Enter your keyword

Prilozi br. 28 (1999)

Prilozi br. 28 (1999)

Sarajevo 1999 • broj 28


Za izdavača
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Prevodi
TANJA PRAŠTALO

SADRŽAJ – TABLE OF CONTENTS

1. Ibrahim Karabegović, lnstitut za istoriju u ratu i neposredno nakon njegovog završetka. Kratak pregled djelatnosti The Institute of History in War and Postlvar Time.  An Outline of Activities 7

ČLANCI I PRILOZI – ARTICLES AND CONTRIBUTIONS

1. Ante Škegro, Eksploatacija željeza u Bosni u Rimsko doba Eisenforderung in Bosnien zur Römerzeit 17
2. Enver Imamović, Neki pogledi na problem rimske eksploatacije srebra u istočnoj Bosni Some Views on the Problem of the Roman Silver Exploitation in the East Bosnia 47
3. Esad Kurtović, »Državni depozit« (Depozit banice Anke, Sandalja Hranica i Katarine u Dubrovniku 1406. -1413. godine)- »The State Deposit« (The State Deposit of the Banus’ (Governor) Wife Anka, Sandal) Hranic and Catherine in Dubrovnik (Ragusa) 1406-1413) 57
4. Salih Jalimam, Zenički kraj kroz arheološke spomenike The Zenica Region at the ArcheologicalMonuments 105
5. Nedžad Kurto, Arhitektura austrougarskog perioda u Bosni i Hercegovini. Historijske osnove rane moderne The Architecture of the Austro-Hungarian Period in Bosnia-Herzegovina. Historical Rootes of the Early Moderna 115
6. Zijad Šehić, Historijske pretpostavke aneksione krize. ( Povodom 90. godišnjice aneksije Bosne i Hercegovine) The Historical Assumptions of the Annexation Crises. (On Occasion of the 90 ͭ ͪ Anniversary of Annexation of Bosnia-Herzegovina) 129
7. Robert J. Donia, Mostar: Epicentar pokreta bosanskih srednjoškolaca uoči Prvog svjetskog rata Mostar: Epicentar of Bosnian Student Movements on the Eve of World War I 149
8. Robert J. Donia, Mostar: Epicentar pokreta bosanskih srednjoškolaca uoči Prvog svjetskog rata Mostar: Epicentar of Bosnian Student Movements on the Eve of World War I 159
9. Ibrahim Kemura, Izdavačka djelatnost »Narodne uzdanice« Publishing of the »Narodna uzdanica«(National Hope) 175
10. Muhidin Pelesić, Bliski lstok 1940. godine u izvještajima Generalnog konzula Kraljevine Jugoslavije u Jerusalemu The Near East in the Year 1940. From the Reports of the General Counsel of Kingdom of Yugoslavia in Jerusalem 181
11. Seka Brkljača, Vojna industrija u Bosni i Hercegovini i vojno privredni inreresi nacističke Njemačke The Military Industry in Bosnia-Herzegovina and the Military Economic Interest of the Nazi Germany 189
12. Husnija Kamberović, Rasprave o bosanskim granicama 1946. godine Discussions on the Bosnian Boarders in the Year 1946 203
13. Vera Katz, Osnovna obilježja agitprop kulture u Bosni i Hercegovini ( 1945.-1948.) – Main Features of the Agitrop Culture in Bosnia-Herzegovina (1945-1948) 211
14. Senija Milišić, 0 pitanju emancipacije muslimanske žene u Bosni i Hercegovini Emancipation of Muslim Woman in Bosnia and Herzegovina 225

PRIKAZI I OSVRTI – REVIEWS

1. Prilozi hisroriji Sarajeva Papers on History of Sarajevo (Dževad Juzbašić) 243
2. Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka -A History of Bosniak (Husnija Kamberović) 246
3. Mladen Ančić, Putanja klatna. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV sroljeću Swing of the Pendulum. Ugro-Croatian Kingdom and Bosnia in the 14 ͭ ͪ Century (Esad Kurtović) 248
4. Adnan Jahić, Muslimanske formacije Tuzlanskog kraja u Drugom svjetskom ratu- Muslim's Military Forces of Tuzla's Region in the Second World War (Husnija Kamberović) 251
5. Francine Friedman, Yugoslavia, A Comprehensive English-Language Bibliography Jugoslavija, Opća bibliograflja na engleskom jeziku (Sonja Dujmović) 254
6. Zdenko Radelić, Hrvatska seljačka stranka 1941.-1950.- Croatian Peasant Party 1941-1950 (Vera Katz) 255
7. Genocid u Bosni i Hercegovini 1991.-1995. – Genocid in Bosnia and Herzegovina 1991-1995 (Senija Milišić) 259
8. Naučni skup: Doing History in the Shadow of the Balkan Wars Događanje historije u sjenci balkanskih ratova (Seka Brkljača- Vera Katz) 263

BIBLIOGRAFIJA – BIBLIOGRAPHY

Vesna Mušeta-Aščerić, Bibliografija radova akademika prof dr. Branislava Đurđeva Bibliography of Works by Academic Prof Dr. Branislav Đurđev 271
Zijad Šehić, Bibliograflja radova prof dr. Ibrahima Tepića Bibliography of Works by Prof Dr. Ibrahim Tepić 293
Esad Kurtović, Bibliograflja radova prof. dr. Marka Šunjića Bibliography of Works by Prof. Dr. Marko Šunjić 297

IN MEMORIAM

1. Željka Vrdoljak-Memić (Tomislav Išek) 303
2. Akademik prof dr. Branislav Đurđev (Vesna Mušeta-Aščerić) 305
3. Prof dr. Ibrahim Tepić (IIjas Hadžibegović) 309
4. Prof dr. Marko Šunjić (Dubravko Lovrenović) 313
5. Risto Besarović (Tomislav Išek) 315