Logo Loading

Enter your keyword

mr. Edin Omerčić


Telefon: 061/869-106
E-mail: edin.omercic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 01.08.1981.
Mjesto rođenja: Pula

 • osnovnu i srednju školu završio u Rovinju.
 • 2007. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za historiju
 • 2013. odbranio magistarski rad na temu Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996.

Italijanski jezik – aktivno znanje

Engleski jezik – aktivno znanje

Od 28.01.2008. zaposlen u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za modernu historiju.

U augustu 2013. izabran u zvanje višeg stručnog saradnika.

I Članci

 1. “Reintegracija Sarajeva” u: Prilozi za proučavanje historije Sarajeva, br. 6, Muzej Sarajeva, Sarajevo, 2008, str. 129-155.
 2. “Viđenje “Drugog” u vrijeme rata 1992-1995” u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, tom 2, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2011, 183-213.
 3. “Grad i historičar: Zavidovići i Jusuf H. Mujkić (problematika nedostupnosti izvorne građe pri razmatranju ‘najnovije’ bosanskohercegovačke historije)”. u: Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, 32/16, Gračanica, novembar 2011, 197-200.
 4. “Alternativna politička scena u Bosni Hercegovini (Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu, Pretparlament Jugoslavije, Forum za etničke odnose)”. u: Historijska traganja, br. 7, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2012, 291-241.
 5. “Djetinjstvo uz Modru lastu, od Maršala do Bana (1989-1992)”. u: Zgodovina otroštva, Zbornik zgodovinarjev/36, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, ur. Aida Škoro in drugi, Ljubljana, 2012, 728-739.
 6. “Metamorfoze praznika: obilježavanje Prvog zasjedanja ZAVNOBIH­a (1983 – 1988 – 1993)”. u: Historijska traganja, br. 12, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2013., 201-213.
 7. “Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova (1992-1995)”. u: Historijska traganja, br. 13, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2014., 9-134.
 8. “Banja Luka – politički centar AR Krajine (smrtonosni bal ljepotice sa Vrbasa i zvijeri sa Romanije) 1990-1992.”. u: Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i Hercegovine (1851-1995), Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Mostaru 29. i 30. oktobra 2013., Muzej Hercegovine, University press – izdanja magistrat, Mostar – Sarajevo, 2015., 75-95.

II Prikazi knjiga

 1. Robert J. Donia, Sarajevo: biografija grada, Sarajevo: Institut za istoriju, 2006, 462. u: Znakovi vremena, Naučnoistraživački Institut Ibn Sina, Sarajevo, vol.10, br.37, str. 192-196.
 2. Florence Hartmann, Mir i kazna, tajni ratovi međunarodne politike i pravosuđa, Sarajevo: Buybook, 2007, 209. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 37/2008, str. 259-261.
 3. Časopis za suvremenu povijest, 40, br.1, 2008, 1990.-1991. Prijelomne godine hrvatske povijesti: Počeci Domovinskog rata, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2008, 307. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 38/2009, str. 324-328.
 4. Davor Marjan, Slom Titove Armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.-1992, Golden marketing – Tehnička knjiga, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2008, 518. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 38/2009, str. 302-307.
 5. Jusuf H. Mujkić, Zavidovići kroz historiju: društveno-ekonomski i kulturni razvoj na području zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka. Knj. 3, Odbrambeno oslobodilački rat 1992-1995. godine na području zavidovićke općine, Jusuf H. Mujkić – Zavidovići: Općina, 2009, 758. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 39/2010, str. 260-264.
 6. Selma Leydesdorff, Prazninu ostaviti iza nas: istorija žena Srebrenice, Sarajevo, Rabic, 2009, 421 str. u: Znakovi vremena, Naučnoistraživački Institut Ibn Sina, Sarajevo, 2010, vol.13, br.48-49, str. 337-339.
 7. ur. Iskra Iveljić, Zbornik Nikše Stančića, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, FF press, Zagreb, 2011, 388. str. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 40/2011, str. 437-439.
 8. Amir Kliko, Fikret Ćuskić, 17. Viteška krajiška brdska brigada ARBiH, Udruženje 17. VKBBR- Institut za istoriju, Ključ – Sarajevo, 2010, 320. str. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 40/2011, str. 418-422.
 9. pr. Kosta Nikolić, Vladimir Petrović, Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 1, (januar – mart 1991), Institut za savremenu istoriju, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 2011, 480., Tom 2, (jun – jul 1991): rat u Sloveniji, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2012, 376 str. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 42/2013, str. 277-282.
 10. Robert J. Donia, Radovan Karadžić, Architect of the Bosnian Genocide, Cambridge University Press, New York, 2015., u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 44/2015, str. 234-237.
 11. prir. Vladimir Petrović, Srpske političke elite i Londonska konferencija, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2014., u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 44/2015, str. 237-238.

III Učešće na skupovima

 1. Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, Sarajevo, 25-26.IX.2009. (referat: Viđenje “Drugog” u vrijeme rata 1992-1995. Tu na puškomet).
 2. Ustavno-pravni i politički položaj Bosne i Hercegovine u XX stoljeću, Gradačac, 21.V.2010. (referat: “Alternativna” politička scena u Bosni i Hercegovini: Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu, Pretparlament Jugoslavije, Forum za etničke odnose).
 3. Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini (povodom 30 brojeva Gračaničkog glasnika) Gračanica, 10. XII. 2010. (referat: Grad i historičar: Zavidovići i Jusuf H. Mujkić, problematika nedostupnosti izvorne građe pri razmatranju ‘najnovije’ bosanskohercegovačke historije).
 4. Dani Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 17-18.XII.2010. (referat: Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji Srpskog intelektualnog foruma).
 5. Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i Hercegovine (1851-1995), Mostar, 29. – 30. X. 2013. godine, (referat: Banja Luka – politički centar AR Krajine (Smrtonosni bal ljepotice sa Vrbasa i zvijeri sa Romanije) 1990-1992.)
 6. ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive, Sarajevo, 20. XI. 2013. godine, (referat: Metamorfoze praznika: obilježavanje jubileja Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a (1983 – 1988 – 1993)
 7. The Great War: Regional Approaches and the Global Contexts, International Conference on the Occasion of the First Centennial of the Beginning of World War One, Sarajevo, 18.-21. 06. 2014., (report: The Great War on the Pages of National Geographic Magazine 1914-1919.)
 8. Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi), Olovo, 19. 09. 2014., (izlaganje: Učešće i doprinos zavidovićkih jedinica u vojnim operacijama 3. K A BiH 1995. godine)
 9. Bosna i Hercegovina u jugoslavenskim državnim okvirima (1918-1992), Tuzla, 4. 12. 2014., (izlaganje: Intelektualni krugovi u Bosni i Hercegovini 1991-1996)
 10. Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914.- 2014., Mostar, 2. oktobra 2015., (izlaganje: Srpska politička elita i (de)konstrukcija grada 1991-1996.)