Enter your keyword

Prilozi br. 48 (2019)

Prilozi br. 48 (2019)

 Sarajevo 2019 • broj 48


Za izdavača
Sedad Bešlija

Glavna i odgovorna urednica
Sonja Dujmović

Sekretar
Enes S. Omerović

Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik
Zenaida Karavdić

Uvodna riječ urednice 11

ČLANCI I RASPRAVE

Goran Popović
Rimske komunikacije na prostoru Bosne i Hercegovine u delima francuskih i engleskih putopisca XIX veka
21
Ana Rajković
Jedan prilog o razvoju centrumaške struje u BiH i njeni doticaji s radničkim pokretom u Hrvatskoj kroz djelovanje Jove Jakšića (1918.-1921.)
49
Seka Brkljača
Prilog proučavanju političkog života Jevreja Sarajeva između dva svjetska rata
91
Sonja Dujmović
Uzajamna lojalnost – državna politika i jevrejstvo Sarajeva u međuratnom periodu
129
Jelena Seferović
Prilog istraživanju kulture djevojaštva nakon Prvog svjetskog rata: primjer djevojaka sa psihičkim smetnjama iz ruralnih krajeva kontinentalne Hrvatske
177
Haris Zaimović
Sarajevska gradska uprava: Presjek organizacije i djelovanja upravnih institucija na području Grada Sarajeva 1945-1995.
211
Sabina Veladžić
Kreatori bošnjačkog društva u Bosni i Hercegovini početkom 1990-ih
245

PRIKAZI

Márta Font, Völker – Kultur – Beziehungen. Zur Entstehung der Regionen in der Mitte des mittelalterlichen Europas. Hamburg: Dr. Kovač Verlag, 2013. 370. (Nedim Rabić) 279
Redžo Trako, Debogumilizacija bosanskog srednjovjekovlja. Uloga bogumilskog dualizma u stvaranju srednjovjekovnog bosanskog identiteta. Zagreb / Sarajevo: Synopsis, 2017, 614. (Dženan Dautović) 284
Max Bergholz, Nasilje kao generativna sila: Identitet, nacionalizam i sjećanje u jednoj balkanskoj zajednici. Sarajevo / Zagreb: Buybook, 2018, 410. (Sanja Gladanac – Petrović) 290
Drago Roksandić, Čovjek i prostor, čovjek u okolišu: [Ekohistorijski ogledi]. Meridijani, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Samobor, 2018, 431. (Ema Pašić) 297
Danijela Doblanović, Žrvanj života – Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2017, 327. (Monika Zuprić) 303
Svetozar Borojević, Kroz Bosnu. Ilustrirani vodič C.-k. bosanske željeznice i Bosanskohercegovačke državne željeznice Doboj – Simin Han. (Zagreb / Sarajevo: Srednja Europa-UMHIS, 2018), 108, 22 ilustracije (Filip Šimetin Šegvić) 309
Tihana Luetić i Tihomir Vukelja, Prirodoslovci i Matematičari. Postanak domaće akademske prirodoslovno-matematičke zajednice u Hrvatskoj. Zagreb: Srednja Europa, 2017, 426. (Mitsutoshi Inaba) 314
Enes S. Omerović. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918–1941). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2019, 424. (Ajdin Muhedinović) 320
Siniša Malešević, Države-nacije i nacionalizmi. Organizacija, ideologija i solidarnost. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2017, 247. (Dženita Rujanac) 326
Raif Dizdarević, Sudbonosni podvig Jugoslavije: Podsjećanje na istorijsko NE staljinizmu – događaj koji je opredijelio budućnost Jugoslavije. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2018, 229. (Omer Merzić) 332
Ivana Pantelić, Uspon i pad “prve drugarice” Jugoslavije: Jovanka Broz i srpska javnost 1952–2013. Beograd: Službeni glasnik, 2018, 336. (Sanja Petrović Todosijević) 337
Na margini povijesti: Zbornik radova, ur. Amir Duranović, Sarajevo: Udruženje za modernu historiju 2018, 181. (Dina Pašić) 340
Izet Šabotić, Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1878–1918). Tuzla: Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2019, 320. (Jasmin Jajčević) 345
Žanka Dodig, Privatna zbirka kao muzejski fenomen: na primjeru Zbirke Stjepana Meze u Muzeju Sarajeva. Sarajevo: Muzej Sarajeva / Udruženje ICOM – Nacionalni komitet BiH, 2018. (Alma Leka) 351

IN MEMORIAM

Salih Jalimam (1951 – 2019) (Enver Imamović) 359

 

INDEKS AUTORA 363
UPUTE SARADNICIMA 365

Datum postavljanja: 31.12.2019.