Enter your keyword

Prilozi br. 36 (2007)

Prilozi br. 36 (2007)

 Sarajevo 2007 • broj 36


Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović


Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso


Lektor:
Mr. Halima Sofradžija

Prilozi br. 36 (2007)

Riječ redakcije

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Esad Kurtović, Prilog historiji vlaha Gleđevića
 2. Hana Younis, Skice porodičnog života u Sarajevu u posljednjim decenijama osmanske vladavine
 3. Željko Karaula, Hrvatska (republikanska) seljačka stranka (HRSS) Stjepana Radića i crnogorski federalisti (1923-1929)
 4. Adnan Velagić, Obnova i društveni razvoj Hercegovine od 1945. do 1952. godine
 5. Tomislav Išek, Koncepcije osnivača i lidera H(P-R)SS prema teritoriju i narodima Bosne i Hercegovine
 6. Iljas Hadžibegović, Socijalna struktura Slovenaca u Bosni i Hercegovini od sredine 19. stoljeća do 1992. godine

HISTORIJSKA GRAĐA

 1. Mina Kujović, Prepiska iz 1941. i 1942. godine o uređenju i radu dotrajale i u ratu oštećene Isa-begove banje u Sarajevu

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

 1. Edin Radušić, Stav Islamske zajednice prema raspadu Jugoslavije
 2. Ibrahim Karabegović, Doprinos dr. Vere Kržišnik-Bukić istraživanju Cazinske bune 1950. godine

PRIKAZI

 1. Robert J. Donia, Sarajevo : biografija grada (naslov originala Sarajevo : A Biography). Prijevod s engleskog Daniela Valenta. Sarajevo: Institut za istoriju, 2006, 462 str. (Sabina Veladžić)
 2. Pejo Ćošković, Crkva bosanska u XV. stoljeću, Sarajevo: Institut za istoriju, 2005, 560 str. (Amir Kliko)
 3. Borislav Grgin, Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, Zagreb: FF press, 2006, 108 str. (Željko Karaula)
 4. Vesna Miović, Dubrovačka republika u spisima osmanskih sultana, Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, 2005, 444 str. (Hana Younis)
 5. Hrvoje Petrić, Koprivnica u 17. stoljeću. Okoliš, demografske, društvene i gospodarske promjene u pograničnom gradu, Samobor: 2005, 346 str. (Boro Bronza)
 6. Muhidin Džanko, Safvet-beg Bašagić-Redžepašić (Mirza Safvet: Vitez pera i mejdana). Intelektualna povijest i ideologijska upotreba djela. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2006, 279 str. (Husnija Kamberović)
 7. Jiří Kuděla, Branka Dimitrijević, Ivo Vacík, Arhitekt Karel Pařík: Čeh koji je gradio evropsko Sarajevo, Ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini, Muzej Sarajeva, 2007. (Adin Ljuca)
 8. Božica Mladenović, Porodica u Srbiji u prvom svetskom ratu. Beograd: Istorijski institut, Posebna izdanja, knjiga 51, Beograd, 2006, 220 str. (Hana Younis)
 9. Harun Crnovršanin i Nuro Sadiković, Dr. Mehmed Spaho. Državnik i borac za BiH. Frankfurt na Majni: Sandžačka riječ, 2007, 541 str. (Husnija Kamberović)
 10. Zdenko Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945-1991. od zajedništva do razlaza, Hrvatski institut za povijest, Zagreb: Školska knjiga, 2006, 701 str. (Vera Katz)
 11. Neđat Sulejmanpašić, Od Sarajeva do Bleiburga i povratak, ratni dnevnik. 28.12.1944. – 11.6.1945. Zagreb : Medžlis Islamske zajednice, 2006, 143 str. (Aida Ličina)
 12. Muharem Kreso, Nacističko “konačno rješenje” jevrejskog pitanja u okupiranim zemljama zapadnog Balkana od 1941. do 1945. Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. 2006, 193 str. (Zilha Mastalić)
 13. Rasim Muratović, Holokaust nad Jevrejima i genocid nad Bošnjacima. Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2007, 276 str. (Merisa Karović)
 14. Marko Oršolić, Zlodusima nasuprot. Religija i nacionalsocijalizam. Rijeka/Sarajevo: Adamić/Imic, 2006, 166 str. (Tomislav Išek)
 15. Denis Bećirović: Informbiro i sjeveroistočna Bosna. Odjeci i posljedice sukoba KPJ – Informbiro (1948-1953), Tuzla, 2005, 249 str. (Amir Duranović)
 16. Vjekoslav Perica, Balkanski idoli. Religija i nacionalizam u jugoslovenskim državama / naslov originala Balkans Idols. Religion and Nationalism in Yugoslav States, Oxford University Pres, (prijevod s engleskog: Slobodanka Glišić i Slavica Miletić. Beograd: Biblioteka XX vek, 2006, I dio 284 str., II dio 284 str. (Boris Pupić)
 17. Munevera Hadžišehović, Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji. Tuzla: Bosanska riječ, 2006, 469 str. (Amra Čusto)
 18. Raif Dizdarević, Vrijeme koje se pamti: Dogadaji i ličnosti. Sarajevo: Rabic, 2006, 472 str. (Dženita Sarač)
 19. Peter Binzberger (ur), Spomen obeležja Nemaca – KIKINDA. München: Danauschwäbisches Archiv, 2005, 305 str. (Vera Katz)
 20. Slovenska novejša zgodovina 1-2. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848 – 1992, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino i Mladinska knjiga, 2005, str. 1509 (Aida Škoro-Babić)
 21. Vijećanje bošnjačkih prvaka u Tuzli 1831. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa “Značaj Pokreta Husein-kapetana Gradaščevića u borbi za autonomiju Bosne i Hercegovine”. Gradačac: BZK Preporod, 2007, 198 str. (Husnija Kamberović)
 22. Xavier Bougarel, Elissa Helms and Ger Duijizings (eds.): The New Bosnian Mosaic, Identities, Memories and Moral Claims in a Post-War Society. Hampshire, Burlington: Ashgate, 2007, 331+ XIX. (Admir Mulaosmanović)
 23. Zdenko Radelić, et al., Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Školska knjiga, 2006, 575 str. (Vera Katz)
 24. Med Srednjo Evropo in Sredozemljem: Vojetov zbornik, (uredil Sašo Jerše v sodelovanju z Darjo Mihelič in Petrom Štihom). Ljubljana : Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2006, 749 str. (Emir O. Filipović)
 25. Ekonomska i ekohistorija. Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Volumen I, broj 1, Zagreb, srpanj 2005, 208 str. (Boro Bronza)
 26. Kolonijalizam, imperijalizam ili nešto treće? Međunarodna konferencija “Austro-ugarska era u Bosni i Hercegovini – The Austro-Hungarian Era in Bosnia and Herzegovina)”, Sarajevo, 27-28. april 2007. (Edin Radušić)

Indeks autora

Upute saradnicima