Enter your keyword

Predsjednik Udruženja za zaštitu kulturne baštine “Isa-beg Ishaković” u posjeti Institutu za historiju

Predsjednik Udruženja za zaštitu kulturne baštine “Isa-beg Ishaković” u posjeti Institutu za historiju

U posjeti Institutu za historiju boravio je Elvis Pivić, predsjednik Udruženja za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković. U razgovoru sa dr. Sedadom Bešlijom, v.d. direktora Instituta, gosp. Pivić se zahvalio stručnjacima iz oblasti osmanskog perioda na angažmanu i saradnji u naučnoj elaboraciji i afirmaciji u proteklih nekoliko godina historijskog lika i djela Isa-bega Ishakovića, utemeljitelja grada Sarajeva. Također, gosp. Pivić je upoznao v.d. direktora i o inicijativi koja je upućena prema Gradskom vijeću da se zvanično uvede datum utemeljenja Sarajeva nakon čega bi zvanične institucije preuzele programe obilježavanja tog datuma u budućnosti. Dr. Bešlija je istakao da ga raduje saradnja sa ovim i sličnim NVO i inicijativama koje imaju za cilj naučnu i širu afirmaciju bosanskohercegovačke prošlosti u cjelini.