Enter your keyword

mr. Edin Omerčić


Telefon: 061/869-106
E-mail: edin.omercic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 01.08.1981.
Mjesto rođenja: Pula

 • osnovnu i srednju školu završio u Rovinju.
 • 2007. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za historiju
 • 2013. odbranio magistarski rad na temu Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996.
 • 2015. godine upisao poslijediplomski doktorski studij Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Italijanski jezik – aktivno znanje

Engleski jezik – aktivno znanje

 • Od 28.01.2008. zaposlen u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za modernu historiju.
 • U augustu 2013. izabran u zvanje višeg stručnog saradnika.
 • Od 2017. godine član uredništva Časopisa za književnost i društvena pitanja Behar, KDBH Preporod, Zagreb
 • Od 2017. godine član uredništva dvomjesečnika KDBH Preporod Preporodov Journal, Zagreb

I Članci

 1. “Reintegracija Sarajeva” u: Prilozi za proučavanje historije Sarajeva, br. 6, Muzej Sarajeva, Sarajevo, 2008, str. 129-155.
 2. “Viđenje “Drugog” u vrijeme rata 1992-1995” u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, tom 2, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2011, 183-213.
 3. “Grad i historičar: Zavidovići i Jusuf H. Mujkić (problematika nedostupnosti izvorne građe pri razmatranju ‘najnovije’ bosanskohercegovačke historije)”. u: Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, 32/16, Gračanica, novembar 2011, 197-200.
 4. “Alternativna politička scena u Bosni Hercegovini (Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu, Pretparlament Jugoslavije, Forum za etničke odnose)”. u: Historijska traganja, br. 7, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2012, 291-241.
 5. “Djetinjstvo uz Modru lastu, od Maršala do Bana (1989-1992)”. u: Zgodovina otroštva, Zbornik zgodovinarjev/36, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, ur. Aida Škoro in drugi, Ljubljana, 2012, 728-739.
 6. “Metamorfoze praznika: obilježavanje Prvog zasjedanja ZAVNOBIH­a (1983 – 1988 – 1993)”. u: Historijska traganja, br. 12, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2013., 201-213.
 7. “Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova (1992-1995)”. u: Historijska traganja, br. 13, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2014., 9-134.
 8. “Banja Luka – politički centar AR Krajine (smrtonosni bal ljepotice sa Vrbasa i zvijeri sa Romanije) 1990-1992.”. u: Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i Hercegovine (1851-1995), Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Mostaru 29. i 30. oktobra 2013., Muzej Hercegovine, University press – izdanja magistrat, Mostar – Sarajevo, 2015., 75-95.
 9. ”Nije svačije kroz selo pjevati – Bosanska Krajina u projekciji organicističkih intelektualaca (1991-1992)”, u: Prilozi, br. 45, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, 2016., 231-258.
 10. ”Ekmečićevo viđenje Bosne i Hercegovine kroz radove objavljene u razdoblju od pojave knjige Stvaranje Jugoslavije do Drugog kongresa srpskih intelektualaca (1989-1995)”, u: Zbornik radova sa Naučnog skupa ”Uticaj ideologija na historiografiju Bosne i Hercegovine 20. stoljeća”, Društvo historičara Tuzla, Tuzla, 2017., 247-259.
 11. ”Veseli bosankohercegovački svibanj 1968.”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 206-207, Zagreb, ožujak-travanj 2018., str. 46-50.
 12. ”Slučaj banjalučkih beba”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 214-215, Zagreb, 2019

