Enter your keyword

Prilozi br. 35 (2006)

Prilozi br. 35 (2006)

Sarajevo 2006 • broj 35


Za izdavača
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso

Prilozi br. 35 (2006)

Riječ redakcije

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Pejo Ćošković, Fridrik II. Celjski kao pretendent na bosansko prijestolje
 2. A. Latif Armağan i Neşe Özden, Procjena raznih epidemija kuge u balkanskim i zapadno-anadolskim krajevima Osmanskog carstva u 18. stoljeću
 3. Sonja Dujmović, Između tradicije i modernizacije – “Bosanska vila” u prvoj godini izlaženja (1886)
 4. Seka Brkljača, Stanovnici gradova u Bosni i Hercegovini 1914-1941.
 5. Vladan Jovanović, Interministerijalna konferencija Kraljevine Jugoslavije o iseljenju “neslovenskog elementa” u Tursku (1935)
 6. Denis Bećirović, Značajnija obilježja procesa mobilizacije radne snage u industriju na području tuzlanske oblasti (1947-1952)

HISTORIJSKA GRAĐA

 1. Vera Katz, Nekoliko dokumenata o stvaranju državne svojine u Bosni i Hercegovini 1945-1946. godine

POLEMIKE

 1. Esad Kurtović, Paralelna historiografija (O nekim devijacijama u historiografiji: Povodom knjige: Siniša Mišić, Humska zemlja u srednjem veku, Beograd: DBR International Publishing – Filozofski fakultet, Biblioteka Znamen, Knjiga 10, 1996)
 2. Mesud Šadinlija, Nepopravljivo poglavlje o zastavi (na: Pål Kolstø, Odgovor Mesudu Šadinliji, Prilozi, 34, 2005, 283-286)

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

 1. Enver Redžić: Svijet i mi 1945. i 2005.
 2. O glavnim problemima historije Bosne i Hercegovine

OSVRTI

 1. Mesud Šadinlija: Evan F. Kohlman, Al-Qa´idin džihad u Evropi: afganistansko-bosanska mreža, Naklada Ljevak, Zagreb, 2005.

PRIKAZI

 1. Naučni skup: Modernizacija društva u Bosni i Hercegovini, Dijalog historičara Bosne i Hercegovine, Neum, 10.- 12. septembar 2004. (Edin Radušić)
 2. Đorđe Stanković, Istorijski stereotipi i naučno znanje, Plato, Beograd 2004, 311 . (Sonja Dujmović)
 3. Latinka Perović (ur): Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka. 4. Žene i deca, Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Biblioteka Helsinške Sveske br. 23, 2006, 452. (Vera Katz)
 4. Frensis Fukujama, Kraj istorije i poslednji čovek / naslov originala: The End of History and The Last Man, ( preveli sa engleskog Branimir Gligorić i Slobodan Divjak), Clio, Beograd 2002., 373. (Amra Šačić)
 5. Branka Raunig, Umjetnosti religija prahistorijskih Japoda, Djelo CBI, LXXXII/knj.8, ANUBiH, Sarajevo 2004, str. 301; K.1-7; Tab.1-51. (Melisa Forić)
 6. Stjepan Ćosić – Nenad Vekarić, Dubrovačka vlastela između roda i države (Salamankezi i sorbonezi ), HAZU – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik 2005, 232. (Amila Pustahija)
 7. Theodore Spandounes, On the origin of the Ottoman Emperors, Translated and edited by Donald M. Nicol, Kambridge University Press, 1997, 161. (Hatidža Čar – Drnda)
 8. Philippe Gelez, Petit quide pour servir a l´etude de l´islamisation en Bosnie et en Herzegovine; avec le recueil des sources connues, ainsi qu´un commentaire sur l´utilisation qui a élé faite de calles-ci, Istanbul, Les cahiers du Bosphore, XXXVII, 2005, 237. (Ramiza Smajić)
 9. Sidžil Tešanjskog kadiluka (1740-1752): (1740-1752) / prijevod i obrada Hatidža Čar – Drnda /, Orijentalni institut, Sarajevo 2005, 153. – Tomus undecimus; Serija 5. Sidžili; knj.1 (Ramiza Smajić)
 10. Maglajski sidžili 1816-1840. Prevele i i priredile Dušanka Bojanić – Lukač i Tatjana Katić, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo 2005, 690. (Enes Pelidija)
 11. Husnija Kamberović, Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine, Drugo izdanje, Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, Sarajevo 2005, 551. (Edin Radušić)
 12. Zoran Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941., Beograd 2005, 458. (Senija Milišić)
 13. Gordana Krivokapić – Jović, Oklop bez viteza. O socijalnim osnovama i organizacionoj strukturi Narodne radikalne stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1929), Institut za noviju istoriju Srbije, knj. 19, Beogard 2002, 493. (Sonja Dujmović)
 14. Goran Miloradović, Karantin za ideje: logori za izolaciju ‘’sumnjivih elemenata’’ u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1919-1922, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2004, 377. (Senija Milišić)
 15. Adnan Jahić, Hikjmet – riječ tradicionalne uleme u Bosni i Hercegovini, BZK Preporod – Općinsko društvo Tuzla, Tuzla 2004, 206. (Edin Veladžić)
 16. Tomislav Dulić, Utopias of Nation. Local Mass Killing in Bosnia and Herzegovina, 1941-42 (Studia historica Uppsaliensia 218), Uppsala 2005, 402. (Iva Lučić)
 17. Ladislav Hladký: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2005, 388. (Petr Stehlík)
 18. Pobeda nad fašizmom – 60 godina kasnije, Društvo za istinu o antifašističkoj narodnooslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji 1941-1945, Beograd 2005, 154. (Senija Milišić)
 19. Richard J. Crampton, Balkan posle Drugog svetskog rata / naslov originala: The Balkans since The Second World War, Pearson Education Limited 2002, prevela sa engleskog Ksenija Todorović, Clio, Beogard 2003, 510. (Dženita Sarač)
 20. Igor Duda, U potrazi za blagostanjem (O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-tih i 1960-tih ), Srednja Europa, Zagreb 2005, 166. (Hana Younis)
 21. Norman M. Naimark i Holly Case (ur.): Jugoslavija i njeni povjesničari. Razumijevanje balkanskih ratova u 1990-im. Zagreb : Srednja Europa, 2005, 229. Preveli Krešimir Krnic, Draženka Kešić i Silvije Devald. (Husnija Kamberović)
 22. Dragoljub Todorović, Knjiga o Ćosiću, Treći milenijum, Beograd 2005, 368. (Safet Bandžović)
 23. Živorad Kovačević, Srbija i svet: Između arogancije i poniznosti, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2004, 327. (Safet Bandžović)
 24. Suad Ćupina, Izdaje i odbrana Hecegovine ‘91 – ‘95, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo 2006, 674. (Senija Milišić)
 25. Ibrahim Alibegović, U potrazi za istinom o ratu u Bosni, Ljiljan, Sarajevo 2004, (Safet Bandžović)
 26. Azra Junuzović, Sarajevske ruže: Ka politici sjećanja (Sarajevo Roses: Towards politics of remembering), prevela Azra Junuzović, Sarajevo: Armis Print i Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, 2006, 286. (Vera Katz)
 27. Gračanički glasnik – časopis za kulturnu historiju, broj 20, Gračanica, maj 2005, 220. (Enes Pelidija)

Indeks autora

Upute saradnicima