoljeća. Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 283 (Edin Radušić)
 12. Adnan Jahić, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941). Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica za grad Zagreb i Zagrebačku županiju i Islamska zajednica u Hrvatskoj (Medžlis Islamske zajednice Zagreb), 2010, 664 (Enes Karić)
 13. Zlatko Hasanbegović, Jugoslavenska muslimanska organizacija 1929. – 1941. (u ratu i revoluciji 1941. – 1945.). Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” i Medžlis Islamske zajednice Zagreb, 2012, 880 (Adnan Jahić)
 14. Husejin Smajić, Fehim Spaho: život i djelo. Sarajevo: El- Kalem – Muftijstvo sarajevsko, 2012, 189 (Muhamed Nametak)
 15. Slavko Goldstein, Ivo Goldstein, Jasenovac i Bleiburg nisu isto. Zagreb: Novi liber, 2011, 335 (Sanja Gladanac)
 16. Vera Katz, Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945. – 1953. Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 431 (Husnija Kamberović)
 17. Denis Bećirović, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945.-1953.). Zagreb – Sarajevo, 2012., 628 (Tomislav Išek)
 18. Dino Mujadžević, Bakarić. Politička biografija. Zagreb: Plejada i Hrvatski institut za povijest-Podružnica Slavonski Brod, 2011, 382 (Dženita Sarač-Rujanac)
 19. Dženita Sarač-Rujanac, Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka od 1980. do 1990. godine. Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevu, 2012, 253 (Emina Pintol)
 20. Raif Dizdarević, Put u raspad. Stenogrami izlaganja Raifa Dizdarevića u raspravama iza zatvorenih vrata državnog i političkog vrha Jugoslavije. Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 388 (Miroslav Mojžita)
 21. Stefano Petrungaro, Pisati povijest iznova. Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004. godine. Zagreb: Srednja Europa, 2009, 220 (Sanja Gladanac)
 22. Šaćir Filandra, Bošnjaci nakon socijalizma. O bošnjačkom identitetu u postjugoslavenskom dobu. Sarajevo – Zagreb: BZK “Preporod” Sarajevo – Synopsis Zagreb, 2012, 463 (Nedžad Novalić)
 23. Armina Galijaš, Eine bosnische Stadt im Zeichen des Krieges. Etnopolitik und Alltag in Banja Luka (1990-1995). Südosteuropäische arbeiten 142, München: Oldenburg Verlag, 2011, 352 (Zijad Šehić)
 24. TITO – viđenja i tumačenja / [glavna i odgovorna urednica Olga Manojlović Pintar] – Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije i Arhiv Jugoslavije, 2011., Cicero print, 862 (Vera Katz)
 25. Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, I-II. Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 339+313 (Ajla Lasić)
 26. Zbornik radova: Hum i Hercegovina kroz povijest, Knjiga I-II, Hrvatski institut za povijest, Biblioteka hrvatska povjesnica – Posebna izdanja – Zbornici radova, Zagreb 2011, 866+760 (Dženan Dautović)
 27. Radovi (Historija, Historija umjetnosti, Arhelogija), Knjiga XVI/2, Sarajevo: Filozofski fakultet, 2012, 542 (Hadžija Hadžiabdić)
 28. Konferencija The Ottoman Empire & World War One. Sarajevo: University of Utah (SAD) – Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Yıldız Teknik Universitesi Istanbul – Türk Tarih Kurumu Ankara (Turska), maj – 20. maj 2012. godine (Amir Duranović)

POVODI

 1. Husnija Kamberović, Prof. dr. Tomislav Išek (u povodu 75 godina života)

IN MEMORIAM

 1. Dr. Nusret Šehić (1927-2012) (Dževad Juzbašić)
 2. Nekoliko reminescencija na Mirjanu Gross (1922-2012) (Tomislav Išek)

Indeks autora

Upute saradnicima