Enter your keyword

Prilozi br. 22 (1986)

Prilozi br. 22 (1986)

godina XXI • Sarajevo 1986 • broj 22


Redakcioni odbor
TOMISLAV IŠEK
IBRAHIM KARABEGOVIĆ
AVDO SUĆESKA
NEDIM ŠARAC
MARKO ŠUNJIĆ

Glavni i odgovorni urednik
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Sekretar redakcije
TIHOMIR KLARIĆ

Tehnički urednik
IBRAHIM KEMURA

Prilozi br. 22 (1986)

Нусрет Шехић, Новине у у програмирању и органиозовању научног рада у историографији у Босни и Херцеговини

СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

 1. Џевад Јузбашић, Радпичко питање у програмима грађанске политике и дјелатности Босанскохерцеговачког сабора
 2. Кагl Kaser, Die scrbische bürgerliche Politik in Bosnien und der Hercegovina vom Ende der Annexionskrise bis zum Ende Der ersten Saborsession (1909-1911)
 3. Andrej Mitrović, Banka Discontogesellschaft i Balkan 1914-1918. godine
 4. Нусрет Шехић, Превирања па селу и у радпичком покрету у Босни и Херцеоговини nоткрај npвoг свјетског рата и у првој години новостворене Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
 5. Вера Кац, Основна обиљежја социјалне структуре чланства КПЈ/СКЈ у Босни и Херцеоговипн 1945-1953.

ПРИЛОЗИ

 1. Дубравко Ловреновић, Четнички кнез Иваниш Нелипчић у политичким превирањима у Далмацији крајем 14. и током првих деценија 15. Стољећа
 2. Борис Нилевић, Питање етничко-конфесионалних промјена у Босни и Херцеговини насталих доласком османске власти (превасходно код српског народа)
 3. Avdo Sućeska, О Mu'aflyet-u u bosanskom ejaletu
 4. Ибрахим Тепић, Школовање ђака и студената из Босне и Херцеговине у Русију од 50-их до 70-их година 19. Вијека

ДИСКУСИЈА

 1. Историографски текстови у сепарату »Босна и Херцеговина« – ИИ издање Енциклопедије Југославије
 2. Десанка Ковачевић-Којић, Примједбе на текст »Средњовјековна босанска држава«
 3. Авдо Сућеска, Осврт на приказ историје Босне у османско-турском периоду
 4. Џевад Јузбашић, Критичке напомене на текстове који се односе на историју периода аустроугарске управе и националне односе у Босни и Херцеговини
 5. Нусрет Шехић. О организацији рада и методологији израде јединице Босна и Херцеговина
 6. Драго Боровчанин, НОР и револуција у Босни и Херцеговини
 7. Расим Хурем, Историја периода 1941-1945 у Босни и Херцеговини
 8. Мухарем Кресо, НОР и социјалистичка револуција 1941-1945. у Босни и Херцеговини
 9. Муахмед Филиповић, Област хисторије и хисториографије у Енциклопедији Југославије- Босна и Херцеговина
 10. Савјетовање поводом 40-годишњице Фочанских прописа
 11. Расим Хурем, О уопштавању неких искустава народноослободилачког покрета и народноослободилачке борбе вршеном у току фочанског периода НОБ-а

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

 1. Сафет Банџпвић: Е. Мушовић, Тутин и околина, Етнографски институт САНУ, Београд, 1985.
 2. Пејо Чошковић: Фра Боно Бенић, Љетопис сутјешког самостана, Сарајево, 1979, стр. 342
 3. Мустафа Имамовић: Лука Ђаковић, Политичке организације босанскохерцеговачких католика Хрвата, Глобус, Загреб, 1985, стр. 396
 4. Ахмед Хаџировић: Ибрахим Кемура, Улога »Гајрета« у друштвеном животу Муслимана Босне и Херцеговине (1903-1941), Библиотека »Културно насљеђе«, Веселин Маслеша, Сарајево, 1986, стр. 415
 5. Томислав Ишек: Иван Цвитковић, Ко је био Алојзије Степинац? Ослобођење, Сарајево, 1986, стр. 335
 6. Сафет Банџовић: Д.Шепић, Влада Ивана Шубашића, ЧГП Дело, Љубљана, 1983.
 7. Бранко Петрановић: Прво обласно савјетовање комуниста источне Босне 1944. године (Власеница-Бијељина, 22-23. ИИ-29. ИИ-3. ИИИ), приређиваћи: др Здравко Антонић, Веселин Митрашевић, Есад Тихић, Тузла, 1986, стр. 419

ИЗ ИНСТИТУТА

Ибрахим Карабеговић, Кратак преглед рада Института за историју у Сарајеву у 1985. Години

БИБЛИОГРАФИЈА

Библиографија радова Недима Шарца

IN MEMORIAM

Др Лука Ђаковић