Enter your keyword

Prilozi br. 19 (1982)

Prilozi br. 19 (1982)

godina XVIII • Sarajevo 1982 • broj 19


Redakcioni odbor
Dr DRAGO BOROVČANIN
Dr RAFAEL BRČIĆ
Dr AHMED HADŽIROVIĆ
Dr IBRAHIM KARABEGOVIĆ
Dr DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ
Dr NUSRET ŠEHIĆ
Dr MILAN VASIĆ

Glavni i odgovorni urednik
DR. NUSRET ŠEHIĆ

Sekretar Redakcije
TIHOMIR KLARIĆ

Tehnički urednik
IBRAHIM KEMURA

Prilozi br. 19 (1982)

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Milorad Ekmečić, Ustanak u Hercegovini 1882. i istorijske pouke
 2. Dr Đuro Tošić, Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva
 3. Dr Milan Krajčović, Stovaci i srpsko-hrvatski odnosi za vrijeme velike istočne krize 1875-1878.
 4. Dr Dževad Juzbašić, 0 uključenju Bosne i Hercegovine u zajedničko austrougarsko carinsko područje
 5. Dr Nusret Šehić, Narodno vijeće SHS za Bosnu i Hercegovinu i njegova djelatnost nakon sloma Austro-Ugarske (novembar decembar 1918)
 6. Dr Rade Petrović, Počeci saradnje Jevđevića i Birčanina sa talijanskim okupatorom 1941. godine (Prilog istoriji četničko-talijanske kolaboracije 1941)

PRILOZI

 1. Др Е. П. Наумов, Босниҋское средневековље в советскоҋ историческоҋ литературе
 2. Mladen Ančić, Jedan fragment iz života Sandalja Hranića
 3. Šefik Bešlagić, Hriščanski nišan u Stranama kod Prače
 4. Dr Ivan Pederin, Gospodarski razlozi austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine i razvoj njene privrede 1878-1918, u svjetlu austrijske putopisne Literature
 5. Dr Vjekoslava Hunski, Naučno-izdavačka djelatnost u Bosni i Hercegovini u okviru Statističkog departmana Zemaljske vlade, Meteoroloske stanice i Geološkog zavoda (1878-1918)
 6. Ibrahim Kemura, Politički motivi osnivanja kulturno-prosvjetnog društva »Narodna uzdanica«
 7. Moni Finci, Hapšenje komunista i otkrivanje tehnike Pokrajinskog komiteta u Sarajevu krajem juna 1941. godine

PRIKAZI I OSVRTI

 1. Šarl Irijart, Bosna i Hercegovina – putopis iz vremena ustanka 1875-1876, IRO »Veselin Masleša«, Sarajevo, 1981. (mr Ibrahim Tepić)
 2. Dr Zoran Lakić, Narodna vlast u Crnoj Gori 1941-1945, Cetinje, »Obod«, »Narodna knjiga« Beograd, 1981. (dr Drago Borovčanin)
 3. Sarajevo u revoluciji I-IV, Sarajevo, Istorijski arhiv Sarajevo, 1976-1981, str. 3326 (mr Tihomir Klarić)
 4. Oblasna partijska savjetovanja na Šehitlucima (juni juli 1941), Zbornik radova, Banjaluka, Institut za istoriju u Banjaluci, 1981, str. 278+/2/ (mr Tihomir Klarić)
 5. Vojnici revolucije, Narodna armija, Beograd, 1980. (Slobodan Nagradić)
 6. Tito – vrhovni komandant, NIU »Narodna armija«, Beograd, 1980.
 7. Hercegovina, časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe, Arhiv Hercegovine Mostar, Muzej Hercegovine Mostar, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Mostar, Mostar, 1981, I, 1, 344 (Senija Penava)
 8. Istorijski zbornik Instituta za istoriju u Banjaluci, Banjaluka, 1981, 1982, I, II, 1, 2, str. 197, 370 (Seka Brkljača)
 9. Naučni skup Oblasna konferencija KPJ za Bosansku krajinu 21-23. 1942. u Skender-Vakufu, Skender-Vakuf, 21-23. 02. 1982. (mr Tihomir Klarić)

IZ INSTITUTA

Dr Ibrahim Karabegović Kratak pregled rada Instituta za istoriju u Sarajevu u 1981. godini