Enter your keyword

Prilozi br. 16 (1979)

Prilozi br. 16 (1979)

godina XV • Sarajevo 1979 • broj 16


Redakcioni odbor
Dr DRAGO BOROVČANIN
Dr RAFAEL BRČIĆ
Dr AHMED HADŽIROVIĆ
Dr IBRAHIM KARABEGOVIĆ
Dr DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ
Dr MILAN VASIĆ

Glavni i odgovorni urednik
DR. NUSRET ŠEHIĆ

Sekretar Redakcije
MR ENES PELIDIJA

Prilozi br. 16 (1979)

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

 1. Др Ибрахим Карабеговић, Дјелатност Ђуре Ђаковића у радничком покрету у Босни и Херцеговини од 1905 до 1921
 2. Др Јержи Сковронек, Концепција нације »Хотела Ламбер« у конфронтацији са балканском стварношћу
 3. Др Богумил Храбак, Арбанаси и њихова лига према окупацији Босне и Херцеговине 1878. године
 4. Мустафа Мемић, Карактеристике покрета отпора против спровођења одлука Берлинског конгреса у гусињском округу (1878-1880)
 5. Др Божо Маџар, Дјелатност српске опозиције у Мостару у првој фази борбе за вјерско-просвјетну самоуправу
 6. Др Лука Ђаковић, Комбинације мађарских политичких фактора 1915. године око прикључења Босне и Херцеговине Угарској
 7. Ибрахим Кемура, Утицај комуниста на рад »Гајрета« у Мостару уочи другог свјетског рата
 8. Мр Рафаел Брчић, Везе и сарадња комуниста Сплита и Ливањског подручја прије и за вријеме НОБ-е

ПРИЛОЗИ

 1. Др Паво Живковић, Учешће босанске властеле у диоби Конавала
 2. Мр Ђуро Тошић, О дријевској царини
 3. Мр Енес Пелидија, О приликама у Босанском ејалету првих година XВИИИ стољећа
 4. Војка Бесаровић, Поглед на историју босанскохерцеговачких Јевреја у периодима османске и аустроугарске владавине
 5. Др Лука Ђаковић, Ђуро Ђаковић у сјећањима чланова његове најуже родбине, другова и пријатеља
 6. Др Љубинка Башовић, Прилог истраживању радничких библиотека и читаоница у Босни и Херцеговини између два свјетска рата (1918-1941)

ДИСКУСИЈА

 1. Др Мирјана Грос. Који су заправо основни проблеми наше хисторијске знаности?

БИБЛИОГРАФИЈА

 1. Ристо Бесаровић, Прилози за библиографију написа о Босни и Херцеговини у Бечком листу »Osideutsche Rundschau« 1890-1918

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

 1. Уједињена омладина српска и њено доба 1860-1875., Грађа из совјетских архива. Матица српска. Нови Сад 1977, стр. 399 (мр Ибрахим Тепић)
 2. Тодор Крушевац. Босанскохерцеговачки листови у XИX веку. Веселин Маслеша, Библиотека »Културно насљеђе«, Сарајево, 1978. стр. 412 (Жељка Врдољак)
 3. Борис Ћорић. Нада, 1895-1909. књига И – ИИ. Сарајево, »Свјетлост«, ООУР издавачка дјелатност, 1978. Књига И:Књижевно-историјска монографија (стр. 921) и књига ИИ:Библиографија (стр. 815), Библиотека »Културно насљеђе« (Катица Тадић)
 4. Др Мирољуб Васић, Револуционарни омладински покрет у Југославији 1929-1941. »Народна књига«, издање Института за савремену историју, Београд 1977. стр. 710 (Војка Бесаровић)
 5. Ђуро Ђаковић- Живот и дјело. (Научни скуп, Славонски Брод, 24 и 25 априла 1979) (др Ахмед Хаџировић)
 6. Ђуро Ђаковић- Живот и дјело (грађа за монографију), Хисторијски институт Славоније и Барање. Славонски Брод 1979, (594 + XXИИ), (Тончи Грбеља)
 7. Хамдија Поздерац, Прилог проучавању националних односа и социјалистичког заједништва, »Свјетлост«, Сарајево 1978. стр. 214 (Сенија Пенава)
 8. Петнаеста мајевичка бригада, (сјећања и чланци), Војно-издавачки завод, Београд 1979, стр. 557+3, (др Здравко Антонић)
 9. Душан Биланџић, Хисторија Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, »Школска књига« Загреб 1978, (др Драго Боровчанин)
 10. Др Најдан Пашић, Социјалистичко самоуправљање у Југославији »Радничка штампа«, Београд 1978, стр. 302 (Вера Кац)
 11. Прилози за оријенталну филологију XXВИ/1976. Сарајево 1978, тр. 337, (Војислав Вујановић)

ИЗ ИНСТИТУТА

 1. Др Драго Боровчанин, Рад Института у 1978. години