Enter your keyword

Prilozi br. 47 (2018)

Prilozi br. 47 (2018)

 Sarajevo 2018 • broj 47


Za izdavača
Muhamed Nametak

Glavna i odgovorna urednica
Hana Younis

Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik
Mirela Omerović

Lektura – engleski jezik
Anela Hodžić

RIJEČ UREDNICE 7

ČLANCI I RASPRAVE

1. Goran Popović PUTNA STANICA AD DRINUM 11
2. Edin Veletovac PRILOG POZNAVANJU NAJRANIJE HISTORIJE KRŠĆANSTVA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA SARAJEVA 31
3. Hana Younis “NEZAKONITA” DJECA PRED ZAKONOM – DOKAZIVANJE OČINSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI NA RAZMEĐU 19. I 20. STOLJEĆA 45
4. Amila Kasumović KONKUBINAT U BOSNI I HERCEGOVINI NA PRIJELOMU 19. I 20. STOLJEĆA 69
5. Tomasz Jacek Lis BOSNA I HERCEGOVINA U OČIMA POLJAKA – POLJSKI PUTOPISI O BOSNI I HERCEGOVINI U AUSTROUGARSKOM RAZDOBLJU 91
6. Muhamed Nametak POKUŠAJ SARADNJE SRPSKIH I MUSLIMANSKIH ELITA U FINANSIJAMA PRED PRVI SVJETSKI RAT 107
7. Haris Zaimović SARAJEVSKA GRADSKA UPRAVA: PRESJEK ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA UPRAVNIH INSTITUCIJA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA 1878–1945. 121
8. Siniša Lajnert DIONIČARSKO DRUŠTVO VICINALNE ŽELJEZNICE VINKOVCI – BRČKO (1886–1940) 143
9. Enes S. Omerović ŠKOLE SA NJEMAČKIM NASTAVNIM JEZIKOM U BOSNI I HERCEGOVINI (1918–1941) 171
10. Muhidin Pelesić USTAŠA NA ORIJENTU 197
11. Adnan Jahić ODNOS ISLAMSKE VJERSKE ZAJEDNICE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE PREMA VOJNO-POLITIČKOJ AKCIJI HAFIZA MUHAMEDA EF. PANDŽE U JESEN 1943. GODINE 217
12. Драженко Ђуровић САРАЈЕВСКИ ИНФОРМБИРОOВАЦ: ЈУРАЈ МАРЕК 229
13. Mirza Džananović ABDIĆI MEĐU NAMA – ODJECI AFERE “AGROKOMERC” U ZENICI 247
14. Zilha Mastalić-Košuta VOJNA OPERACIJA “ČAGALJ” I DOGAĐAJI NA PODRUČJU MOSTARA JUNA 1992. GODINE 269

PRIKAZI

1. Милош Ивановић, “Добри људи” у српској средњовековној држави (Amer Maslo) 295
2. Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkog zaleđa (Enes Dedić) 298
3. Sedad Bešlija, Istimâlet – Bosna u osmanskoj političkoj strategiji (15. i 16. stoljeće) (Faruk Taslidža) 301
4. Adnan Jahić, Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908–1950) (Mehmed Hodžić) 305
5. Fatima Hadžić, Muzičke institucije u Sarajevu (1918–1941): Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija (Enes S. Omerović) 310
6. Strategije simbolične izgradnje nacije u državama jugoistočne Europe (Dženita Sarač-Rujanac) 314
7. Zbornik radova, Jugoslavija u istorijskoj perspektivi (Saima Lojić) 321
INDEKS AUTORA 327
UPUTE SARADNICIMA 329