II Prikazi knjiga

 1. Robert J. Donia, Sarajevo: biografija grada, Sarajevo: Institut za istoriju, 2006, 462. u: Znakovi vremena, Naučnoistraživački Institut Ibn Sina, Sarajevo, vol.10, br.37, str. 192-196.
 2. Florence Hartmann, Mir i kazna, tajni ratovi međunarodne politike i pravosuđa, Sarajevo: Buybook, 2007, 209. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 37/2008, str. 259-261.
 3. Časopis za suvremenu povijest, 40, br.1, 2008, 1990.-1991. Prijelomne godine hrvatske povijesti: Počeci Domovinskog rata, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2008, 307. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 38/2009, str. 324-328.
 4. Davor Marjan, Slom Titove Armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.-1992, Golden marketing – Tehnička knjiga, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2008, 518. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 38/2009, str. 302-307.
 5. Jusuf H. Mujkić, Zavidovići kroz historiju: društveno-ekonomski i kulturni razvoj na području zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka. Knj. 3, Odbrambeno oslobodilački rat 1992-1995. godine na području zavidovićke općine, Jusuf H. Mujkić – Zavidovići: Općina, 2009, 758. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 39/2010, str. 260-264.
 6. Selma Leydesdorff, Prazninu ostaviti iza nas: istorija žena Srebrenice, Sarajevo, Rabic, 2009, 421 str. u: Znakovi vremena, Naučnoistraživački Institut Ibn Sina, Sarajevo, 2010, vol.13, br.48-49, str. 337-339.
 7. ur. Iskra Iveljić, Zbornik Nikše Stančića, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, FF press, Zagreb, 2011, 388. str. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 40/2011, str. 437-439.
 8. Amir Kliko, Fikret Ćuskić, 17. Viteška krajiška brdska brigada ARBiH, Udruženje 17. VKBBR- Institut za istoriju, Ključ – Sarajevo, 2010, 320. str. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 40/2011, str. 418-422.
 9. pr. Kosta Nikolić, Vladimir Petrović, Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 1, (januar – mart 1991), Institut za savremenu istoriju, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 2011, 480., Tom 2, (jun – jul 1991): rat u Sloveniji, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2012, 376 str. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 42/2013, str. 277-282.
 10. Robert J. Donia, Radovan Karadžić, Architect of the Bosnian Genocide, Cambridge University Press, New York, 2015., u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 44/2015, str. 234-237.
 11. prir. Vladimir Petrović, Srpske političke elite i Londonska konferencija, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2014., u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 44/2015, str. 237-238.
 12. Ioannis Armakolas, Politika i društo u Tuzli od 1992 do 1995. godine, Političko natjecanje i građanska inicijativa, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2017. ”Između crvenog i crnog”, u: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 135, XXVI, Zagreb, ožujak/mart 2017., str. 18-19.
 13. Julian Borger, Krvnikov trag, Buybook, Sarajevo, 2016.; Robert J. Donia, Radovan Karadžić, University Press, Sarajevo, 2016. ”Lov na zločince”, u: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 136, XXVI, Zagreb, svibanj/maj 2017., str. 2-4.
 14. Mira Bogdanović, Elitistički pasijans, povijesni revizionizam Latinke Perović, MostArt, Zemun, 2016. ”Stare bilješke, novo ruho”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 198-199, Zagreb, svibanj/lipanj 2017., str. 55-56.
 15. Ivan Čolović, Smrt na Kosovu polju, Istorija kosovskog mita, XX vek, Beograd, 2016., u: Prilozi Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, 46/2017, str. 355-360.
 16. Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, Tito, Profil, Zagreb, 2015. ”Vojskovođa, državnik, diktator, reformator”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 206-207, Zagreb, ožujak/travanj 2018., str. 55-58.
 17. Edina Bećirević, Genocide on the Drina River, Yale University Press, New Haven, London, 2014., u: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 140, XXVII, Zagreb, svibanj/maj 2018., str 17-18.
 18. Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe, Emigrants, America, and the Late Nineteenth Century, Rowman&Littlefield, Lanham Boulder, New York, London, 2016., ”Migrant je stanje uma”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 208-209, Zagreb, maj/juni 2018., str. 24-25.
 19. Dan Diner, Razumjeti stoljeće, Općepovijesno tumačenje, Fraktura, Zagreb, 2015., ”Tumačenje zločina”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 208-209, Zagreb, maj/juni 2018., str. 58-61.
 20. Grupa autora, Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2017., ”Juriš toplog srca”, u: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 142, XXVII, Zagreb, rujan/septembar 2018., str. 9-10.
 21. Mato Arlović, Hrvatska zajednica Herceg-Bosna i (pre)ustroj Bosne i Hercegovine, Novi informator, Zagreb 2017., ”Bosanska odiseja Mate Arlovića”, u: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 143-144, XXVII, Zagreb, decembar 2018., 17-19.

