Enter your keyword

Prilozi br. 13 (1977)

Prilozi br. 13 (1977)

godina XIII • Sarajevo 1977 • broj 13


Redakcioni odbor
Dr PAVAO ANĐELIĆ
Dr ZDRAVKO ANTONIĆ
Dr NIKOLA BABIĆ
Dr AHMED HADŽIROVIĆ
Dr ADEM HANDŽIĆ
Dr DŽEVAD JUZBAŠIĆ

Glavni i odgovorni urednik
DR. DŽEVAD JUZBAŠIĆ

Sekretar Redakcije
IBRAHIM KEMURA

Prilozi br. 13 (1977)

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Dr Branislav Đurđev, Dolazak Josipa Broza Tita na čelo Partije 1937. i Titovo NE 1948. godine
 2. Dr Pavao Anđelić, O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku
 3. Dr Bogumil Hrabak, Metali i otopine iz Bosne i Srbije na tržištima arapskih zemalja (XIV-XVI v.)
 4. Dr Branislav Đurđev, Prilog diskusiji o osmanskom društvenom poretku
 5. Dr Adem Handžić, O značaju putova za razvitak gradskih naselja u Bosni u XVI i XVII stoljeću
 6. Andrija Zirdum, Motivi pisanja i svrha Lastrićeva povijesnog djela Epitome vetustatum Bosnensis provinciae. (Uz dvjestotu obljetnicu)
 7. Mr llijas Hadžibegović, O privrednim prilikama u Bosni i Hercegovini posljednjih decenija osmanske vladavine
 8. Dr Nusret Šehić, Neka pitanja agrarnih odnosa u politici muslimanskog autonomnog pokreta
 9. Dr Luka Đaković, Prilog osvjetljavanju političkih kretanja u jugoslovenskim zemljama Austro-Ugarske Monarhije 1917-1918. godine
 10. Dr Milan Gaković, Zemljoradnički poslanički klub u Ustavotvornoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
 11. Dr Rasim Hurem, O razvoju narodnooslobodilačkog pokreta u istočnoj Bosni u drugoj polovini 1942. godine
 12. Dr Drago Borovčanin, O izgradnji bosanskohercegovačke državnosti poslije Drugog zasjedanja AVNOJ-a

PRILOZI

 1. Mr Pavo Živković, Radič Ozrisaljić, trgovac i diplomata na dvoru porodice Pavlovića
 2. Mr Behija Zlatar, Korpčići i Vilići
 3. Jovan Jovanović, Izvještaj Atanasija Vasiljeviča Vasiljeva o završetku hercegovačkog ustanka 1875-1878. godine
 4. Ibrahim Kemura, Proglas muslimanske akademske omladine u Beču od 1907. godine
 5. Budimir Miličić, List »Oslobođenje« kao istorijski izvor

DISKUSIJA

 1. Dr Branislav Đurđev, Povodom jednog priručnika za istoriju istoriografije i istorijsku metodologiju

OCJENE I PRIKAZI

 1. Dr I. Voje, Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku, ANU BiH, Djela knj. 49, odjeljenje društvenih nauka, Sarajevo 1976 (390) (mr Pavo Živković)
 2. Dr Milan Vasić, Gradovi pod turskom vlašću, u knjizi Istorija Crne Gore, knj. treća, tom 1, Titograd, str. 503-607, poseban otisak (mr Dušan Berić)
 3. Naučni skup »Život i djelo Vladimira Čopića« (Senj 1-2. X 1976) (mr Uroš Nedimović)
 4. Sarajevo u revoluciji, Revolucionarni radnički pokret 1937-1941. Sarajevo 1976, knjiga 1, str. 750 (dr Ahmed Hadžirović)
 5. Gligo Mandić, 17. istočnobosanska NOU divizija, Beograd 1976, str. 353 (mr Milica Bodrožić)

IZ INSTITUTA

 1. Dr Drago Borovčanin, Djelatnost Instituta u 1976. godini