Enter your keyword

Prilozi br. 14-15 (1978)

Prilozi br. 14-15 (1978)

godina XIV • Sarajevo 1978 • broj 14-15


Redakcioni odbor
Dr PAVAO ANĐELIĆ
Dr ZDRAVKO ANTONIĆ
Dr NIKOLA BABIĆ
Dr AHMED HADŽIROVIĆ
Dr ADEM HANDŽIĆ
Dr DŽEVAD JUZBAŠIĆ

Glavni i odgovorni urednik
DR. DŽEVAD JUZBAŠIĆ

Sekretar Redakcije
IBRAHIM KEMURA

Prilozi br. 14-15 (1978)

In memoriam. Dr Nikola Babić (1926-1978).
Uz dvadesetogodišnjicu Instituta za istoriju u Sarajevu

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Dr Nađa Klaić, Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne
 2. Mr Behija Zlatar, 0 nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću
 3. Dr Dževad Juzbašić, Pokušaji stvaranja političkog saveza između vođstva srpskog i muslimanskog autonomnog pokreta u Bosni i Hercegovini
 4. Ibrahilm Kemura, Preuzimanje »Gajreta« od strane Egzekutivnog odbora Muslimanske narodne organizacije 1907. godine
 5. Dr Tomislav Išek, O socijalnoj strukturi Hrvatske seljačke stranke u Bosni i Hercegovini do 1929. godine
 6. Dr Teodoro Sala, Italijanske baze hrvatskog separatizma (1929-1940)
 7. Mr Rafael Brčić, Italijanski planovi u »Nezavisnoj Državi Hrvatskoj« 1941-1943. godine (Sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu)
 8. Budimir Miličić, Organizaciono-politička izgradnja Socijalističkog saveza radnog naroda Bosne i Hercegovinc 1945-1963.

PRILOZI

 1. Dr Enver Imamović, Da li je rimska Arduba današnji Vranduk u Bosni?
 2. Mr Boris Nilević, Vojvoda Ivaniš Pavlović
 3. Dr Ferdo Hauptmann, Internacija hercegovačkog ustaničkog vojvođe Miće Ljubibratića u Grazu (Gracu) god. 1876/77.
 4. Dr Rade Petrović, Otpor austrougarskoj okupaciji i prilike u Bosni i Hercegovini 1878. godine (Prema izvještajima Talijanskog konzulata u Sarajevu)
 5. Branislav Begović, Osnivanje i početak rada prve industrije za preradu drveta u Zavidovićima
 6. Sajma Sarić, Prilog proučavanju kolonizacije u Bosni i Hercegovini od 1918—1934.
 7. Slobodan Kristić, Osvrt na izvore i literaturu za izučanje društveno–ekonomskih promjena u Bosni i Hercegovini 1945—1950.

DISKUSIJA

 1. Dr Branilislav Đurđev, Istorija ljudi ne može biti potpuna negacija njihove prirodnosti, nego … (Kako tumači Mirjana Gross »moje« shvatanje istorije)

BIBLIOGRAFIJA

 1. Budimir Miličić, Bibliografija izdanja Instituta za istoriju u Sarajevu objavljenih radova saradnika Instituta 1959—1978.

OCJENE I PRIKAZI

 1. Dr Radovan Samardžić, Sulejman i Rokselana, Srpska književna zadruga,  kolo LXIX, knjiga 463, Beograd 1976, str. 691 (Enes Pelidija)
 2. Zdravko Kajmaković, Georgije Mitrojanović, »Veselin Masleša«, Biblioteka: »Kulturno nasljeđe«, Sarajevo 1977, str. 406 (mr Boris Nilević)
 3. Dr Aleksandar Matkovski, Kreposništvoto vo Makedonija vo vreme na turskoto vladeenje. — Le servage en Macédoine pendant la domination turque. Izd. Institut za nacionalna istorija, Skopje 1978, str. 411 (Milka Zdraveva)
 4. Galib Šljivo, Klek i Sutorina u međunarodnim odnosima 1815–1878, Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd 1977. godine (Vera Ilić)
 5. Mitar Papić, Istorija srpskih škola u Bosni i Hercegovini, IP »Veselin Masleša«, Bilblioteka »Kulturno nasljeđe«, Sarajevo 1978, str. 191, (dr Nusret Šehić)
 6. Dr Enver Redžić, Austromarksizam i jugoslavensko pitanje, Institut za savremenu istoriju, IP »Narodna knjiga«, Beograd 1977, str. 497 (dr Ilijas Hadžibegović)
 7. Dr Ahmed Hadžirović, Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini 1918 – 1941. Izdanje Instituta za istoriju u Sarajevu i Izdavačke organizacije »Rad« u Beogradu, Beograd 1978, str. 501 (Budimir Miličić)
 8. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom 12, knjiga, 3, Vojnoistorijski institut, Beograd 1978, (Slobodan Branković)
 9. Dr Branko Petranović i dr Čedomir Štrbac, Istorija socijalističke Jugoslavije, »Radnička štampa«, Beograd 1977, knjiga, I, II, III, (dr Drago Borovčanin)
 10. Prilozi za orijentalnu filologiju XXV/1975, Orijentalni Institut, Sarajevo 1977., (mr Behija Zlatar)
 11. VI Jugoslovenski simpozijum o nastavi istorije, Banjaluka 1. 2. i 3. septembra, 1978. godine (Miralem Arslanagić)

IZ INSTITUTA

Dr Drago Borovčanin, Djelatnost Instituta u 1977. godini