III Učešće na skupovima

 1. Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, Sarajevo, 25-26.IX.2009. (referat: Viđenje “Drugog” u vrijeme rata 1992-1995. Tu na puškomet).
 2. Ustavno-pravni i politički položaj Bosne i Hercegovine u XX stoljeću, Gradačac, 21.V.2010. (referat: “Alternativna” politička scena u Bosni i Hercegovini: Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu, Pretparlament Jugoslavije, Forum za etničke odnose).
 3. Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini (povodom 30 brojeva Gračaničkog glasnika) Gračanica, 10. XII. 2010. (referat: Grad i historičar: Zavidovići i Jusuf H. Mujkić, problematika nedostupnosti izvorne građe pri razmatranju ‘najnovije’ bosanskohercegovačke historije).
 4. Dani Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 17-18.XII.2010. (referat: Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji Srpskog intelektualnog foruma).
 5. Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i Hercegovine (1851-1995), Mostar, 29. – 30. X. 2013. godine, (referat: Banja Luka – politički centar AR Krajine (Smrtonosni bal ljepotice sa Vrbasa i zvijeri sa Romanije) 1990-1992.)
 6. ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive, Sarajevo, 20. XI. 2013. godine, (referat: Metamorfoze praznika: obilježavanje jubileja Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a (1983 – 1988 – 1993)
 7. The Great War: Regional Approaches and the Global Contexts, International Conference on the Occasion of the First Centennial of the Beginning of World War One, Sarajevo, 18.-21. 06. 2014., (report: The Great War on the Pages of National Geographic Magazine 1914-1919.)
 8. Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi), Olovo, 19. 09. 2014., (izlaganje: Učešće i doprinos zavidovićkih jedinica u vojnim operacijama 3. K A BiH 1995. godine)
 9. Bosna i Hercegovina u jugoslavenskim državnim okvirima (1918-1992), Tuzla, 4. 12. 2014., (izlaganje: Intelektualni krugovi u Bosni i Hercegovini 1991-1996)
 10. Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914.- 2014., Mostar, 2. oktobra 2015., (izlaganje: Srpska politička elita i (de)konstrukcija grada 1991-1996.)
 11. Bosna i Hercegovina u socijalističkoj Jugoslaviji: od Ustava 1946. do Deklaracije o nezavisnosti 1991. godine, Mostar, 15. – 18. septembra 2016., (referat: Odnos srpske političke elite i Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini – između kleronacionalizma i teologije rata. Hram svetog Vasilija Ostroškog u Sarajevu.)
 12. Uticaj ideologija na historiografiju Bosne i Hercegovine 20. stoljeća, Tuzla, 3. decembra 2016., (referat: Bosna i Hercegovina u djelima historičara Milorada Ekmečića 1989-1995.)
 13. Bosna i Hercegovina 1992-1995. Sarajevo, 22. novembar 2017., (referat: Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji Srpske demokratske stranke – od plebiscita srpskog naroda do referenduma građana (1991-1992).)
 14. Prvi svjetski rat i Bosna i Hercegovina: Neispričane priče, Sarajevo, 22. februara 2018., (izlaganje: Sarajevski atentat: kultura sjećanja i metamorfoze spomenika 1914. – 2014.)
 15. Jugoslavija kao naučni problem na doktorskim studijama, Doktorska radionica, Sarajevo, 1. juni 2018., (izlaganje: Politička djelatnost SPC u BiH 1989. do 1996. godine
 16. Ko je prvi počeo – Istoričari protiv revizionizma, Doktorska radionica, Andrevlje, Fruška gora, 9-15. septembra 2018., (izlaganje: Gavrilo Princip – heroj ili ubica?)
 17. Prvi svjetski rat, Globalna historija i kulturne konzekvence, Sarajevo., 11. novembar 2018., (izlaganje: Gavrilo Princip u bosanskohercegovačkoj historiografiji – između erosa i thanatosa)

IV Tekstovi, izvještaji, javni nastupi

 1. Predstavljanje knjige Ioannisa Armakolasa Politika i društo u Tuzli od 1992 do 1995. godine, Političko natjecanje i građanska inicijativa, Kliofest, Zagreb, 12. maj 2017.
 2. Predstavljanje knjige Ioannisa Armakolasa Politika i društo u Tuzli od 1992 do 1995. godine, Političko natjecanje i građanska inicijativa, BKC, Tuzla, 18. maj 2017.
 3. Izvještaj sa Okruglog stola ”Bosna i Hercegovina 1992.-1995.” održanog 22. 11. 2017. u organizaciji Instituta za historiju UNSA, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 204-205, studeni-prosinac 2017., str. 62-64.
 4. Predstavljanje Zbornika radova Poplava, zemljotres, smog, Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću, Historijski muzej BiH, Sarajevo, 12. decembar 2017.
 5. Moderator panel diskusije o temi Upotreba spomenika u reviziji historije u postjugoslavenskim državama, otvorenje izložbe MOnuMENTI – Promjenljivo lice sjećanja, Forum ZFD, Međunarodni centar za djecu i omladinu, History Fest, Sarajevo, 2. juni 2018.
 6. Predstavljanje knjige Ulfa Brunnbauera Globalizing Southeastern Europe, Emigrants, America, and the State since the Late Nineteenth Century, Međunarodni centar za djecu i omladinu, History Fest, Sarajevo, 2. juni 2018.
 7. Moderator diskusije Vruće ljeto 1968. – Kulturna opozicija u socijalizmu i studentski pokret, History Fest, Međunarodni centar za djecu i omladinu, History Fest, Sarajevo, 2. juni 2018.