Enter your keyword

Prilozi br. 21 (1985)

Prilozi br. 21 (1985)

godina XX • Sarajevo 1985 • broj 21


Redakcioni odbor
TOMISLAV IŠEK
IBRAHIM KARABEGOVIĆ
AVDO SUĆESKA
NEDIM ŠARAC
MARKO ŠUNJIĆ

Glavni i odgovorni urednik
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Sekretar redakcije
TIHOMIR KLARIĆ

Tehnički urednik
IBRAHIM KEMURA

Prilozi br. 21 (1985)

Enver Redžić, Tito i jugoslovenska misao

STUDIJE, ČLANCI I RASPRAVE

 1. Enver Imamović, Rimske rudarske ceste na području Bosne i Hercegovine
 2. Marko Šunjić, Pogledi na problem opadanja i propasti Rimskog Carstva
 3. Mladen Ančić, Gdje je bio podignut prvi franjevački samostan u srednjovjekovnoj Bosni
 4. Boris Nilević, Kulturna misija srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini 1463-1557. godine
 5. Nusret Šehić, Počeci formiranja građanskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini nakon stvaranja Kraljevine SHS (1918-1919)
 6. Rasim Hurem, Diferencijacija ustaničkih snaga u Bosni i Hercegovini zadnjih mjeseci 1941. i u prvoj polovini 1942. godine
 7. Zdravko Antonić, 0 razvoju NOB-e u istočnoj Bosni 1943–1944, s posebnim osvrtom na oslobođenje Tuzle
 8. Vera Kac, 0 organizacionom razvoju KPJ u Bosni Hercegovini (1945-1948)

PRILOZI

 1. Vojka Besarović, ltalijani dubrovački ljekari u srednjovjekovnoj Bosni
 2. Vesna Mušeta-Aščerić, Srednjovjekovna župa Vrhbosna. Problem granica i vlasti
 3. Enes Pelidija, Tursko-ruski rat 1711. godine i pokreti cmogorskih i hercegovačkih plemena
 4. Čedo Kapor, Dobrovoljci u španskom građanskom ratu s područja Bosne i Hercegovine (osnovni podaci)

PRIKAZI I OSVRTI

 1. Behija Zlatar: Toma Popović, Pisma Bartolomeu Borđaniju (1593-1595), Srpska akademija nauka i umetnosti, Spomenik CXXIV, Odeljenje istorijskih nauka 3, Beograd 1984.
 2. Tomislav Išek: Avdo Humo, Moja generacija, Sarajevo, 1984, str. 818
 3. Tihomir Klarić, Zorica Stipetić, Argumenti za revoluciju – August Cesarec, Zagreb, 1982. s. 495
 4. Tihomir Klarić: Miloš Hamović, Dobrovoljačka vojska Jugoslavije u sastavu oružanih snaga NOP-a, Sarajevo, 1983, s. 198
 5. Zdravko Antonić: Jugoslavija za pobedu i slobodu 1941-1945, biblioteka Vojnoizdavačkog zavoda- Ratna prošlost naroda i narodnosti Jugoslavije, Beograd, 1985, 160 str.
 6. Katica Tadić: Dva znanstveno korisna skupa
 7. Milorad Ekmečić: Petnaest godina Instituta za istoriju jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu

IZ INSTITUTA

 1. Ibrahim Karabegović, Kratak pregled rada Instituta za istoriju u Sarajevu u 1983. godini
 2. Ibrahim Karabegović, Kratak pregled rada Instituta za istoriju u Sarajevu u 1984. godini